Zoom out
Zoom in
Previous page
1/36
Next page
HANDLEIDING
MODE D’EMPLOI
GEBRAUCHSANLEITUNG
INSTRUCTION BOOKLET
OPLAADBARE ROLVEGER
BALAI RECHARGEABLE
WIEDERAUFLADBARER ROLLENFEGER
RECHARGEABLE SWEEPER
DO-200SW
DOMO DO-200SW
PRODUCT OF
DO-200SW Handleiding.indd 1 08-11-2005 10:01:23
1


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Content of pages


 • Page 1

  DOMO DO-200SW HANDLEIDING MODE D’EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET OPLAADBARE ROLVEGER BALAI RECHARGEABLE WIEDERAUFLADBARER ROLLENFEGER RECHARGEABLE SWEEPER DO-200SW DO-200SW Handleiding.indd 1 PRODUCT OF 08-11-2005 10:01:23 ...
 • Page 2

  DO-200SW Handleiding.indd 2 08-11-2005 10:01:23 ...
 • Page 3

  DOMO DO-200SW GARANTIEVOORWAARDEN Dit apparaat heeft een garantietermijn van 2 jaar vanaf de datum van aankoop. Gedurende de garantieperiode zal de distributeur volledige verantwoording op zich nemen voor gebreken, welke aanwijsbaar berusten op materiaal- of constructiefouten. Wanneer dergelijke gebrekenvoorkomen, zal het apparaat, indien nodig vervangen of gerepareerd worden. Het recht op garantie vervalt wanneer de gebreken zijn ontstaan door hardhandig gebruik, het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing of ingreep door derden. De garantie is alleen van toepassing als het garantiebewijs is afgestempeld en ondertekend is door de winkelier op het moment van aankoop. CONDITIONS DE GARANTIE Nous accordons une garantie de 2 ans sur ce produit à partir de la date d’achat. Pendant la durée de la garantie, le distributeur prendra à sa charge la réparation des vices de fabrication ou de matières, en se réservant le droit de décider si certaines pièces doivent être répar ...
 • Page 4

  �������������������� Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycleerd. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. voor meer details in verband met het recycleren van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. ������������������������ Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce pr ...
 • Page 5

  DOMO DO-200SW BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN 1. Wanneer u een elektrisch toestel gebruikt moet u altijd basisveiligheidsregels in acht nemen, waaronder de volgende : 2. WAARSCHUWING : om het risico op brand,elektrocutie of verwondingen te voorkomen : 3. Laad het toestel niet buiten op. 4. Gebruik het toestel niet buiten of op een natte ondergrond. 5. Dit is geen speelgoed. Nauwgezet toezicht is noodzakelijk wanneer het toestel in de buurt of door kinderen wordt gebruikt. 6. Gebruik het toestel alleen zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik alleen de toebehoren, die door de fabrikant werden aanbevolen. 7. Gebruik het toestel niet wanneer het snoer of de stekker beschadigd zijn. Gebruik de rolveger niet wanneer hij gevallen, beschadigd of in water gevallen is of wanneer hij buitengestaan heeft. Breng het toestel terug naar uw verdeler voor nazicht. 8. Draag de lader nooit aan het snoer, trek niet aan het snoer om de lader uit het stopcontact te verwijderen. Houd h ...
 • Page 6

  DOMO DO-200SW BEWAAR DEZE INSTRUCTIES. ALLEEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK. BESCHRIJVING VAN HET TOESTEL 1. Vloergedeelte van de rolveger 2. Aan/uit schakelaar 3. Indicatielampje bij het opladen 4. Stofopvangbakje 5. Draaiende borstel 6. Doorzichtig borstelafschermkapje 7. Klein borsteltje voor kanten en hoeken 8. Stekker voor de lader 9. Onderste handvat 10. Metalen buizen 11. Bovenste handvat 12. Lader 13. Snelheidsregeling NOTA : De oplaadbare rolveger wordt geleverd met de batterijen niet opgeladen. U moet de rolveger gedurende minstens 20 uur opladen voor het eerste gebruik MONTAGE VAN UW ROLVEGER VOOR U BEGINT : Uw rolveger is heel snel te monteren. Haal het toestel uit de doos en bekijk even alle onderdelen zoals ze aangegeven zijn op de bovengaande tekeningen. NOTA : de adapter en het onderste handvat bevinden zich in het stofopvangbakje. Plaats het kleine borsteltje voor de kanten in de vierkante opening aan de onderkant van uw rolveger. Druk het v ...
 • Page 7

  DOMO DO-200SW NOTA: één van de metalen buizen heeft een ander uiteinde, dit deel moet in het onderste handvat. Plaats het handvat in de verticale opbergpositie. Plaats de oplaadpin van de lader in de oplaadstekker van de rolveger. Steek de stekker van de lader in het stopcontact. HET GEBRUIK VAN UW ROLVEGER 1. Voor het eerste gebruik moet u ervoor zorgen dat de rolveger gedurende minstens 20 uur wordt opgeladen. Uw snoerloze rolveger zal enkel behoorlijk werken wanneer de batterij volledig is opgeladen. De gebruiksduur van uw rolveger kan verschillen al naargelang de ondergrond waarop hij gebruikt wordt. (langere gebruiksduur op vloer dan op tapijt) 2. Druk op de aan/uit schakelaar om uw toestel in werking te stellen. Om het toestel uit te zetten drukt u opnieuw op de aan/uit schakelaar. OPGELET : Een elektrisch apparaat mag niet worden opgeborgen in ruimtes met hoge vochtigheid of blootgesteld worden aan vochtigheid. Berg uw rolveger niet op in de buurt van een ver ...
 • Page 8

  DOMO DO-200SW SCHOONMAKEN VAN HET STOFOPVANGBAKJE Om uw rolveger optimaal te laten werken moet u het stofopvangbakje na elk gebruik leegmaken. Trek het stofopvangbakje voorzichtig naar u toe. Maak het stofopvangbakje leeg. Indien nodig kan u het uitspoelen met water, maar droog het grondig af. Plaats het stofopvangbakje opnieuw in de rolveger. Verwijder ook regelmatig het doorschijnende beschermkapje van de rolborstel, om de ophoping van stof en vuil in de borstel te verwijderen. Trek het beschermkapje naar u toe en tegelijkertijd naar boven, totdat het kapje loskomt van de knopjes op de bovenkant van uw rolveger. OPGELET : zorg ervoor dat u het toestel niet per ongeluk aanschakelt wanneer u het aan het schoonmaken bent. Maak het toestel niet schoon wanneer het aan het opladen is. OPLADEN VAN DE ROLVEGER Plaats de oplaadpin in de oplaadstekker van uw rolveger. Steek de stekker van de adaptor in het stopcontact. De rolveger is uitgerust met Ni-Cd batterijen. Voor het ...
 • Page 9

  DOMO DO-200SW NOTA : Wanneer het indicatielampje niet oplicht wanneer u de rolveger oplaadt, moet u één maal op de aan/uit schakelaar drukken, om het toestel uit te zetten. Normaal gezien zou nu het indicatielampje moeten oplichten. NOTA : Uw rolveger zal op zijn best functioneren wanneer de batterij 2 tot 3 keer volledig leeg geweest is en opnieuw is opgeladen geweest. BELANGRIJK : om uw rolveger in optimaal werkende toestand te houden is het aangeraden om één keer per maand de batterij volledig leeg te laten en ze opnieuw volledig op te laden. OPGELET : Gebruik het toestel alleen met de bijgeleverde batterijen. Verwijder de batterij niet uit het toestel om ze opnieuw op te laden. Werp de batterij nooit in een vuur of probeer ze niet te verbranden. Probeer de batterijbescherming niet te verwijderen en beschadig ze niet. De batterij moet behoorlijk gerecycleerd worden wanneer ze niet meer gebruikt wordt. OPBERGEN VAN DE ROLVEGER Uw rolveger kan opgehangen worden met be ...
 • Page 10

  DOMO DO-200SW Druk het lipje van de snelheidsregeling in en verwijder de snelheidsregeling. Hef de borstel omhoog langs de kant waar u net de snelheidsregeling verwijderd hebt. Maak nu de borstel aan de andere kant los en schuif de aandrijfriem van de borstel. Nadat u de borstel schoongemaakt hebt, plaatst u de borstel terug, door eerst het uiteinde dat het verst verwijderd is van de aandrijfriem terug te plaatsen. Schuif de aandrijfriem terug op de borstel. Plaats nu het andere eind van de borstel terug op zijn plaats. Plaats de snelheidsregeling terug op zijn plaats. De rubber wisser kunt u ook schoonmaken door eerst de snelheidsregeling te verwijderen en daarna de wisser uit de gleuf te schuiven. 9 DO-200SW Handleiding.indd 10 08-11-2005 10:01:27 ...
 • Page 11

  DOMO DO-200SW VERWIJDEREN VAN DE BATTERIJ NOTA : wanneer u twijfelt hoe u uw batterij het best verwijdert of vervangt, stellen wij voor om dit te laten doen door een gekwalificeerde technicien. Volg de volgende stappen wanneer u de batterij wil verwijderen. Deze rolveger is voorzien van Ni-Cd batterijen welke op de gepaste manier moeten gerecycleerd worden. Verwijder de batterijen voor geen enkele andere reden als alleen om ze weg te werpen. WAARSCHUWING : u mag nooit gewone batterijen gebruiken om de herlaadbare te vervangen, deze kunnen lekken en schade veroorzaken. Gebruik alleen de batterijen die bestemd zijn voor dit type DO-200SW rolveger. Verwijder het stofopvangbakje en de steel van uw rolveger. Draai de rolveger om zodat de onderkant zichtbaar is. Wees voorzichtig dat u het toestel niet aanschakelt. Druk op de sluiting en verwijder het batterijcompartiment. Leg het batterijcompartiment opzij. Plaats het nieuwe batterijcompartiment, zorg ervoor dat het compartime ...
 • Page 12

  DOMO DO-200SW PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN PROBLEEM De rolveger werkt niet OORZAAK 1. De batterij is leeg. 2. Geen stroomtoevoer naar de adapter. 3. De rolveger moet nagekeken worden. OPLOSSING 1. Laad het toestel op. 2. Controleer de zekering. 3. Breng het toestel naar uw verkoper. De rolveger neemt geen vuil meer op 1. Het stofopvangbakje is vol. 2. De rolveger moet opgeladen worden. Het stofopvangbakje is vol. 1. De rolveger is verstopt. 2. Het stofopvangbakje is vol. 1. Maak het stofopvangbakje leeg. 2. Laad het toestel op. Er komt stof uit de rolveger. De draaiende borstel neemt geen stof op. De rolveger laadt niet op 1. Het stopcontact functioneert niet. 2. De adapter werkt niet. 3. De batterijen werken niet meer. Maak het stofopvangbakje leeg. 1. Controleer of rond de borstel niet teveel vuil zit, of aan de onderkant van de rolveger. 2. Maak het stofopvangbakje leeg. 1. Controleer of het stopcontact werkt, door een ander toestel ...
 • Page 13

  DOMO DO-200SW MESURES DE SECURITE IMPORTANTES Comme avec tout autre appareil ménager électrique, il faut prendre certaines précautions de base. Celles-ci incluent : Lire toutes les instructions avant d’utiliser le balai sans fil. AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque d’incendie, de choc électrique et de blessures : 1. Ne pas recharger l’appareil en plein air. 2. Ne pas utiliser l’appareil en plein air ou sur des surfaces mouillées. 3. Cet appareil n’est pas un jouet. Surveiller étroitement tout enfant qui l’utilise ou qui joue à proximité. 4. N’utiliser que tel que décrit dans ce guide. N’utiliser que les accessoires recommandés par le fabricant. 5. Ne pas utiliser si le cordon ou la prise sont endommagés. Ne pas utiliser le balai sans fil s’il est tombé, endommagé, a été laissé en plein air ou est tombé dans l’eau. Le retourner à votre vendeur pour le faire examiner, réparer ou régler. 6. Ne pas abuser du cordon du chargeur. Ne jamais transporter le chargeur ou la b ...
 • Page 14

  DOMO DO-200SW 23. Ne pas utiliser le chargeur avec d’autres appareils et ne pas essayer de recharger ce produit avec un autre chargeur. Utiliser uniquement le chargeur qui accompagne cet appareil. 24. L’appareil doit être débranché de sa source d’alimentation lors de l’enlèvement de la pile. CONSERVER CES INSTRUCTIONS RÉSERVÉ À L’USAGE DOMESTIQUE PARTIES DU BALAI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Ensemble moteur du balai Interrupteur marche/arrêt Témoin de recharge Vide-poussière Brosse rotative Couvercle de brosse transparent Accessoire de nettoyage des bords Prise de recharge Manche inférieur Tubes métalliques Manche supérieur Adaptateur de recharge Boîte à engrenages ASSEMBLAGE DU BALAI MOTORISÉ SANS FIL Avant de commencer : 1. Le balai motorisé sans fil requiert un assemblage minimal. Pour faciliter l’assemblage et l’utilisation, sortir le balai du carton et se familiariser avec les composantes listées sur le dessin. Ceci vous aide ...
 • Page 15

  DOMO DO-200SW 5. REMARQUE: Un des tubes métalliques comporte une garniture en plastique différente. Ce tube est celui que l’on insère au bas manche. 6. Insérer l’ensemble dans le manche inférieur de façon à ce que la « languette » sur la garniture en plastique entre dans la fente du manche inférieur. 7. Placer le manche en position verticale de rangement. 8. Brancher l’adaptateur de recharge dans la prise de l’élément moteur du balai. Brancher l’adaptateur à une prise de courant standard. FONCTIONNEMENT DU BALAI MOTORISÉ SANS FIL 1. Chargez le balai motorisé pendant au moins 20 heures avant de l’utiliser. Le balai motorisé sans fil ne fonctionnera de façon adéquate qu’avec des piles entièrement chargées. Chargé à fond, le balai fonctionnera pendant des durées variées en fonction de la surface nettoyée (par exemple, la durée de fonctionnement est plus longue pour le nettoyage de planchers nus plutôt que des tapis.) 2. Appuyer sur l’interrupteur marche/arrêt pour le mett ...
 • Page 16

  DOMO DO-200SW accumulation de peluche, cheveux ou fibres sur la brosse rotative. Pour retirer le couvercle, le saisir par dessous, et le tirer vers le haut jusqu’à ce qu’il se dégage des fentes latérales et des languettes sur le dessus du balai. ATTENTION: Ne pas mettre accidentellement l’appareil en marche pendant le nettoyage. Ne pas nettoyer l’appareil pendant la recharge. RECHARGE DU BALAI MOTORISÉ SANS FIL 1. Brancher la prise du chargeur dans la fiche de recharge à l’arrière du balai. Brancher l’adaptateur dans une prise de courant murale. N’utiliser que le chargeur livré avec ou son équivalent. 2. Le balai sans fil fonctionne à l’aide de piles ni-cad. Il doit être chargé pendant au moins 20 heures avant d’être utilisé pour la première fois. 3. Lorsqu’on recharge l’appareil, l’interrupteur marche/arrêt doit être en position d’arrêt. 4. Le témoin de recharge sur le dessus du balai s’illumine pour indiquer que le balai se recharge. 5. Les temps de recharge varient ...
 • Page 17

  DOMO DO-200SW RANGEMENT DU BALAI SANS FIL Votre balai sans fil peut être rangé en utilisant la rainure sur la partie arrière de la poignée et le suspendant sur une vis installée sur le mur ou autre surface verticale. Toujours vider votre balai avant de le ranger. NETTOYAGE DE LA BROSSE ROTATIVE, LA BOÎTE À ENGRENAGES & LA LAME À GRATTER AVERTISSEMENT: Faites attention en changeant la brosse rotative et la boîte engrenages parce que l’appareil pourrait se mettre en marche si vous appuyez sur le balai motorisé de l’aspirateur. 1. Enlevez la pile de l’appareil. 2. Retirez le tube de rallonge du balai motorisé. 3. Retirez le couvercle transparent de la brosse. 4. Appuyez sur la languette de verrouillage de la boîte à engrenages et soulevez la boîte à engrenages pour l’enlever 5. Soulevez le capuchon à l’extrémité de la barre de la brosse pour le sortir de la fente. 16 DO-200SW Handleiding.indd 17 08-11-2005 10:01:30 ...
 • Page 18

  DOMO DO-200SW 6. Tirez la barre de la brosse hors de la bague et glissez-la ensuite hors de la courroie pour la retirer. 7. Insérez la nouvelle barre de la brosse en insérant d’abord la barre dans la bague au côté opposé de la courroie d’entraînement. 8. Glissez la courroie sur le capuchon de la barre de la brosse. 9. Insérez la barre de la brosse dans la fente. 10. Insérez les languettes de la boîte à engrenages dans les fentes et appuyez jusqu’à ce que la boîte s’enclenche en place. 11. Pour remplacer la lame à gratter, suivez les directives ci-dessus au sujet de l’enlèvement de la boîte d’engrenages et faites glisser la lame de la gauche vers la droite. RETRAIT ET MISE AU REBUT DES PILES REMARQUE: En cas de doute sur la façon de retirer le bloc-piles, confiez votre balai motorisé sans fil à un technicien d’entretien d’appareils électroménagers qualifié, qui se chargera de le faire pour vous. Suivre ces étapes pour retirer les piles. Cet balai motorisé sans fil cont ...
 • Page 19

  DOMO DO-200SW 4. Mettez l’ensemble de piles de côté. 5. Insérez l’ensemble de piles neuf dans l’appareil. Assurez-vous que la languette de verrouillage s’enclenche bien. ATTENTION: Cet appareil contient des piles au nickel-cadmium (ni-cd). Ces piles doivent être recyclées ou jetées de la façon appropriée. SOINS ET ENTRETIEN Afin d’améliorer les performances et la durée utile de ce balai, nous recommandons à l’utilisateur de prendre les mesures suivantes : 1. Nettoyer l’appareil une fois par mois à l’aide d’un chiffon sec (y compris le logement du videpoussière). Retirer tous les cheveux, fibres ou autres matières qui se seraient accumulés dans ce logement, sur la brosse rotative ou sur l’accessoire de nettoyage des bords. 2. Ne pas utiliser de produits abrasifs pour nettoyer le balai. Ne pas l’immerger dans l’eau. 3. Ne pas aspirer des liquides et ne pas utiliser sur un plancher mouillé. 4. Ne pas utiliser sur du ciment, du goudron ou des surfaces rugueuses similaires. ...
 • Page 20

  DOMO DO-200SW GUIDE DE DEPANNAGE PROBLEME Le balai ne fonctionne pas. Le balai ramasse pas. De la poussière s’échappe du balai. La brosse rotative ne ramasse rien. Le balai ne se recharge pas. CAUSE POSSIBLE SOLUTION POSSIBLE 1. Les piles sont épuisées. 1. Recharger le balai. 2. Aucune alimentation dans la 2. Vérifier le fusible ou le prise électrique alimentant disjoncteur. Changer le l’adaptateur de chargement. fusible ou remettre le 3. L’appareil doit être réparé. disjoncteur à sa position initiale. 3. Appelez le service de la clientèle. 1. Le vide-poussière est plein. 1. Vider le vide-poussière. 2. L’appareil doit être rechargé. 2. Recharger le balai. Le vide-poussière est plein. Vider le vide-poussière. 1. L’appareil est bouché. 2. Le vide-poussière est plein. 1. La prise de courant ne fonctionne pas. 2. L’adaptateur de recharge ne fonctionne pas. 3. Les piles ne se rechargent plus. 1. Vérifier que la brosse ou le dessous du balai so ...
 • Page 21

  DOMO DO-200SW BESCHREIBUNG DES GERÄTS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Fußbodenteil des Rollenfegers An/Ausschalter Anzeigelampe beim Aufladen Staubauffangbehälter Drehende Bürste Durchsichtiger Bürstenschutz Kleine Bürste für Kanten und Ecken Adapterstecker Unterer Handgriff Metallrohre Oberer Handgriff Adapter Geschwindigkeitsregler ANMERKUNG: Der aufladbare Rollenfeger wird mit nicht aufgeladenen Batterien geliefert. Sie müssen den Rollenfeger vor der ersten Verwendung mindestens 20 Stunden aufladen. MONTAGE IHRES ROLLENFEGERS BEVOR SIE BEGINNEN: Ihr Rollenfeger ist schnell zu montieren. Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und sehen Sie sich alle Teile an, wie sie auf den oben gezeigten Abbildungen dargestellt werden. ANMERKUNG: der Adapter und der untere Handgriff befinden sich im Staubauffangbehälter. Montieren Sie die kleine Bürste für die Ecken in der quadratischen Öffnung an der Unterseite Ihres Rollenfegers. Drücken Sie si ...
 • Page 22

  DOMO DO-200SW ANMERKUNG: eines der Metallrohre hat ein anderes Ende, dieser Teil muss in den unteren Handgriff. Stecken Sie nun die Rohre in den unteren Handgriff. Stellen Sie den Handgriff in die vertikale Position (Lagerposition). Stecken Sie den Ladestift des Ladegeräts in den Ladestecker des Rollenfegers. Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in die Steckdose. DIE VERWENDUNG IHRES ROLLENFEGERS 1. Vor der ersten Verwendung müssen Sie dafür sorgen, dass der Rollenfeger mindestens 20 Stunden aufgeladen wird. Ihr schnurloser Rollenfeger wird nur ordentlich funktionieren, wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist. Die Gebrauchsdauer Ihres Rollenfegers kann je nach dem Untergrund, auf dem er verwendet wird, unterschiedlich sein. (Auf glattem Fußboden längere Gebrauchsdauer als auf Teppich) 2. Drücken Sie den An-/Ausschalter um Ihr Gerät anzuschalten. Zum Ausschalten des Geräts drücken Sie erneut den An-/Ausschalter. ACHTUNG: Ein elektrisches Gerät darf nicht in Rä ...
 • Page 23

  DOMO DO-200SW REINIGEN DES STAUBAUFFANGBEHÄLTERS Damit Ihr Rollenfeger optimal funktioniert, müssen Sie nach jeder Benutzung den Staubauffangbehälter entleeren. Ziehen Sie den Staubauffangbehälter vorsichtig in Ihre Richtung. Leeren Sie den Staubauffangbehälter. Falls nötig, können Sie ihn mit Wasser ausspülen, trocken Sie ihn dann jedoch sehr gut ab. Schieben Sie den Staubauffangbehälter erneut in den Rollenfeger. Entfernen Sie auch regelmäßig die durchsichtige Abdeckung der Rollbürste, um Staubansammlungen und Schmutz aus der Bürste zu entfernen. Ziehen Sie die Schutzkappe in Ihre Richtung und gleichzeitig nach oben, bis sich die Kappe von den Knöpfen an der Oberseite Ihres Rollenfegers löst. ACHTUNG: sorgen Sie dafür, dass Sie das Gerät nicht versehentlich anschalten, wenn Sie es reinigen. Reinigen Sie das Gerät nicht, wenn es geladen wird. AUFLADEN DES ROLLENFEGERS Stecken Sie den Ladestift des Ladegeräts in den Ladestecker des Rollenfegers. Stecken Sie den Stec ...
 • Page 24

  DOMO DO-200SW ANMERKUNG: Wenn die Anzeige beim Aufladen des Rollenfegers nicht aufleuchtet, müssen Sie einmal auf den An-/Ausschalter drücken um das Gerät auszuschalten. Normalerweise müsste nun die Anzeige aufleuchten. ANMERKUNG: Ihr Rollenfeger funktioniert am besten, wenn die Batterie 2 bis 3 mal vollständig leer war und erneut geladen wurde. WICHTIG: um Ihren Rollenfeger in optimal funktionierendem Zustand zu halten, ist es empfehlenswert die Batterien einmal monatlich vollständig zu entleeren und sie erneut zu laden. ACHTUNG: Verwenden Sie das Gerät nur mit den mitgelieferten Batterien. Entfernen Sie die Batterien zum Aufladen nicht aus dem Gerät. Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer und versuchen Sie sie nicht zu verbrennen. Versuchen Sie nicht den Batterieschutz zu entfernen und beschädigen Sie ihn nicht. Die Batterie muss ordnungsgemäß wiederverwertet werden, wenn sie nicht mehr verwendet wird. LAGERUNG DES ROLLENFEGERS Ihr Rollenfeger kann mithilfe der Öff ...
 • Page 25

  DOMO DO-200SW Fig. 10 Fig. 11 Fig. 12 Fig. 13 Fig. 14 Fig. 15 BATTERIE ENTFERNEN ANMERKUNG: wenn Sie zweifeln, wie Sie Ihre Batterie am besten entfernen oder ersetzen, schlagen wir Ihnen vor, dies von einem qualifizierten Fachmann ausführen zu lassen. Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie die Batterie entfernen möchten. Dieser Rollfeger ist mit Ni-Cd-Batterien ausgestattet, die in geeigneter Weise wiederverwertet werden müssen. Entfernen Sie die Batterien nur zu dem Zweck sie wegzuwerfen. WARNUNG: Sie dürfen nie einfache Batterien als Ersatz für die aufladbaren Batterien verwenden, diese können auslaufen und Schaden verursachen. Verwenden Sie nur die Batterien, die für diesen Typ DO-200SW Rollenfeger geeignet sind. Entfernen Sie den Staubauffangbehälter und den Stiel Ihres Rollenfegers. Drehen Sie den Rollenfeger so um, dass die Unterseite sichtbar ist. Achten Sie darauf, dass Sie das Gerät nicht anschalten. Drücken Sie auf die Verschlüsse und entfernen Sie ...
 • Page 26

  DOMO DO-200SW Legen Sie das Batteriefach beiseite. Montieren Sie das neue Batteriefach, sorgen Sie dafür, dass das Batterieteil gut geschlossen wird. WARTUNG Um die Funktion Ihres Rollenfegers optimal zu erhalten, empfehlen wir das Folgende: Reinigen Sie einmal monatlich den Staubauffangbehälter und den Raum, in den der Behälter passt. Entfernen Sie Haare, Staub und anderen Schmutz von Ihrem Rollenfeger und den Bürsten. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel zur Reinigung Ihres Rollenfegers. Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser. Fegen Sie keine Flüssigkeiten auf und verwenden Sie den Rollenfeger nicht auf einem feuchten Untergrund. Verwenden Sie den Rollenfeger nicht um Stoff- oder Taustücke zu entfernen. Verwenden Sie den Rollenfeger nicht zur Reinigung von verschlissenen oder ausgefransten Teppichen. PROBLEME UND LÖSUNGEN PROBLEM Der Rollenfeger funktioniert nicht URSACHE 1. Die Batterie ist leer. 2. Keine Stromzufuhr zum Adapter. 3. Der Rollenfe ...
 • Page 27

  DOMO DO-200SW IMPORTANT SAFEGUARDS When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be observed, including the following 1. Do not charge this unit outdoors. 2. Do not use outdoors or on wet surfaces. 3. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children. 4. Use only as described in this manual. Use only manufacturer’s recommended attachments. 5. Do not use with damaged cord or plug. Do not use cordless sweeper if it has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped in water. Return it to the nearest service center for examination, repair or adjustment. 6. Do not abuse the charger cord. Never carry the charger or base by the cord or yank to disconnect from an outlet; instead grasp the charger and pull to disconnect. 7. Keep charger cord away from heated surfaces. 8. This product includes rechargeable nickel cadmium batteries. Batteries must be recycled or disposed of properly. Do not incinerate batt ...
 • Page 28

  DOMO DO-200SW PARTS LIST 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Sweeper Power Head On / Off Switch Charging Light Indicator Dust Cup (Container) Rotating Brush Transparent Brush Cover Edging Tool Charging Jack Lower Handle Metal Extension Handles Upper Handle Charging Adapter Gear Box NOTE: Cordless Sweeper is shipped with the batteries uncharged. Charging of the unit for a minimum of 20 hours prior to first use is required. ASSEMBLING YOUR CORDLESS SWEEPER Before you start: Your Cordless Sweeper will require very little assembly. You should remove it from the carton and familiarize yourself with all the components listed per the exploded view drawing . This will help you in the assembly and operation of your cordless sweeper. Note: The charging adapter and the lower handle are shipped inside the dust cup. 1. Insert the Edging Tool into the "square" hole under the bottom of the sweeper power head. Gently but firmly push until the edging to ...
 • Page 29

  DOMO DO-200SW 4. Place the handle into the upward storage position. 5. Plug the charging adapter into the sweeper power head charging jack. Plug the charging adapter cord into a standard electrical outlet. HOW TO OPERATE YOUR CORDLESS SWEEPER 1. Before using, please ensure that the cordless sweeper has been initially charged for a minimum of 20 hours. Your cordless sweeper will only operate properly when the batteries are fully charged. Your sweeper will operate for varying lengths of time on a full charge. This will depend upon the type of surface being cleaned. (Longer operating time on bare floors vs carpets.) 2. Push the On/Off switch to operate the unit. To turn off, press switch again. CAUTION: Any electronic or electrical appliance should not be stored in or exposed to areas of high heat or humidity. Do not store your cordless sweeper close to stoves, radiators, furnaces or in a bathroom or bathing area. 3. To release the handle to a comfortable position, appl ...
 • Page 30

  DOMO DO-200SW CLEANING THE DUST CONTAINER 1. Pull the dust container straight out from the side. 2. Empty dust container contents. If desired- you may rinse with water to clean the dust container - but dry thoroughly before replacing on the sweeper. 3. Replace dust container on cordless sweeper. 4. Periodically remove the transparent brush cover on the front of the cordless sweeper and remove any build up of lint, hair or fiber on the rotating brush. To remove the cover - grip the cover from the bottom, pull out and upwards until the cover unlocks from the side slots and tabs located on the top of the sweeper. CAUTION: Do not accidentally turn unit on while cleaning. Do not clean while unit is charging. CHARGING THE CORDLESS SWEEPER 1. Connect the charger plug to the charging jack or hole on the back of the sweeper. Plug the charging adapter into the wall outlet. 2. This cordless sweeper is powered by Ni-Cd batteries.Before first use, they must be charged for a min ...
 • Page 31

  DOMO DO-200SW NOTE: When you place the sweeper to recharge and the chargingindicator light does NOT illuminate, then press the On/Off button once to turn the sweeper off. The charging indicator light should now light up. NOTE: Peak performance may only be realized after the unit has been charged and discharged two (2) or three (3) times. IMPORTANT: To maintain peak performance of your cordless sweeper, it is recommended that the unit be fully discharged, then completely recharged at least once a month. CAUTION: Use only with the battery pack supplied with the unit. • Do not attempt to remove the battery pack from the unit to charge it. • Never attempt to throw the battery pack or unit into a fire or incinerate it. • Do not attempt to remove or damage the battery casing. • Battery must be recycled or disposed of properly at the end of it’s service life. STORING THE CORDLESS SWEEPER Your cordless sweeper may be stored by using the slot on the back of the upper handle an ...
 • Page 32

  DOMO DO-200SW Locking tab Lift Gear box Gear box tabs Fig. 10 Fig. 11 Fig. 12 Fig. 13 Fig. 14 Fig. 15 BATTERY REMOVAL & DISPOSAL NOTE: If uncertain as to how to remove your battery pack, we suggest you take your sweeper to a reputable small appliance service technician to have this service performed Follow these steps when battery removal is required. This sweeper is equipped with Ni-Cd batteries and you need to dispose of them properly. When the batteries are no longer good for use, they must be removed from the sweeper for disposal. Do not remove the batteries for any reason other than disposal of them. Call your nearest recycling center for information on the recycling and disposal of Ni-Cd batteries. WARNING: You must never use ordinary batteries for replacement as these may leak and cause damage. Use only batteries suited for this type of sweeper. Removal of Battery Pack 1. Remove the extension handles and dust cup container. 2. Turn unit ...
 • Page 33

  DOMO DO-200SW Fig. 16 Fig. 17 CARE AND MAINTENANCE To improve the performance and life of your unit, we recommend you do the following: 1. Once a month clean the unit with a dry cloth, including the chamber which the dust container fits into. Remove any hair, fiber or other materials that may have built up in the chamber, on the rotating brush or edging tool. 2. Don’t use abrasive materials to clean the sweeper. Do not immerse the unit in water. 3. Do not pick up liquids or use on wet floors. 4. Do not use on concrete, tar or similar rough surfaces . 5. Don’t pick up pieces of string or fabrics with the sweeper. 6. Do not clean tasseled or frayed carpets with the sweeper. TROUBLESHOOTING GUIDE PROBLEM Sweeper will not operate POSSIBLE REASON 1. Batteries discharged. 2. No power in electrical outlet supplying charging adapter. 3. Unit needs servicing. POSSIBLE SOLUTION 1. Charge unit. 2. Check fuse or breaker. Replace fuse/reset breaker. 3. Call Custom ...
 • Page 34

  DO-200SW Handleiding.indd 34 08-11-2005 10:01:37 ...
 • Page 35

  DO-200SW Handleiding.indd 35 08-11-2005 10:01:37 ...
 • Page 36

  LINEA 2000 • Industriezone Klein Gent • Bouwelven 12A • 2280 Grobbendonk • Tel 014/21.71.91 • Fax : 014/21.54.63 DO-200SW Handleiding.indd 36 08-11-2005 10:01:37 ...Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Domo DO 200 SW at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Domo DO 200 SW in the language / languages: German, English, French, Dutch as an attachment in your email.

The manual is 2,07 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info