Zoom out
Zoom in
Previous page
1/58
Next page
HANDLEIDING
MODE D’EMPLOI
GEBRAUCHSANLEITUNG
INSTRUCTION BOOKLET
PRODUCT OF
BROODBAKMACHINE
MACHINE A PAIN
BROTBACKMASCHINE
BREAD MAKER
B3955
1


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Content of pages


 • Page 1

  HANDLEIDING MODE D’EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET BROODBAKMACHINE MACHINE A PAIN BROTBACKMASCHINE BREAD MAKER B3955 PRODUCT OF ...
 • Page 2

  B3955 GARANTIEVOORWAARDEN Dit apparaat heeft een garantietermijn van 2 jaar vanaf de datum van aankoop. Gedurende de garantieperiode zal de distributeur volledige verantwoording op zich nemen voor gebreken, welke aanwijsbaar berusten op materiaal- of constructiefouten. Wanneer dergelijke gebreken voorkomen, zal het apparaat, indien nodig vervangen of gerepareerd worden. Het recht op garantie vervalt wanneer de gebreken zijn ontstaan door hardhandig gebruik, het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing of ingreep door derden. De garantie is alleen van toepassing als het garantiebewijs is afgestempeld en ondertekend is door de winkelier op het moment van aankoop. Alle onderdelen, zoals borstels en batterijen, welke aan slijtage onderhevig zijn, vallen buiten de garantie. CONDITIONS DE GARANTIE Nous accordons une garantie de 2 ans sur ce produit à partir de la date d’achat. Pendant la durée de la garantie, le distributeur prendra à sa charge la réparation des vices de ...
 • Page 3

  B3955 Type nr. Apparaat N° de modèle de l’appareil Type nr des Gerätes Type nr. of appliance B3955 Naam Nom .............................................................................................................................................. Name Name Adres Adresse ........................................................................................................................................... Adresse Address Aankoopdatum Date d’achat ................................................................................................................................... Kaufdatum Date of purchase LINEA 2000 - Industriezone Klein Gent - Bouwelven 12A - 2280 Grobbendonk - Tel 014/21.71.91 - Fax : 014/21.54.63 ...
 • Page 4

  B3955 RECYCLAGE INFORMATIE Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycleerd. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. voor meer details in verband met het recycleren van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. INFORMATION DE RECYCLAGE Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant q ...
 • Page 5

  B3955 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN • Lees eerst de gebruiksaanwijzing aandachtig en geheel door voordat u het apparaat gaat gebruiken en bewaar deze zorgvuldig voor latere raadpleging. • Gebruik dit apparaat uitsluitend voor de in de gebruiksaanwijzing beschreven doeleinden. • Let op : vermijdt het aanraken van de warme oppervlakken wanneer het apparaat ingeschakeld is. • Sluit het apparaat aan op wisselstroom, op een randgeaarde wandcontactdoos met een netspanning overeenkomstig met de informatie aangegeven op het typeplaatje van het apparaat. • Het netsnoer nooit scherp buigen of over hete delen laten lopen. • Wikkel het snoer volledig af om oververhitting van het snoer te voorkomen. • Plaats het apparaat nooit in de buurt van apparatuur die warmte afgeven zoals ovens, gasfornuizen, kookplaten, etc. Het apparaat op afstand houden van muren of andere objecten die vlam kunnen vatten zoals gordijnen, handdoeken (katoen of papier etc.) • Zorg er altijd voor dat het apparaat ...
 • Page 6

  B3955 apparaat kan duiden op een defect in het verwarmingssyteem dat niet wordt verholpen door verwijdering of vervanging van deze beveiliging. Het is noodzakelijk dat er uitsluitend originele onderdelen gebruikt worden. • Dit apparaat voldoet aan de EG richtlijn nr. 76/889/EEC voor radio en TV ontstoring met aanvullende richtlijn nr. 82/499. VOOR HET EERSTE GEBRUIK • In de verpakking treft u de broodbakmachine, 2 bakvormen, 2 grote kneedhaken, 2 kleine kneedhaken, een maatbeker, een maatschepje, een haak voor het verwijderen van de kneedhaak en de gebruiksaanwijzing aan. • Verwijder al het verpakkingsmateriaal en houdt dit buiten bereik van kinderen. Controleer of alle onderdelen zijn meegeleverd en uit de verpakking verwijderd zijn en dat er geen schade, mogelijk tijdens transport, aan de broodbakmachine is ontstaan. • Maak de broodbakmachine, de bakblikken en de kneedhaken schoon met een vochtige doek. De bakvormen en de kneedhaken zijn bedekt met een anti-aanbakla ...
 • Page 7

  B3955 beter verteerbaar te maken. Wij adviseren in de broodbakmachine droge gist te gebruiken. Deze (korrel)gist is gemakkelijker te verwerken, langer houdbaar dan verse gist en het geeft een constanter bakresultaat dan verse gist. Zout Zout zorgt niet alleen voor een bepaalde smaak aan het brood, maar regelt ook de activiteit van gist, maakt het deeg stevig en vast en voorkomt dat het brood te hard rijst. Boter/olie Boter en olie geven een betere smaak aan het brood en maken het brood zachter. De boter of olie moet op kamertemperatuur zijn voor u deze bij de andere ingrediënten voegt. Suiker Suiker is de voedingsbron voor de gist en een belangrijk bestanddeel van het rijzingsproces. U kunt gewone witte suiker, bruine suiker, stroop of honing gebruiken. Het geeft een zekere zachtheid aan de smaak van het brood, verhoogt de voedingswaarde en helpt het brood langer te bewaren. Let op : gebruik geen grove suiker of suikerklontjes, voor bijvoorbeeld suikerbrood, omdat ...
 • Page 8

  B3955 beschadigingen aan de anti-aanbaklaag. HET DISPLAY De “menu” toets Deze toets gebruikt u om het juiste bakprogramma te selecteren. Elke keer als u op deze toets drukt, hoort u een piep en het programmanummer verandert. Het programma staat in het display vermeld. Deze broodbakmachnie heeft 11 porgrammamogelijkheden. De “color” toets Deze toets gebruikt u om aan te geven of u de korst licht, middel of donker wilt hebben. Tip : indien u een recept voor de eerste maal probeert, adviseren wij u de korstkleur middel te kiezen. De “loaf size” toets Deze toets gebruikt u om aan te geven welk gewicht brood u op dat moment wenst te maken. U kunt kiezen uit “larger” voor een groot brood of “small” voor één of twee kleine broden. Tip : de totale hoeveelheid van de ingrediënten vermeld in het recept is het gewicht van het brood dat u gaat maken. De “start” en “stop” toets Met deze toets start of stopt u het programma. Tip : indien u het verkeerde programma heeft gekozen ...
 • Page 9

  B3955 De “cycle” toets Voor het instellen van de verschillende cycli wanneer u het programma “home made” gebruikt. De “pause” toets Voor het onderbreken van een programma. Wanneer u op de “pause” knop drukt zal het programma onderbroken worden, maar niet stoppen. De resterende tijd zal beginnen knipperen. Wanneer u terug op de “pause” knop drukt, hervat het programma de resterende tijd. De “pause” knop wordt ook gebruikt voor het instellen van uren en minuten. BIJ HET INSCHAKELEN Zo gauw u de stekker in het stopcontact steekt hoort u een biep geluid en verschijnt er “1 3:10” op de display. De dubbele punt tussen “3” en “10” knippert niet. Dit is de standaard instelling, “1” staat voor het geselecteerde programma, in dit geval dus “basic” “3:10” staat voor de duur van het programma. Op de display staat ook een pijltje dat naar “larger” wijst, de gewichtsinstelling voor het brood. Als ook een pijltje dat naar “medium” wijst, om de korstkleur aan te duiden. Ook dit zijn ...
 • Page 10

  B3955 te houden dat uw brood kleiner zal zijn als bij het normale programma. Programma 5: Zoet (sweet). Dit programma is geschikt voor het maken van onder andere rozijnenbrood. Programma 6 : Cake. Met dit programma kunt u brood maken dat bereid wordt met bijvoorbeeld bakpoeder. Broden gebakken met dit programma worden minder hoog en vaster van structuur. De tijdvertraging kan op deze stand niet gebruikt worden, omdat het bakpoeder direct werkt. Indien u met dit programma cake wilt maken, raden wij u aan de ingrediënten in het bakblik te doen. Daarna stelt u de machine in en voordat u op start drukt moet u even met een houten lepel de ingrediënten omscheppen. Dit bevordert namelijk de kneding. Programma 7 : Jam. Voor het bereiden van heerlijke verse jam. Let op ! Zorg ervoor dat de pitten van de ingrediënten verwijderd zijn voordat u deze in het bakblik doet. Scherpe pitjes kunnen namelijk de anti-aanbaklaag beschadigen. Werkwijze : U doet alle ingrediënten in het bakbli ...
 • Page 11

  B3955 GEBRUIKSWIJZE Stap 1 : haal het bakblik uit de machine door deze aan de handgreep recht ophoog uit de machine te trekken. Stap 2 : Plaats de kneedhaken (bijgevoegd) op de assen in het bakblik. De kneedhaken moet op een juiste en zorgvuldige manier geplaatst worden zodat alle ingrediënten voldoende gemengd en gekneed worden. De grote kneedhaken zijn voor het grote bakblik, de kleine kneedhaken voor de het bakblik in twee delen. Stap 3 : Doe de ingrediënten op de volgende wijze en volgorde in het bakblik : 1. Water/melk. 2. Boter/olie. 3. Eventueel eieren. 4. de benodigde bloem. 5. Suiker (doe de suiker aan één kant) 6. Zout (doe het zout aan de ander kant) 7. Gist (doe de gist in een holletje in het midden) Let op ! De gist mag niet in aanraking komen met het water. De mogelijkheid bestaat dat dan het water de gist zal activeren alvorens de ingrediënten voldoende gemengd en gekneed zijn. Stap 4 Verwijder alle restjes van de ingrediënten aan de buitenkant van h ...
 • Page 12

  B3955 * Indien u één van deze programma’s kiest, kunt u geen gewicht kiezen. De tijd die in het display staat, is aangegeven in uren en minuten. Voorbeeld : programma 1, normaal, small duurt 3 uur en 05 minuten. Stap 11 : Wanneer het brood klaar is, geeft de machine enkele piepsignalen. Druk op de stop toets en houd deze enkele seconden ingedrukt. De machine zal nogmaals piepen op te bevestigen dat u het programma heeft gestopt. Verwijder de stekker uit de wandcontactdoos en open het deksel van de machine. Verwijder de bakvorm met behulp van ovenhandschoenen. Laat het brood in het bakblik ca. 10 tot 15 minuten afkoelen en houdt het bakblik omgekeerd boven het aanrecht en schud lichtjes het brood uit de vorm. Tijdens het kneedproces van de volgende programma’s gaat er een piepsignaal; Normaal, Frans, Volkoren, Zoet en home made. Dit piepsingaal geeft aan dat u de extra ingrediënten kunt toevoegen zoals : rozijnen, noten, enz. U doet het deksel open, voegt de extra ingred ...
 • Page 13

  B3955 6. Druk op de “start/stop” knop om de timer te activeren. Op de display staat de ingestelde tijd en de woorden “set ready time” 7. Als u het huidige uur wilt zien, drukt u op de “time” knop. 8. Wanneer u de instelling wil annuleren, drukt u op de “start/stop” knop tot u een biep signaal hoort. De instellingen zijn nu verwijdert. REINIGEN Zet voordat u uw broodbakmachine wilt reinigen het apparaat uit, haal de stekker uit de wandcontactdoos en laat het volledig afkoelen. Buitenkant Reinig de buitenkant van het apparaat en het kijkvenster met een vochtige doek of spons. Verwijder de bakvorm alvorens te reinigen. Indien noodzakelijk kunt u de buitenkant van het apparaat met behulp van een mild afwasmiddel reinigen. Het deksel kunt u eventueel verwijderen voor een makkelijke reiniging. Binnenkant De binnenkant van het apparaat kunt u voorzichtig met een licht vochtige doek schoonmaken. Let op met schoonmaken van het verwarmingselement. Bakvormen De bakvormen kunt ...
 • Page 14

  B3955 Blijft het deeg plakken aan het bakblik dan is deze te nat. Blijft het deeg niet kleven aan uw vinger dan is de deegbal te droog. Tip : Zout remt de werking van gist en suiker bevordert de werking. Indien u één van deze twee ingrediënten niet mag gebruiken vanwege een diëet, dan moet u het andere ook weglaten. U krijgt dan brood zonder suiker en zout. Wanneer u direct een nieuw brood wilt bakken, laat u de machine 10 tot 20 minuten afkoelen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Verschillende soorten brood hebben een andere structuur en grootte omdat de gebruikte ingrediënten verschillen. Sommige broden kunnen veel vaster en kleiner zijn dan andere. Dit is normaal. Het kan zijn dat u bij sommige recepten de verhoudingen aan moet passen. Daar bedoelen wij mee : de hoeveelheid gist of de hoeveelheid meel of de hoeveelheid water. Nooit alles tegelijk aanpassen. Dit zal namelijk geen effect hebben. De aanpassing kan nodig zijn in verband met: Kwaliteit en soortelijk gew ...
 • Page 15

  B3955 Het brood is overgelopen Indien uw brood hoger rijst dan normaal, heeft u teveel gist gebruikt. Controleer of u de juiste hoeveelheid en type gist heeft gebruikt. Teveel suiker kan uw gist te veel activeren. Verminder de hoeveelheid suiker en pas ook op voor gedroogde vruchten of honing die veel suiker bevatten. Probeer uw hoeveelheid water met 10 tot 20 ml te verminderen. Denk eraan dat een geringere vochtigheid het gist verhindert te actief te zijn. Het gebruik van een zeer fijn gemalen bloem kan het brood soms ook te hard doen rijzen. Deze bloemsoorten hebben niet zo’n actieve gist nodig om te rijzen dan zwaardere of grover gemalen bloemsoorten. Het brood is te droog Gebruik iets minder bloem of voeg 1 eetlepel vloeistof toe. Wanneer de broodbakmachine zwaarder deeg mengt of wanneer hij langere kneedtijden gebruikt, kan het zijn dat de machine lichtjes begint te trillen op het aanrecht. Zorg er dus voor dat het apparaat op een stabiel oppervlak staat, niet te d ...
 • Page 16

  B3955 tijdvertraging. De ingrediënten kunnen bederven wanneer zij langer dan 13 uur in de broodbakmachine blijven zonder gebakken te worden. Waarom mogen aan de basis-ingrediënten geen extra ingrediënten worden toegevoegd? Om aan het deeg of het brood de juist vorm te geven en te laten rijzen zoals het hoort, moeten de gedroogde krenten en dergelijke later toegevoegd worden. Bovendien bestaat de kans dat deze ingrediënten stuk gekneed worden tijdens het kneedproces. Zij kunnen aan elkaar gaan kleven en niet gelijkmatig verdeeld worden over het deeg. U kunt deze ingrediënten pas na het eerste “piepsignaal” toevoegen. U kunt geen ingrediënten toevoegen wanner u één van de snelle programma’s gebruikt. De tijdvertraging treedt niet in werking bij het programma voor alleen deeg. Kan er verse mek gebruikt worden in plaats van water ? Dat kan, maar dan dient u ervoor te zorgen dat u dezelfde hoeveelheid vocht behoudt. Bijvoorbeeld : als in een recept 210ml water staat, kunt u ...
 • Page 17

  B3955 Er komt rook uit de luchtgaten De ingrediënten zijn misschien op het verwarmingelement gemorst. Het brood is ingezakt/ het midden is vochtig Het brood werd te lang in het bakblik gelaten na het bakken Er is teveel water of gist gebruikt. De bovenkant van het brood is gebarsten en ziet bruin Te veel bloem, gist of suiker. Het bovenste deel van het brood is nog bestrooid met bloem Niet genoeg water. Te klein brood Niet genoeg bloem, gist, suiker of water Gebruik van volkorenbloem of bloem die chemische gist bevat Gebruik van een slecht gisttype. Gebruik van bloem of gist die niet vers meer is. Brood onvoldoende gebakken Stoptoets werd ingedrukt na inschakeling Het deksel werd geopend tijdens het bakproces. Brood is te hard gebakken Te veel suiker Korstkleur op donker gezet Brood is slecht gevormd Niet genoeg bloem Niet genoeg water 17 ...
 • Page 18

  B3955 PRÉCAUTIONS • Lisez attentivement et complètement ce mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil. Conservez ce mode d’emploi pour un usage ultérieur. • Cet appareil ne peut être utilisé que pour les fins décrites ci-dessous. • Lorsque l’appareil est branché, ne touchez jamais les surfaces réchauffées. • Branchez l’appareil sur le courant alternatif et utilisez une prise de courant avec une prise de terre. Veillez à ce que la tension du réseau corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l’appareil. • Veillez à ce que le cordon du réseau ne soit jamais fortement plié ou n’entre jamais en contact avec des surfaces chaudes. • Déroulez le cordon totalement afin d’éviter sa surchauffe. • Tenez l’appareil à l’écart de toute source de chaleur ou de tout objet diffusant la chaleur p.ex. des fours, des cuisinières à gaz, des plaques de cuisson, etc. Tenez l’appareil également à l’écart des murs ou d’autres objets combustibles tels que des rideaux ou des essuie-m ...
 • Page 19

  B3955 • Cet appareil est conforme aux directives CEE n° 76/889/EEC (concernant la fonction antiparasite radio et télé) et suppl. n° 82/499. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION • Dans l’emballage vous trouverez la machine à pain, les moules, 2 crochets pétrisseur grands, 2 crochets pétrisseur petits, goblet de mesure, cuillère de mesure, croechet pour enlever les crochets de pétrisseur et la mode d’emploi. • Tenez l’emballage hors de portée des enfants. Contrôlez si toutes les pièces détachées sont fournies et que vous les avez enlevées de l’emballage et que la machine à pain n’a pas souffert des dégâts lors du transport. • Nettoyez la machine à pain, les moules et les crochets pétrisseur à l’aide d’un chiffon humide. Les moules et les crochets pétrisseur sont prévus d’une couche antiadhésive; vous devez donc toujours les nettoyer avec un chiffon humide et jamais avec une brosse à vaisselle, une éponge ou des produits d’entretien. Lors de la première utilisation, votre apparei ...
 • Page 20

  B3955 Le sel Le sel n’est pas seulement là pour donner du goût au pain, mais il règle aussi l’activité de la levure, il rend la pâte ferme et compacte et il évite que le pain ne lève trop vite. Le beurre / l’huile Le beurre et l’huile donnent une meilleure saveur au pain et le rendent plus souple. Le beurre doit être à température ambiante avant qu’il ne soit ajouté aux autres ingrédients. Le sucre Le sucre est la source nutritive pour la levure et constitue un ingrédient important pour le processus du levage de la pâte. Vous pouvez utiliser tout simplement du sucre blanc, du sucre roux, de la mélasse ou du miel. Le sucre ajoute une certaine douceur au goût du pain, il augmente la valeur nutritive et il permet de conserver le pain plus longtemps. Attention!: N’utilisez pas de sucre brut ou du sucre en morceaux, p.ex. pour le pain au sucre, car ce type de sucre pourrait endommager le revêtement antiadhésif du moule à pain. L’eau Quand on mélange la farine à l’eau, il ...
 • Page 21

  B3955 change. Le programme s’affiche à l’écran. Cette machine à pain dispose de 11 possibilités de programmes. La touche “color” Utilisez cette touche pour indiquer si vous souhaitez une croûte pâle, de teinte moyenne ou foncée. Conseil: si vous essayez une recette pour la première fois, nous vous recommandons de choisir une couleur de croûte moyenne. La touche “loaf size” Utilisez cette touche pour indiquer le poids du pain que vous souhaitez cuire à ce moment. Vous avez le choix entre “larger” pour un gros pain et “small” pour un ou deux petits pains. Conseil: la quantité totale des ingrédients cités dans la recette correspond au poids du pain que vous allez faire. La touche “start” et “stop” Cette touche vous permet de lancer ou d’arrêter le programme. Conseil: si vous avez choisi le mauvais programme, vous pouvez le changer en maintenant la touche stop enfoncée pendant plusieurs secondes. Vous pouvez ensuite régler à nouveau la machine sur le bon programme. Star ...
 • Page 22

  B3955 Appuyez une seconde fois sur le bouton “pause” et le programme se poursuit pendant le temps restant. Le bouton “pause” est également utilisé pour le réglage des heures et des minutes. LORS DE LA MISE EN MARCHE Dès que vous branchez la machine, elle fait entendre un bip et l’écran affiche “1 3:10”. Les deux points entre “3” et “10” ne clignotent pas. C’est le réglage standard, le “1” désignant le programme sélectionné (donc, dans ce cas-ci, “basic”) et “3:10” indiquant la durée du programme. Sur l’écran figure aussi une flèche qui indique “larger”, c’est-à-dire le réglage du poids du pain, ainsi qu’une flèche désignant “medium”, c’est-à-dire la couleur de la croûte. Ces deux réglages sont également standard. RÉGLAGE DE L’HEURE Glissez 2 piles AAA au bas de votre appareil. De cette façon, l’horloge continue à fonctionner même quand la machine n’est pas branchée. Au moment où vous installez les piles, l’écran de la machine affiche “12:00”. Vous pouvez régler les heures ...
 • Page 23

  B3955 ce programme, nous vous conseillons de verser les ingrédients dans le moule à pain. Réglez ensuite la machine et, avant d’appuyer sur le bouton start, mélangez un peu les ingrédients avec une cuillère en bois. Cela favorise en effet le pétrissage. Programme 7: Confiture (jam). Pour préparer de succulentes confitures fraîches. Attention! Veillez à débarrasser les ingrédients de leurs noyaux avant de les verser dans le moule à pain. Les noyaux pointus peuvent en effet endommager le revêtement antiadhésif. Méthode: Versez tous les ingrédients dans le moule à pain et réglez la machine sur le programme Jam. Appuyez ensuite sur start et la machine commence par préchauffer les ingrédients, avant de les mélanger. La machine laisse finalement refroidir la confiture et, quand elle est prête, elle fait entendre un signal sonore. Vous pouvez alors verser la confiture dans un pot et la laisser refroidir complètement. Vous pouvez ensuite fermer le pot et conserver la confiture au réfr ...
 • Page 24

  B3955 crochets pétrisseurs doivent être placés soigneusement et correctement, de façon à ce que tous les ingrédients soient suffisamment mélangés et pétris. Les grands crochets pétrisseurs sont pour le grand moule à pain, les petits crochets pour le moule en deux parties. Etape 3: Versez les ingrédients dans le moule à pain de la manière suivante, en respectant l’ordre chronologique: 1. Eau/lait. 2. Beurre/huile. 3. Eventuellement œufs. 4. La quantité de farine nécessaire. 5. Sucre (versez le sucre d’un seul côté) 6. Sel (versez le sel de l’autre côté) 7. Levure (versez la levure dans un petit creux, au centre) Attention! La levure ne peut pas entrer en contact avec l’eau, car il est possible que, dans ce cas, l’eau active la levure avant que les ingrédients soient suffisamment mélangés et pétris. Etape 4: Eliminez tous les restes d’ingrédients de la face extérieure du moule à pain. Replacez le moule dans la machine et poussez pour le fixer fermement en place. ...
 • Page 25

  B3955 Etape 11: Quand le pain est prêt, la machine émet plusieurs signaux sonores. Appuyez sur la touche stop et maintenez-la enfoncée pendant quelques secondes. La machine va encore émettre un bip pour confirmer que vous avez arrêté le programme. Débranchez la machine et ouvrez son couvercle. Protégez-vous avec des gants à four pour sortir le moule à pain de la machine. Laissez refroidir le pain pendant 10 à 15 minutes dans le moule avant de retourner celui-ci au-dessus du plan de travail et de le secouer doucement pour en faire sortir le pain. Un signal sonore se fait entendre pendant le processus de pétrissage des programmes suivants: Normal, Français, Intégral, Sucré et Pain maison. Ce signal indique que vous pouvez ajouter les ingrédients supplémentaires comme les raisins, les noix, etc. Ouvrez le couvercle, ajoutez les ingrédients supplémentaires et refermez ensuite le couvercle: le processus de pétrissage va se poursuivre. Attention! Faites préalablement tremper ra ...
 • Page 26

  B3955 7. Si vous voulez pouvoir lire l’heure qu’il est, appuyez sur la touche “time”. 8. Si vous voulez annuler le réglage, maintenez la touche “start/stop” enfoncée jusqu’à ce que vous entendiez un signal sonore. Les réglages sont alors effacés. NETTOYAGE Avant de commencer à nettoyer, assurez-vous que la machine à pain soit bien débranchée et entièrement refroidie et que la fiche de l’appareil soit retirée de la prise de courant. Extérieur Nettoyez l’extérieur et le vasistas de votre appareil à l’aide d’un chiffon humide ou d’une éponge. Enlevez le moule avant le nettoyage. Si nécessaire, vous pouvez nettoyer l’extérieur de l’appareil avec un liquide vaisselle doux. Afin de faciliter le nettoyage, vous pouvez éventuellement enlever le couvercle. Intérieur Nettoyez prudemment l’intérieur de votre machine avec un chiffon légèrement humide. Faites attention à l’élément de chauffe en nettoyant la machine à pain. Les moules à pain Vous pouvez nettoyer les moules avec de l’ ...
 • Page 27

  B3955 lisse et élastique. Ouvrez le couvercle et touchez brièvement le dessus de la boule de pâte de vos doigts. Veillez à ce que le crochet de pétrissage ne s’arrête pas. Si la pâte colle à vos doigts, cela indique que la boule de pâte est bonne. Si la pâte colle au moule, elle est probablement trop humide. Si la pâte ne colle pas à vos doigts, la boule est trop sèche. Conseil: le sel freine le fonctionnement de la levure et le sucre favorise ce fonctionnement. Si vous ne pouvez pas utiliser un de ces 2 ingrédients à cause d’un régime alimentaire, vous devez également abandonner l’autre. Vous aurez alors du pain sans sucre et sans sel. Si vous voulez tout de suite continuer à faire un autre pain, vous devez en tout cas laisser refroidir la machine à pain pendant 10 à 20 minutes avant de la réutiliser. Les diverses sortes de pain ont une structure et une grandeur différentes parce que les ingrédients utilisés diffèrent. Certains pains peuvent être beaucoup plus compacts ...
 • Page 28

  B3955 Le pain n’est pas assez cuit au centre. Si l’intérieur du pain n’est pas assez cuit, cela peut être dû au type de farine utilisée. Ce phénomène se produit généralement avec les farines plus lourdes, telles que la farine de seigle ou la farine intégrale. Tentez d’utiliser une opération de pétrissage en plus lorsque vous utilisez ces types de farines. Lorsque la machine à pain aura terminé le premier pétrissage, vous arrêtez l’appareil. Puis vous le remettez en marche: le processus entier de boulanger recommencera à partir du début. Il y aura maintenant une plus grande quantité d’air incorporée dans la pâte. Vous pouvez aussi fixer le bouton “crust” sur “foncé”, ce qui fait que le processus de cuisson sera plus long et la température de cuisson sera un peu élevée. Le pain a versé Si votre pain a levé au-delà de la hauteur normale prévue, vous avez utilisé trop de levure. Vérifiez le type de levure utilisée et assurez-vous que votre dosage est précis. Trop de sucre ris ...
 • Page 29

  B3955 appuyé sur “start”, vous devez vous adresser à un électricien qualifié. Questions fréquemment posées 1. Pourquoi la hauteur du pain se diff diffère-t-il si souvent? La forme et la hauteur du pain dépendent de la température ambiante et de la qualité et de la quantité des ingrédients. 2. Pourquoi le pain n’a-t-il pas levé? Oublier d’ajouter la levure ou oublier d’installer le crochet de pétrissage aura pour résultat un pain plat. Idem si vous avez utilisé de la levure trop vieille. Le pain sortira plus plat que d’habitude. 3. Comment fonctionne la minuterie à retardement? La minuterie ne peut pas être réglée en-dessous de 3 heures ni au-dessus de 13 heures. La minuterie exige un minimum de 58 minutes pour achever toutes les opérations nécessaires. Le mode de cuisson “rapide” pourra cependant confectionner un pain plus rapide, mais alors sans utilisation de la minuterie. Les ingrédients risquent de se gâter s’ils restent plus de 13 heures dans la machine à pain sans ...
 • Page 30

  B3955 cuisson pour de telles recettes. 4. La machine à pain semble pétrir plus lentement lors de la confection de pains plus lourds. Voilà un phénomène normal quand vous utilisez ces recettes. Cela ne veut pas dire qu’il y ait un problème pour la machine. Toutefois, il est recommandé d’ajouter une cuillerée à soupe de liquide. AVANT DE RÉCLAMER LA RÉPARATION DE L’APPAREIL Votre pain échoue à tous les coups Nous vous conseillons de confectionner une seule fois un pain avec une mélange de pain prête à l’utilisation. A des mélanges pareilles, vous ne devez ajouter que de l’eau et du beurre. Si le résultat est bon, votre machine fonctionne bien et vous devrez donc vérifier la fraîcheur de vos ingrédients habituels. Si le résultat est négatif, vous pouvez consulter notre service clients ou notre service technique. L’appareil ne fonctionne pas Est-il branché? La température de la machine à pain est trop élevée. De la fumée s’échappe par les trous d’aération Peut-être, des i ...
 • Page 31

  B3955 SICHERHEITSVORSCHRIFTEN • Lesen Sie zuerst die Gebrauchanweisung vollständig und genau durch, bevor Sie das Gerät verwenden, und bewahren Sie sie zur späteren Konsultation auf. • Verwenden Sie das Gerät ausschließlich zu den in der Gebrauchsanweisung beschriebenen Zwecken. • Achtung: Vermeiden Sie das Berühren der warmen Oberflächen, wenn das Gerät eingeschaltet ist. • Schließen Sie das Gerät an Wechselstrom an, und zwar an einer geerdeten Wandsteckdose mit einer Netzspannung gemäß den auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Informationen. • Das Netzkabel niemals knicken oder auf heiße Teile legen! • Wickeln Sie die Schnur vollständig ab, um Überhitzung der Schnur zu vermeiden. • Stellen Sie das Gerät niemals in die Nähe von Geräten, die Wärme abgeben, wie zum Beispiel Öfen, Gasherde, Kochplatten usw. Das Gerät mit Abstand zu Wänden oder anderen Objekten aufstellen, die Flammen fangen können, wie zum Beispiel Gardinen, Handtücher (Baumwolle oder Papier usw.). ...
 • Page 32

  B3955 arbeitungsabteilung Ihrer Gemeinde. • Wir raten Ihnen, die Zeitverzögerungsfunktion nicht nachts zu verwenden. • Reparieren Sie bei einer Störung niemals selbst; das Durchbrennen der Temperatursicherung im Gerät kann auf einen Defekt im Heizsystem hinweisen, der durch die Entfernung oder den Austausch dieser Sicherung nicht beseitigt wird. Es ist erforderlich, ausschließlich Originalteile zu verwenden. • Dieses Gerät erfüllt die EG-Richtlinie Nr. 76/889/EWG für Radio- und TVEntstörung mit der zusätzlichen Richtlinie Nr. 82/499. VOR DER ERSTEN VERWENDUNG • In der Verpackung finden Sie die Brotbackmaschine, zwei Backforme, zwei grosse Knethaken, 2 kleine Knethaken, ein Becher, ein dobbelt Masslöffel und die Gebrauchsanweisung. • Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial und bewahren Sie es für Kinder unzugänglich auf. Kontrollieren Sie, ob alle Teile mitgeliefert und aus der Verpackung genommen wurden, und dass kein möglicher Transportschaden an der Brotbackmasc ...
 • Page 33

  B3955 Gluten Gluten befindet sich von Natur aus in die meiste Mehl und fördern das Aufgehen des Brotes. Hefe Hefe ist ein Mikroorganismus, der auf verschiedenen pflanzlichen Nahrungsmitteln wächst. Hefe hat die Fähigkeit, Zucker in Alkohol und Kohlensäuregas (Kohlendioxid) umzusetzen, wodurch sie sich besonders schnell vermehrt. Auch ideal, um den Teig aufgehen zu lassen und ihn leichter und besser verdaulich zu machen. Wir empfehlen, in der DOMO-Brotbackmaschine Trockenhefe zu verwenden. Diese (körnige) Hefe ist einfacher zu verarbeiten, ist länger haltbar als Frischhefe und ergibt ein konstanteres Backergebnis als Frischhefe. Salz Salz sorgt nicht nur für einen bestimmten Geschmack im Brot, sondern regelt auch die Aktivität von Hefe, macht den Teig solide und fest und verhindert, dass das Brot zu hart aufgeht. Butter/Öl Butter und Öl ergeben einen besseren Geschmack des Brotes und machen das Brot weicher. Die Butter oder das Öl müssen auf Zimmertemperatur sein, bevo ...
 • Page 34

  B3955 Zeitverzögerungsfunktion programmieren. Die Milch könnte sauer werden. Andere Zutaten In Kochbüchern können Sie Rezepte finden, die Gewürze, Nüsse, Korinthen, Früchte oder Gemüse und dergl. verlangen. Verwenden Sie immer frische Zutaten. Wenn Sie Nüsse, Sonnenblumenkerne, getrocknete Früchte oder dergleichen verwenden, empfehlen wir Ihnen, diese vorher in Wasser einweichen zu lassen, gut trocken zu tupfen und erst dann dem Teig hinzuzufügen. Achten Sie gut darauf, dass diese Zutaten nicht zu groß und zu scharf sind, um mögliche Beschädigungen der AntiAnbackschicht zu vermeiden. DAS DISPLAY Die “Menu”-Taste Mit dieser Taste können Sie das entsprechende Backprogramm auswählen. Bei jedem Betätigen dieser Taste ertönt ein Piepton und verändert sich die Programmnummer. Das Programm wird im Display angegeben. Diese Brotbackmaschine hat 11 Programmmöglichkeiten. Die “Color”-Taste Mit dieser Taste können Sie angeben, ob Sie die Kruste hell, mittel oder dunkel haben möch ...
 • Page 35

  B3955 EIN/AUS Wie können Sie feststellen, ob die Maschine funktioniert oder das Programm läuft? Wenn der Doppelpunkt blinkt, läuft das Programm. Wenn der Doppelpunkt ununterbrochen leuchtet, wurde das Programm angehalten. Die “Time”-Taste Zum Einstellen der aktuellen Zeit, sowie zum Programmieren Ihres Brotbackautomaten. Die “Cycle”-Taste Zum Einstellen der verschiedenen Zyklen, wenn Sie das Programm “Home made” verwenden. Die “Pause”-Taste Zum Unterbrechen eines Programms. Wenn Sie die “Pause” –Taste betätigen, wird das Programm unterbrochen, aber nicht beendet. De verbleibende Zeit beginnt zu blinken. Wenn Sie erneut die “Pause”-Taste betätigen, arbeitet das Programm die verbleibende Zeit ab. Die “Pause”-Taste wird auch zum Einstellen von Stunden und Minuten verwendet. BEIM EINSCHALTEN Sobald Sie den Stecker in die Steckdose stecken, ertönt ein Piepton und im Display erscheint “1 3:10”. Der Doppelpunkt zwischen “3” und “10” blinkt nicht. Das ist die Standardeins ...
 • Page 36

  B3955 Programm 2 : Vollkorn (whole wheat). Dieses Programm ist das beste Programm für die schweren Brote wie Vollkorn und Mehrkornbrot. Im Allgemeinen wird das Brot etwas kleiner sein als ein Weißbrot, da das Mehl viel schwerer ist. Programm 3 : Französisch (french). Die Knet- und Gehphase ist länger als beim normalen Programm. Programm 4 : Schnell (quick). Das ist ein Programm für den Fall, das Sie innerhalb kurzer Zeit ein Weißbrot backen möchten. Durch die kürzere Zeit müssen Sie jedoch beachten, dass Ihr Brot kleiner sein wird als im normalen Programm. Programm 5: Süß (sweet). Dieses Programm eignet sich zum Backen von süßen Broten wie Rosinenbrot. Programm 6 : Kuchen. Mit diesem Programm können Sie Brot backen, das beispielsweise mit Backpulver zubereitet wird. Mit diesem Programm gebackene Brote werden nicht so hoch und haben eine festere Struktur. Die Zeitverzögerung kann in diesem Stand nicht verwendet werden, da Backpulver direkt wirkt. Wenn Sie mit diesem Pro ...
 • Page 37

  B3955 Drücken Sie erneut die “Cycle”-Taste für den nächsten Schritt, “rise 1”, die erste Gehphase. Drücken Sie wieder die “Time”-Taste um auch diese Zeit einzustellen und bestätigen Sie mit der “Cycle”-Taste. Fahren Sie so fort, bis alle verschiedenen Phasen des Backprozesses eingestellt sind: Knead 1, rise 1, knead 2, rise 2, rise 3, bake (backen) und keep warm (warmhalten) Wenn Sie den gesamten Backvorgang durchlaufen haben, drücken Sie die “Start/ Stop”-Taste um die Einstellungen zu bestätigen. Drücken Sie erneut die “Start/Stop”Taste um den Backvorgang zu starten. VERWENDUNG Schritt 1: Nehmen Sie die Brotbackform aus der Maschine, indem Sie sie am Handgriff gerade nach oben aus der Maschine ziehen. Schritt 2: Stecken Sie die Knetmesser (mitgeliefert) auf die Achsen in der Brotbackform. Die Knetmesser müssen korrekt und sorgfältig aufgesetzt werden, sodass alle Zutaten ausreichend gemischt und geknetet werden. Die großen Knetmesser werden in der großen Brotbackform u ...
 • Page 38

  B3955 Programmzeiten: Programm small larger 1. Normal 3:05 3.10 2. Vollkorn 3:42 3:50 3. Französisch 3:45 3:55 4. Schnell 2:10* 2:10* 5. Süß 2:55 3:00 6. Kuchen 1:48* 1:48* 7. Marmelare 1:20* 1:20* 8. Teig 1:30* 1:30* 9. Superschnel 1:28 1:38 10. Backen 1:00* max. 1:00* max. 11. Home made 6:59 max. 6:59 max. * Wenn Sie eines dieser Programme wählen, können Sie kein Gewicht einstellen. Die im Display angegebene Zeit wird in Stunden und Minuten angezeigt. Beispiel: Programm 1, normal, small dauert 3 Stunden und 05 Minuten. Schritt 11: Wenn das Brot fertig ist, hören Sie einige Pieptöne. Drücken Sie einige Sekunden lang die Stop-Taste. Das Gerät piept nochmals um zu bestätigen, dass Sie das Programm gestoppt haben. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und öffnen Sie den Deckel des Geräts. Nehmen Sie die Backform mit Ofenhandschuhen heraus. Lassen Sie das Brot ca. 10 bis 15 Minuten in der Form abkühlen. Halten Sie die Backform dann umgeke ...
 • Page 39

  B3955 noch 60 Minuten nach. Das ist nicht in der Programmzeit enthalten. VERWENDUNG DER ZEITVERZÖGERUNG Wenn Sie die Zeitverzögerung verwenden möchten, müssen Sie dies einstellen, bevor Sie die “Start”-Taste betätigen. Wichtig: Sie sollten die Zeitverzögerung nicht einstellen, wenn Sie Zutaten verwenden, die nur beschränkt haltbar sind. 1. Stellen Sie zuerst die aktuelle Zeit ein, wie im Beginn der Gebrauchsanweisung angegeben. 2. Geben Sie alle Zutaten in Ihre Backform. 3. Selektieren Sie das gewünschte Programm, die Bräunung und das Gewicht 4. Drücken Sie einmal die “Time”-Taste. Im Display erscheint nun die Dauer des gewählten Programms + 10 min und die Worte ”set ready time” 5. Drücken Sie die “Time”-Taste um die Zeit einzustellen, wann das Brot fertig sein soll. 6. Drücken Sie die “Start/Stop”-Taste um den Timer zu aktivieren. Im Display erscheint die eingestellte Zeit und die Worte “set ready time” 7. Wenn Sie die aktuelle Zeit sehen möchten, drücken Sie die “Ti ...
 • Page 40

  B3955 EINIGE TIPPS ZUM BACKEN EINES HERRLICHEN BROTES Wägen Sie die Zutaten immer sehr genau ab und achten Sie darauf, dass sie auf Zimmertemperatur sind. Fügen Sie die Zutaten in der genauen Reihenfolge zu. Sorgen Sie dafür, dass die Zutaten frisch sind. Geben Sie die Hefe als letztes in die Form. Tun Sie sie in eine kleine Vertiefung im Mehl. Sie darf nicht mit Salz, Zucker und Wasser (Milch) in Berührung kommen. 1. Tipp: Sie können die Frische der Hefe mit dem folgenden Test feststellen: Lösen Sie in einer halben Tasse lau warmem Wasser 1 Teelöffel Zucker auf und fügen Sie dieser Mischung 1 Teelöffel Hefe hinzu. Nach ein paar Minuten muss das Ganze blubbern und sprudeln, erst dann wissen Sie, dass die Hefe frisch ist. 2. Tipp: Ca. 5 bis 10 Minuten nach dem Start der Brotbackmaschine können Sie testen, ob der Teigball gut ist. Der Teig muss wie ein glatter, elastischer runder Ball aussehen. Sie öffnen den Deckel und berühren mit Ihren Fingern kurz die Oberseite des T ...
 • Page 41

  B3955 Lösungen an. Das Brot ist eingesunken Wenn Ihr Brot an allen Seiten eingesunken zu sein scheint, dann bedeutet das, dass der Teig zu feucht war. Versuchen Sie, etwas weniger Wasser hinzuzufügen. Wenn Sie konservierte Früchte oder Gemüse verwenden, lassen Sie diese zuerst gut abtropfen und reiben sie gut trocken, bevor Sie sie verwenden. Sie sind längere Zeit durchtränkt, wodurch sie überschüssige Feuchtigkeit besitzen. Sie können auch versuchen, eine leichtere Mehlsorte zu verwenden. Es kann auch zu starkes Aufgehen sein. Der Teig ist so stark aufgegangen, dass er das Aufgehen nicht bewältigen kann. Versuchen Sie, etwas weniger Hefe hinzuzufügen, 1 bis 2 Gramm. Das Brot ist in der Mitte unzureichend gebacken. Wenn das Innere des Brotes unzureichend gebacken ist, kann dieses an der verwendeten Mehlsorte liegen. Das erfolgt meistens durch die Verwendung schwererer Mehlsorten, wie zum Beispiel Roggenmehl oder Vollkornmehl. Versuchen Sie, einen Knetprozess mehr zu v ...
 • Page 42

  B3955 Sie nicht vergessen, die Hefe hinzuzufügen? Wenn das Brot nur leicht aufgegangen ist, kann es sein, dass die Hefe zu alt war. Die Aktivierung von Hefe wird durch zu kaltes oder zu warmes Wasser verhindert. Überprüfen Sie auch die verwendete Salzdosis. Versichern Sie sich, dass Sie nicht zuviel Salz verwendet haben. Störungsmeldung auf dem Display Wenn das Display “H:HH” angibt, nachdem Sie auf Start gedrückt haben, ist die Maschine noch zu warm. Lassen Sie das Gerät mit offenem Deckel noch 10 bis 20 Minuten abkühlen. Wenn das Display “E:EE” angibt, nachdem Sie auf Start gedrückt haben, dann müssen Sie Kontakt mit ihrem Geschäftsinhaber oder unserem technischen Dienst aufnehmen. Diese können diese Störungsmeldung für Sie kontrollieren. HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN Warum gibt es immer einen Unterschied in der Höhe des Brotes? Die Form und die Höhe des Brotes hängen von der Umgebungstemperatur, der Qualität und der Menge der Zutaten ab. Warum geht das Brot nicht auf? ...
 • Page 43

  B3955 ALLGEMEINES 1. Die Kruste ist manchmal heller, manchmal dunkler. Das können Sie mit der Taste “color” selbst einstellen. Für eine helle Kruste stellen Sie das Gerät auf hell ein (light). Für eine dunkle Kruste stellen Sie das Gerät auf dunkel ein (dark). 2. Was ist passiert, wenn das Brot ebenso hoch gestiegen ist wie der Deckel? Sie haben zuviel Hefe und/oder Zucker verwendet, wodurch im Brot mehr Gasblasen entstanden und es zu stark aufgegangen ist. 3. Warum dürfen Sie kein Brot auf der Grundlage von Früchten mit der Arbeitsweise bzw. Funktion “schnell” herstellen? Die Zeit des Aufgehens wird von diesem Programm verkürzt, und wenn Sie mehr Zutaten verwenden, wird die Backzeit ebenfalls beeinflusst, so dass Sie kein schönes Ergebnis erhalten werden, wenn Sie dieses Programm mit derartigen Rezepten verwenden. 4. Die Brotmaschine knetet beim Herstellen schwerer Brote langsamer. Das ist eine normale Erscheinung, wenn Sie diese Rezepte verwenden. Das ist für die Masc ...
 • Page 44

  B3955 Die Stopptaste wurde nach dem Einschalten gedrückt Der Deckel wurde während des Backprozesses geöffnet. Das Brot ist zu hart gebacken Zuviel Zucker Die Farbe der Kruste ist auf dunkel eingestellt Das Brot ist schlecht geformt Nicht genug Mehl Nicht genug Wasser 44 ...
 • Page 45

  B3955 SAFETY REGULATIONS • Please read these instructions carefully before first use and save them for later reference. • You should only use this appliance for its intended use and as indicated in these instructions. • CAUTION: avoid contact with hot surfaces when the appliance is activated. • Connect the appliance to alternating current, an earth-connected wall socket with mains voltage corresponding • with the data marked on the appliance label. • Never sharply bend the supply cord and never let it touch hot surfaces. • Always fully straighten the power cord in order to prevent overheating. • Never place the appliance near objkects that generate heat, such as ovens, stoves, cooking plates, etc. • Keep the appliance at a safe distance from walls or other flammable objects such as curtains, towels • (cotton or paper), etc. • Always ensure the appliance is placed on a level flat surface. • If you want to move the appliance, please ensure it has been disconnected and it ...
 • Page 46

  B3955 • This appliance complies with EC regulation 76/889/EEC for tv and radio disturbance – additional rule 82/499. BEFORE THE FIRST USE • The packaging should contain the breadmaker, two bread pans,, two large kneading paddle, 2 small kneadng paddles mesuring cup, mesuring spoon and the instruction manual. • Remove all packaging materials and keep them away from children. Check if all additional parts are there and whether you have removed them all from the packaging. Please verify if your breadmaker has not suffered any damage during the transport. • Clean your breadmaker, bread pan and kneading paddle with a damp cloth. The bread pan and the kneading paddle both have a non-stick coating to prevent dough from sticking to it. You must therefore never clean these parts with cleaning products, a sponge or a dishwashing brush. A damp cloth will do to clean them. It is perfectly common and harmless for your appliance to emit a bit of smoke when you use it for the first ti ...
 • Page 47

  B3955 the yeast, strengthens the dough and prevents the bread from rising too hard. BUTTER / OIL Butter and oil improve the general taste of the bread and equally soften it. Butter or oil should both be at room temperature when you add them to the other ingredients. SUGAR Sugar is the nutrient that the yeast feeds itself on and is of great importance for the bread’s rising process. You can use plain white sugar, brown sugar, syrup or honey. Sugar lends the bread a certain soft and delicate flavour, increases its nutritional value and also renders the bread less perishable. Look out: you should not use unrefined sugar or sugar lumps, when you want to make e.g. cinnamon bread, for they can damage the non-stick coating of the bread pan. WATER When the flour mixes with the water, the gluten will form and air can no longer enter, thus enabling 3 the bread to rise. At normal temperature you should use tepid water to make bread: cold water will not activate the yeast and warm w ...
 • Page 48

  B3955 Tip : if you use a recipe for the first time, we recommend to use the selection medium. “loaf size” button This button is used to select the size of bread you want to back “small or “larger”. “Larger” is selected to bake a large bread up to 1350g, “small” is used for baking two or one small bread of 450g. Tip : the total amount of ingredients mentioned on the recipe is the weight of your bread. “start” and “stop” button With this button the program can be started or stopped. Tip : when selected the wrong program, you can stop the bread maker by pressing the “stop” button during a few seconds. Afterwards you can reset the appliance with the correct program. Start : to start the program, press the button once a short biep will be heard. The “:” between the time will start blinking. The appliance will countdown the time and finish the program. Stop : to end the program, press the button a few seconds until a biep is heard, to confirm the program has stopped. On/off ...
 • Page 49

  B3955 selected. A second arrow points to “medium”, to indicated the selected crust colour. These are all standard selections. SETTING THE CURRENT TIME Add 2 AAA batteries to the bottom of your bread maker. This way the clock will stay working all the time, even when the unit isn’t plugged in. When inserting the batteries the display will show “12:00”. Press the “pause” button , the hours will start blinking. Set the correct hour by pressing the “time” button. Pay attention to the indication of “am” for morning time or “pm” for afternoon on the display. Press the “pause” button again, the minutes will start blinking, now use the “time” button to set the minutes. Press the “pause” button again to confirm the set time. Or wait 5 sec, for the setting to confirm automatically. The hour will stop blinking, only the colon will flash. PROGRAMS Program 1 : basic : the most frequently used program for baking white bread. Program 2 : whole wheat : this program is best used for mak ...
 • Page 50

  B3955 how to operate : Select this program. Press the “cycle” button, on the display appears the words “knead1”. You can now press the “time” button to set the desired first kneading time. Press the “cycle” button to confirm the set time. Press the “cycle” button again for the second step, “rise 1”, the first rise time. Press the “time” button again to set the desired rise time. Press the “cycle” button again to confirm. You continue this way until you have finished all different steps of the bread making process : knead 1, rise 1, knead 2, rise 2, rise 3, bake and keep warm. When you have finished setting the complete baking cycle, press the ‘start/stop” button to confirm the settings. Press the “start/stop” button again to start the baking proces. USE Step 1 : take the bread pan out of the bread maker, by taking the handle and pulling it straight up. Step 2 : Place the kneading hooks on the axes inside the bread pan. The kneading hooks must be placed correctly, to make sur ...
 • Page 51

  B3955 Program times : Program 1. basic 2. whole wheat 3. French 4. Quick 5. sweet 6. Cake Program 7. Jam 8. Dough 9. Ultra fast 10. Bake 11. Home made small 3:05 3:42 3:45 2:10* 2:55 1:48* Small 1:20* 1:30* 1:28 1:00* max 6.59 max larger 3:10 3:50 3:55 2:10* 3:00 1:48* Larger 1:20* 1:30* 1:38 1:00* max 6:59 max * If you select one of these programs, you can not select the weight. The time set in the display is indicated in hours and minutes. For example : program 1, basic, small : time 3 hours and 5 minutes. Step 11 : When the bread is finished, the machine will biep. Press and hold the stop button for a few seconds. The machine will biep again to confirm the program has stopped. Unplug the unit and open the lid. Remove the bread pan, using oven mittens. Leave the bread in the bread pan to cool for 10 to 15 min. Keep the bread pan above the sink and shake slightly, until the bread slights out. During the kneading proces of the foll ...
 • Page 52

  B3955 USING THE TIMER If you want to use the timer, you should set the time before pressing the “start” button. Important : don’t use the timer when using products that can go bad. 1. Set the current time. According to the instructions at the begining of the booklet. 2. Add all the ingredients in the bread pan. 3.Select the desired program, crust colour and weight. 4. Press the “time” button once. On the display appears the run time of the program + 10 min. and the words “set ready time”. 5. Press the “time” button to set the time on which the bread needs to be ready. 6. Press the “start/stop” button to activate the timer. On the display is shown the set time and he words “set ready time”. 7. If you want to see the current time press the “time” button. 8. If you want to cancel the setting, press the “start/stop” button until you hear a biep signal. De settings are now removed. HOW TO CLEAN YOUR BREAD MAKER Before cleaning your bread maker, please ensure it is no longe ...
 • Page 53

  B3955 sugar, water or milk. You can verify the freshness of your yeast by submitting it to the following test: dissolve 1 teaspoonful of sugar in half a cup of lukewarm water and subsequently add the yeast to this mixture. If the substance starts sparkling and boiling after a few minutes, you can be sure that you are using fresh yeast. Approximately 5 to 10 minutes after your bread maker has been activated, you can equally test the quality of the dough. The dough should look like a smooth and elastic round ball. Open the lid and gently touch the top of the dough with your fingers. Be careful and make sure the kneading paddle remains in action. If the dough somewhat sticks to your fingers, this implies the dough is going to be fine. Should the dough however stick to the bread pan, then it is probably too moist. If the dough does not stick to your fingers at all, the pastry you are making is too dry. Salt brakes the effect of the yeast and sugar exactly does the opposite. If yo ...
 • Page 54

  B3955 types of flour. As soon as the bread maker has terminated the first kneading process, you press stop. Next, you reprogram the bread maker and press start: the appliance will start kneading again, a larger quantity of air has now been absorbed by the dough. You could also try selecting the dark crust colour, because this slightly increases the baking temperature. THE BREAD HAS RISEN TOO MUCH If your bread rises higher than it ought to, you have used too much yeast. Please check whether you have used the right quantity and the right type of yeast. Too much sugar can over activate the yeast. Try reducing the dose of sugar and do not use too much dried fruits or honey, which equally contain a lot of sugar. Try using 10 to 20 ml less water. Do bear in mind that a lower degree of humidity could brake the activity of the yeast. Sometimes over-rising can also be caused by flour that was grinded too fine. These varieties of flour do not require an equally active yeast as heavie ...
 • Page 55

  B3955 The shape and the height of the bread depend on the ambient temperature, the quality and the quantity of the used ingredients. WHY DOESN’T THE BREAD RISE? You have forgotten to add the yeast or you have added an insufficient quantity, or the yeast you have used is too old. HOW DOES THE TIME DELAY FUNCTION WORK? You must not program this function for a period of time under 3 hours or over 13 hours. The time delay function requires minimum 58 minutes to deal with all the necessary stages of the process. You can use the program “fast”, but not with the time delay function. Ingredients may go bad if they are kept in the breadmaker for more than 13 hours without being baked. WHY CAN’T I ADD EXTRA INGREDIENTS TO THE BASIC INGREDIENTS? For the dough or the bread to have the right shape and to rise in the appropriate manner, dried raisins and similar ingredients need to be added at a later stage. Moreover, such ingredients may be damaged in the kneading process. They cou ...
 • Page 56

  B3955 With this program, the time for fermenting is shorter. When you add more ingredients, this will also effect the baking time and the result will be disappointing. 4. WHEN MAKING HEAVIER TYPES OF BREAD, THE APPLIANCE SEEMS TO KNEAD SLOWER. This is perfectly normal and does in no way damage your bread maker. We do however advise you to add a tablespoonful of liquid, when baking heavier bread. BEFORE TAKING YOUR APPLIANCE BACK TO THE STORE YOUR BREAD KEEPS TURNING OUT BAD We recommend that you try and bake one bread on the basis of a ready-made bread mix. These types of mixtures only require that you add some water and butter. If that works and the result is to your liking, this means there is nothing wrong with your bread maker. Please check the freshness of the ingredients used. THE APPLIANCE DOESN’T WORK Is your bread maker activated and have you plugged it in properly? The temperature may be too high. SOMETIMES SMOKE COMES OUT OF THE HOLES Perhaps you spilled s ...
 • Page 57

  B3955 YOUR BREAD IS BAKED TOO HARD You used too much sugar. You selected the crust colour “dark”. YOUR BREAD IS THE WRONG SHAPE You didn’t use enough flour. You didn’t use enough water 57 ...
 • Page 58

  LINEA 2000 - Industriezone Klein Gent - Bouwelven 12A - 2280 Grobbendonk - Tel 014/21.71.91 - Fax : 014/21,54,63 ...Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Domo b3955 at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Domo b3955 in the language / languages: German, English, French, Dutch as an attachment in your email.

The manual is 0,59 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info