Zoom out
Zoom in
Previous page
1/24
Next page
HANDLEIDING
MODE D’EMPLOI
GEBRAUCHANLEITUNG
INSTRUCTION BOOKLET
PRODUCT OF
STOOMKOKER
CUISEUR DE VAPEUR
DAMPFKOCHER
FOOD STEAMER
1


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Content of pages


 • Page 1

  HANDLEIDING MODE D’EMPLOI GEBRAUCHANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET STOOMKOKER CUISEUR DE VAPEUR DAMPFKOCHER FOOD STEAMER DO-9065V PRODUCT OF ...
 • Page 2

  DO-9065V GARANTIEVOORWAARDEN Dit apparaat heeft een garantietermijn van 2 jaar vanaf de datum van aankoop. Gedurende de garantieperiode zal de distributeur volledige verantwoording op zich nemen voor gebreken, welke aanwijsbaar berusten op materiaal- of constructiefouten. Wanneer dergelijke gebreken voorkomen, zal het apparaat, indien nodig vervangen of gerepareerd worden. Het recht op garantie vervalt wanneer de gebreken zijn ontstaan door hardhandig gebruik, het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing of ingreep door derden. De garantie is alleen van toepassing als het garantiebewijs is afgestempeld en ondertekend is door de winkelier op het moment van aankoop. Alle onderdelen, zoals borstels en batterijen, welke aan slijtage onderhevig zijn, vallen buiten de garantie. CONDITIONS DE GARANTIE Nous accordons une garantie de 2 ans sur ce produit à partir de la date d’achat. Pendant la durée de la garantie, le distributeur prendra à sa charge la réparation des vices ...
 • Page 3

  DO-9065V Type nr. Apparaat N° de modèle de l’appareil Type nr des Gerätes Type nr. of appliance DO-9065V Naam Nom .............................................................................................................................................. Name Name Adres Adresse ........................................................................................................................................... Adresse Address Aankoopdatum Date d’achat ................................................................................................................................... Kaufdatum Date of purchase LINEA 2000 - Industriezone Klein Gent - Bouwelven 12A - 2280 Grobbendonk - Tel 014/21.71.91 - Fax : 014/21.54.63 ...
 • Page 4

  DO-9065V VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Wanneer u elektrische apparaten gebruikt moet u altijd de basisveiligheidsregels in acht nemen. Lees de volgende instructies aandachtig door. Raak geen hete onderdelen aan. Gebruik de handvaten van het toestel. Gebruik ovenhandschoenen wanneer u het deksel of één van de potten verwijdert, zo voorkomt u brandwonden. Om u tegen het risico van elektrocutie te beschermen mag u het snoer, de stekker of de basis van het toestel nooit in water of een andere vloeistof onderdompelen. Nauwgezet toezicht is noodzakelijk wanneer het toestel gebruikt wordt in de buurt van of door kinderen. Verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer u het toestel niet gebruikt of voordat u het schoonmaakt. Laat het toestel voldoende afkoelen voordat onderdelen verwijdert of terug plaatst. Gebruik het toestel niet wanneer het snoer of de stekker beschadigd is. Wanneer het toestel slecht functioneert of wanneer het toestel gevallen is of op eender welke manier ...
 • Page 5

  DO-9065V Plaats voedsel in de stoomschaal en zet het deksel erop. Zet de stoomschaal op de basis. Steek de stekker in het stopcontact en stel de gewenste tijd in, tot maximum 60 min. Wanneer de stoomtijd voorbij is hoort u een belsignaal, het stroomlichtje gaat uit en het toestel schakelt automatisch uit. Er kan water achterblijven in het reservoir. Nota : wanneer de stoomtijd onder 15 minuten ligt, draait u de timer eerst voorbij 15 minuten en daarna draait u hem terug tot de gewenste stoomtijd. Wanneer u kookt in de rijstschaal moet u rijst, water en kruiden rechtsreeks in de rijstschaal doen. Vul het waterreservoir van uw steamer tot de aangegeven hoeveelheid. De rijstschaal kan ook gebruikt worden voor het koken van groenten, andere soorten voedsel met saus, vis in water of het opwarmen van reeds bereidde producten. Nota : gebruik altijd het druppelopvangbakje wanneer u de rijstschaal niet gebruikt. Het voorkomt dat sappen van het voedsel in het water terecht komen e ...
 • Page 6

  DO-9065V - Plaats geen onderdelen op de basis. - Giet azijn in het reservoir tot aan de lijn die het maximum aangeeft. - Steek de stekker in het stopcontact en zet de timer op 20 minuten. - Zorg ervoor dat de oplossing niet overkookt of gemorst wordt. - Wanneer het belsignaal weerklinkt en het stroomlichtje uitgaat, verwijder de stekker uit het stopcontact en giet de azijn uit het reservoir. - Spoel het reservoir grondig met zuiver warm water De binnenkant van het waterreservoir en het druppelopvangbakje kunnen na verloop van tijd verkleuren wanneer u herhaaldelijk kruiden gebruikt. Dit is normaal. Buitenkant van de basis : Reinig de buitenkant en het snoer met een vochtige doek en droog ze zorgvuldig af. Plaats de basis nooit in water of enige ander vloeistof. Nota : gebruik geen bleekmiddel of agressief reinigingsmiddel om eender welk onderdeel van het toestel schoon te maken. SMAAK TIPS : U kunt kruiden toevoegen op het smaakrekje om voeding meer smaak te geven zon ...
 • Page 7

  DO-9065V STOOMTIJDENTABELLEN GROENTEN PRODUCT SOORT HOEVEELHEID STOOMTIJD WATERPEIL SUGGESTIES Aardappelen vers 18-24 kleine of in stukjes 25-28 min min Erwten vers diepvries 600 g 600 g 17-20 min 20-23 min min halverwege omscheppen Wortelen vers diepvries 600 g 600 g 28-30 min 30-32 min min halverwege omschepen Bloemkool vers diepvries 600 g 600 g 22-25 min 20-22 min min Sperziebonen vers diepvries 600 g 600 g 40-45 min 32-35 min max halverwege omscheppen Spruitjes vers diepvries 600 g 600 g 28-30 min 26-28 min min halverwege omscheppen Spinazie Vers Diepvries 350 g 350 g 10-12 min 20-22 min min halverwege omscheppen Asperges vers diepvries 600 g 600 g 16-20 min 18-22 min min stapel de asperges kruislings in de schaal. PRODUKT SOORT HOEVEELHEID STOOMTIJD WATERPEIL SUGGESTIES Kip ...
 • Page 8

  DO-9065V VIS PRODUKT SOORT HOEVEELHEID STOOMTIJD WATERPEIL SUGGESTIES Visfilet vers diepvries 400 g 400 g 12-15 min 9-10 min min kruiden met viskruiden, droge mosterd, citroenextract Mosselen vers 600 g 10-12 min min halverwege omscheppen Garnalen vers 500 g 9-10 min min Kleine schelpdieren vers 400/600 g 10-12 min min Kreeft diepvries 3 stuks 250 g 28-30 min min St. Jacobsvruchten vers 500 g 11-12 min min Zalmmoten vers 400/600 g 16-18 min min PRODUKT SOORT HOEVEELHEID STOOMTIJD WATERPEIL SUGGESTIES Rijst wit zilvervlies 300g + 4,5dl water 3 pers. 35 min 45 min max max Halverwege omscheppen en laten uitlekken Pasta Spaghetti 180 g + 6 dl water 3 pers. 28-30 min min halverwege omscheppen Eieren Hardgekookt Zachtgekookt 8 stuks 8 stuks 20 min 11 min min Appelen vers ...
 • Page 9

  DO-9065V PRECAUTIONS Lors de l’utilisation d’un appareil électrique, respectez toujours les règles de sécurité élémentaires. Lisez attentivement les instructions ci-dessous. Ne touchez jamais les parties chaudes. Utilisez les poignées de l’appareil. Si vous enlevez le couvercle ou une des marmites, utilisez des gants de cuisine afin d’éviter des brûlures. N’immergez jamais le cordon, la fiche ou la base de l’appareil, afin d’éviter le risque d’électrocution. Surveillez attentivement si l’appareil serait utilisé par un enfant, ou en présence d’un enfant. Retirez la fiche de la prise de courant si vous n’utilisez pas l’appareil ou avant que vous ne le nettoyiez. Veillez à ce que l’appareil soit suffisamment refroidi avant d’enlever ou de remettre des pièces. N’utilisez pas votre appareil si le cordon ou la fiche seraient endommagés, si l’appareil ne fonctionne pas normalement, s’il est tombé ou endommagé d’une manière quelconque. Apportez alors l’appareil à votre marchand po ...
 • Page 10

  DO-9065V 3. Mettez des épices sur la toile métallique au centre du bac. Ainsi vous ajoutez du goût à votre nourriture. 4. Mettez votre nourriture dans le plat de vapeur. 5. Placez le plat de vapeur sur la base. Mettez la fiche dans la prise de courant et programmez le temps désiré, 60 minutes au maximum. A la fin de la cuisson à la vapeur vous entendrez un signal sonore, la lampe témoin s’éteint et l’appareil s’arrête automatiquement. Il est possible qu’il y a encore un peu de l’eau dans le réservoir. Note: si la cuisson à la vapeur est moins de 15 minutes, mettez la minuterie d’abord au-delà de 15 minutes et faites-la tourner dans le sens opposé jusqu’au temps désiré. 6. Dans le cas où vous utilisez le plat pour le riz, mettez le riz, l’eau et les épices directement dans le plat. Remplissez le réservoir d’eau de votre steamer jusqu’à la quantité indiquée. 7. Le plat pour le riz peut aussi servir pour la cuisson des légumes, d’autres sortes de nourriture avec sauce, du po ...
 • Page 11

  DO-9065V Procédez comme suite pour la nettoyer: - Ne mettez pas de pièces sur la base. - Remplissez le réservoir avec du vinaigre jusqu’au maximum. - Mettez la fiche dans la prise de courant et mettez la minuterie à 20 minutes. - Veillez à ce que la solution ne déborde pas. - Si vous entendez le signal sonore et la lampe témoin s’éteint, vous devez retirer la fiche de la prise et déverser le vinaigre du réservoir. - Rincez le réservoir à fond avec de l’eau chaude et utilisez une brosse douce pour récurer la résistance. L’intérieur du réservoir d’eau et le bac à gouttes peuvent se décolorer si vous utilisez des épices à plusieurs reprises. Ceci est tout à fait normal. L’extérieur de la base: Nettoyez l’extérieur et le cordon à l’aide d’un chiffon humide et essuyez-les minutieusement. Ne jamais mettre la base dans l’eau ou un autre liquide. Note: N’utilisez pas de décolorant ou de nettoyant mordant pour nettoyer n’importe quelle pièce de l’appareil. CONSEILS POUR UN ME ...
 • Page 12

  DO-9065V TABLEAUX DES TEMPS DE CUISSON A LA VAPEUR LEGUMES PRODUIT SORTE QUANTITE TEMPS DE CUISSON NIVEAU D’EAU SUGGESTIONS Pommes de terre fraîches 18-24 petites ou en pièces 25-28 min min Pois fraîs surgelés 600 g 600 g 17-20 min 20-23 min min Remuer à la moitié Carottes fraïches surgelés 600 g 600 g 28-30 min 30-32 min min Remuer à la moitié Chou-fleur frais surgelé 600 g 600 g 22-25 min 20-22 min min Haricots verts frais surgelés 600 g 600 g 40-45 min 32-35 min max remuer à la moitié Choux de bruxelles frais surgelés 600 g 600 g 28-30 min 26-28 min min remuer à la moitié Epinards frais surgelés 350 g 350 g 10-12 min 20-22 min min rumuer à la moitié Asperges fraîches surgelés 600 g 600 g 16-20 min 18-22 min min mettez les asperges en croix dans le plat PRODUIT SORTE QUANTITE TEMPS D ...
 • Page 13

  DO-9065V POISSON PRODUIT SORTE QUANTITE TEMPS DE CUISSON NIVEAU D’EAU SUGGESTIONS Filet frais surgelé 400 g 400 g 12-15 min 9-10 min min assaisonner avec des épices de poisson, de la moutarde sèche, d’essence de citron Moules fraîches 600 g 10-12 min min Remuer à la moitié crevetes fraïches 500 g 9-10 min min Crustacés frais 400/600 g 10-12 min min Homard surgelé 3 pièces 250 g 28-30 min min Coqilles saintjaques frais 500 g 11-12 min min Darne de samon vers 400/600 g 16-18 min min PRODUIT SORTE QUANTITE TEMPS DE CUISSON NIVEAU D’EAU SUGGESTIONS Riz blanc compet 300g + 4,5dl d’eau 3 pers 35 min 45 min max max remuer à la moitié + laisser s’égoutter Pätes Spaghetti 180 g + 6 dl d’eau 3 pers 28-30 min min remuer à la moitié Oeufs durs mollets 8 pièces 8 pièces 20 min 11 ...
 • Page 14

  DO-9065V SICHERHEITSANWEISUNGEN Beachten Sie bei der Benutzung eines Elektrogerätes immer die grundlegenden Sicherheitsanweisungen. Lesen Sie folgende Anweisungen sorgfältig durch. Berühren Sie keine heißen Teile. Benutzen Sie die Henkel des Geräts. Tragen Sie immer Sicherheitshandschuhe, wenn Sie den Deckel bzw. einen der Töpfe entfernen, um Verbrennungen vorzubeugen. Um Verletzungen durch Stromschlag zu vermeiden, dürfen Sie die Schnur, den Stecker oder die Grundeinheit des Geräts nicht in Wasser bzw. eine andere Flüssigkeit eintauchen. Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn das Gerät von bzw. in der Nähe von Kindern benutzt wird. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht benutzt wird oder gereinigt werden soll. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Zubehörteile entfernen oder montieren. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Schnur bzw. der Stecker beschädigt ist, wenn es nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, heruntergefallen ist oder andere Beschädigungen ...
 • Page 15

  DO-9065V 2. Stellen Sie einen Tropfbehälter auf die Grundeinheit. 3. Für noch mehr Geschmack legen Sie Kräuter auf das Gitter in der Mitte des Tropfbehälters. 4. Legen Sie die Zutaten in den Dampftopf. Setzen Sie den Deckel so auf den Topf, dass die Henkel übereinander stehen und die Laschen des Deckels in die Aussparungen des Topfes greifen. 5. Stellen Sie den Dampftopf auf die Grundeinheit. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose und stellen Sie die gewünschte Garzeit, bis max. 60 Minuten, ein. Wenn die Garzeit abgelaufen ist, hören Sie einen Signalton. Außerdem erlischt die Stromlampe und wird das Gerät automatisch ausgeschaltet. Im Behälter bleibt möglicherweise Wasser zurück. Hinweis: Wenn die Garzeit weniger als 15 Minuten beträgt, drehen Sie den Timer erst über die 15-Minuten-Marke hinaus und danach zurück. 6. Wenn Sie im Reistopf kochen, geben Sie zunächst Reis, Wasser und Kräuter in den Topf. Füllen Sie die angegebene Wassermenge in den Wasserbehälter des ...
 • Page 16

  DO-9065V Füllen Sie warmes Wasser mit einem milden Spülmittel in den Behälter. Reinigen Sie den Behälter mit einer weichen Bürste bzw. einem weichen Tuch. Spülen Sie den Behälter anschließend gründlich mit klarem, warmem Wasser. Das Heizelement: Nach einer bestimmten Zeit, können sich auf dem Heizelement Kalkablagerungen bilden. Diese können wie folgt entfernt werden: - Entfernen Sie alle Zubehörteile von der Grundeinheit. - Füllen Sie Essig in den Behälter bis zur Höchstmarkierung. - Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose und drehen Sie den Timer auf 20 Minuten. - Die Lösung darf nicht überkochen oder verschüttet werden. - Wenn Sie den Signalton hören und die Lampe erlischt, ziehen Sie den Netzstecker und entleeren Sie den Behälter. - Spülen Sie den Behälter sorgfältig mit klarem, warmem Wasser und reinigen Sie das Heizelement mit einer weichen Bürste. Die Innenseite des Wasserbehälters und des Tropfbehälters können bei häufiger Benutzung von Kräutern im Laufe ...
 • Page 17

  DO-9065V GARZEITEN GEMÜSE PRODUKT ART MENGE GARZEIT WASSER VORSCHL. Kartoffeln Frisch 18-24 kleine bzw gewürfelt 25-28 Min Min Erbsen Frisch Tiefkühl 600 g 600 g 17-20 Min 20-23 Min Min Nach halber Zeit mischen Möhren Frisch Tiefkühl 600 g 600 g 28-30 Min 30-32 Min Min Nach halber Zeit mischen Blumenkohl Frisch Tiefkühl 600 g 600 g 22-25 Min 20-22 Min Min Bohnen Frisch Tiefkühl 600 g 600 g 40-45 Min 32-35 Min Max Nach halber Zeit mischen Rosenkohl Frisch Tiefkühl 600 g 600 g 28-30 Min 26-28 Min Min Nach halber Zeit mischen Spinat Frisch Tiefkühl 350 g 350 g 10-12 Min 20-22 Min Min Nach halber Zeit mischen Spargel Frisch Tiefkühl 600 g 600 g 16-20 Min 18-22 Min Min Spargelstangen kreuzweise stapeln PRODUKT ART MENGE GARZEIT WASSER VORSCHL. Huhn Filet Stücke mit Knochen 500 g ...
 • Page 18

  DO-9065V FISCH PRODUKT ART MENGE GARZEIT WASSER VORSCHL. Fischfilet Frisch Tiefkühl 400 g 400 g 12-15 Min 9-10 Min Min Würzen mit Würzmischung, Senf, Zitrone Muscheln Frisch 600 g 10-12 Min Min Nach halber Zeit mischen Krabben Frisch 500 g 9-10 Min Min Kleine Schalentiere Frisch 400/600 g 10-12 Min Min Hummer Tiefkühl 3 stück 250 g 28-30 Min Min Jakobsmuscheln Frisch 500 g 11-12 Min Min Lachs Frisch 400/600 g 16-18 Min Min PRODUKT ART MENGE GARZEIT WASSER VORSCHL. Reis Weiß 300g + 4,5dl wasser 3 Pers. 35 Min 45 Min Max Max Nach halber Zeit mischen und abtropfen lassen Nudeln Spaghetti 180 g + 6 dl wasser 3 Pers. 28-30 Min Min Nach halber Zeit mischen Eier Hart Weich 8 Stück 8 Stück 20 Min 11 Min Min Äpfel Frisch 6 Stück, normale Größe 24-28 Min Min 3 tot ...
 • Page 19

  DO-9065V SAFETY REGULATIONS When using electrical appliances, you always need to respect the basic safety precautions. Read the following instructions carefully. Don’t touch hot surfaces. Use the handles of the appliance. Use oven mittens when removing the lid or one of the steam bowls, this to prevent burns. To prevent the risk of electrocution never immerse the cord, the plug or the base of the unit into water or any other liquid. Close supervision is necessary when the unit is used near or by children. Remove the plug from the socket when the unit is not in use or before cleaning. Make sure the unit is cooled down before removing or placing parts. Don’t use the unit when the cord or plug are damaged. When the unit malfunctions or when it has been dropped. Return the appliance to your vendor for control and/or repair. The use of parts that don’t belong to the appliance or are not recommended by the manufacturer can cause accidents. Don’t use the appliance outdoors. ...
 • Page 20

  DO-9065V When cooking in the rice bowl, add rice, water and herbs directly in the bowl. Fill up the reservoir till the required amount of water. De rice bowl can also be used for cooking vegetables, other kinds of food with sauce, fish in water or heating up already prepared food. Note : Always use the drip tray when not using the rice bowl. It prevents juices from the food, dripping into the water and be evaporated again. You can use the collected juices for the making of sauce or soup. Cooking with more steam bowls It is possible to prepare several kinds of food, by using more than one steam bowl. When preparing products with different steam times, you put the food that needs the most steam time in the bottom steam bowl. If the timer indicates the steam time for the other food, take of the lid using an oven mitt, place the other steam bowl on top of the bottom steam bowl. Close the lid and continue the steaming. Always cook meat, fish or poultry in the bottom steam bowl ...
 • Page 21

  DO-9065V FLAVOUR TIPS : You can add herbs on the metal grill in the centre of the drip tray to add more flavour to the food without adding salt. You can add ½ too 3 teaspoons of dried herbs. When using fresh herbs, chop the leaves first and triple the amount. To prevent small herbs to fall through the metal grill, make the grill wet first before putting on the herbs. STEAM INFORMATION VEGETABLES PRODUCT SORT AMOUNT STEAM TIME WATER SUGGESTIONS Potatoes fresh 18-24 small or in piece 25-28 min min Peas fresh frozen 600 g 600 g 17-20 min 20-23 min min stir half way through Carrots fresh frozen 600 g 600 g 28-30 min 30-32 min min stir half way through Cauliflower fresh frozen 600 g 600 g 22-25 min 20-22 min min Green beans fresh frozen 600 g 600 g 40-45 min 32-35 min max stir half way through Brussels sprouts fresh frozen 600 g 600 g 28-30 min 26-28 mi ...
 • Page 22

  DO-9065V FISH PRODUCT SORT AMOUNT STEAM TIME WATER SUGGESTIONS Fish filet fresh frozen 400 g 400 g 12-15 min 9-10 min min Spice up with fish herbs, dry mustard, lemon extract Mussles fresh 600 g 10-12 min min stir half way Shrimp fresh 500 g 9-10 min min Small shellfish fresh 400/600 g 10-12 min min Lobster frozen 3 pieces 250 g 28-30 min min Scallop fresh 500 g 11-12 min min Salmon fresh 400/600 g 16-18 min min PRODUCT SORT AMOUNT STEAM TIME WATER SUGGESTIONS Rice white unpolished 300g + 4,5dl water 3 pers. 35 min 45 min max max stir half way and let it drain Pasta Spaghetti 180 g + 6 dl water 3 pers. 28-30 min min stir half way eggs hard boiled soft boiled 8 pieces 8 pieces 20 min 11 min min Appel fresh 6 of normal size 24-28 min min 3 to 4 people 20-3 ...
 • Page 23

  DO-9065V ...
 • Page 24

  LINEA 2000 - Industriezone Klein Gent - Bouwelven 12A - 2280 Grobbendonk - Tel 014/21.71.91 - Fax : 014/21.54.63 ...Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Domo DO 9065 V at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Domo DO 9065 V in the language / languages: German, English, French, Dutch as an attachment in your email.

The manual is 0,35 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info