Zoom out
Zoom in
Previous page
1/56
Next page
HANDLEIDING
MODE D’EMPLOI
GEBRAUCHSANLEITUNG
INSTRUCTION BOOKLET
PRODUCT OF
BROODBAKMACHINE
MACHINE A PAIN
BROTBACKMASCHINE
BREAD MAKER
B3980
1


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Content of pages


 • Page 1

  HANDLEIDING MODE D’EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET BROODBAKMACHINE MACHINE A PAIN BROTBACKMASCHINE BREAD MAKER B3980 PRODUCT OF ...
 • Page 2

  B3980 GARANTIEVOORWAARDEN Dit apparaat heeft een garantietermijn van 2 jaar vanaf de datum van aankoop. Gedurende de garantieperiode zal de distributeur volledige verantwoording op zich nemen voor gebreken, welke aanwijsbaar berusten op materiaal- of constructiefouten. Wanneer dergelijke gebreken voorkomen, zal het apparaat, indien nodig vervangen of gerepareerd worden. Het recht op garantie vervalt wanneer de gebreken zijn ontstaan door hardhandig gebruik, het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing of ingreep door derden. De garantie is alleen van toepassing als het garantiebewijs is afgestempeld en ondertekend is door de winkelier op het moment van aankoop. Alle onderdelen, welke aan slijtage onderhevig zijn, vallen buiten de garantie. CONDITIONS DE GARANTIE Nous accordons une garantie de 2 ans sur ce produit à partir de la date d’achat. Pendant la durée de la garantie, le distributeur prendra à sa charge la réparation des vices de fabrication ou de matières, en ...
 • Page 3

  B3980 Type nr. Apparaat N° de modèle de l’appareil Type nr des Gerätes Type nr. of appliance B3980 Naam Nom .............................................................................................................................................. Name Name Adres Adresse ........................................................................................................................................... Adresse Address Aankoopdatum Date d’achat ................................................................................................................................... Kaufdatum Date of purchase LINEA 2000 - Industriezone Klein Gent - Bouwelven 12A - 2280 Grobbendonk - Tel 014/21.71.91 - Fax : 014/21.54.63 ...
 • Page 4

  B3980 RECYCLAGE INFORMATIE Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycleerd. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. voor meer details in verband met het recycleren van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. INFORMATION DE RECYCLAGE Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant q ...
 • Page 5

  B3980 Wanneer het elektrisch snoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, zijn dienst naverkoop of een gelijkaardig gekwalificeerd persoon, om ongelukken te voorkomen. Si le cordon électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou toute autre personne qualifiée, pour éviter tout accident. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer gleichartig geschulten Person ersetzt werden, um Unglücke zu verhindern. If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacturer of its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. 5 ...
 • Page 6

  B3980 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN • Lees eerst de gebruiksaanwijzing aandachtig en geheel door voordat u het apparaat gaat gebruiken en bewaar deze zorgvuldig voor latere raadpleging. • Gebruik dit apparaat uitsluitend voor de in de gebruiksaanwijzing beschreven doeleinden. • Let op : vermijd het aanraken van de warme oppervlakken wanneer het apparaat ingeschakeld is. • Sluit het apparaat aan op wisselstroom, op een randgeaarde wandcontactdoos met een netspanning overeenkomstig met de informatie aangegeven op het typeplaatje van het apparaat. • Het netsnoer nooit scherp buigen of over hete delen laten lopen. • Wikkel het snoer volledig af om oververhitting van het snoer te voorkomen. • Plaats het apparaat nooit in de buurt van apparatuur die warmte afgeven zoals ovens, gasfornuizen, kookplaten, etc. Het apparaat op afstand houden van muren of andere objecten die vlam kunnen vatten zoals gordijnen, handdoeken (katoen of papier etc.) • Zorg er altijd voor dat het apparaat ...
 • Page 7

  B3980 apparaat kan duiden op een defect in het verwarmingssyteem dat niet wordt verholpen door verwijdering of vervanging van deze beveiliging. Het is noodzakelijk dat er uitsluitend originele onderdelen gebruikt worden. • Dit apparaat voldoet aan de EG richtlijn nr. 76/889/EEC voor radio en TV ontstoring met aanvullende richtlijn nr. 82/499. VOOR HET EERSTE GEBRUIK • In de verpakking treft u de broodbakmachine, de bakvorm, de kneedhaak, maatbeker, maatschepje, haak voor het verwijderen van de kneedhaat en de gebruiksaanwijzing aan. • Verwijder al het verpakkingsmateriaal en houdt dit buiten bereik van kinderen. Controleer of alle onderdelen zijn meegeleverd en uit de verpakking verwijderd zijn en dat er geen schade, mogelijk tijdens transport, aan de broodbakmachine is ontstaan. • Maak de broodbakmachine, het bakblik en de kneedhaak schoon met een vochtige doek. De bakvorm en de kneedhaak zijn bedekt met een anti-aanbaklaag, daarom dient u deze artikelen nooit schoon ...
 • Page 8

  B3980 heeft het vermogen om suiker om te zetten in alcohol en koolzuurgas, waardoor het zich bijzonder snel vermeerdert. Ideaal dus om het deeg te laten rijzen en het lichter en beter verteerbaar te maken. Wij adviseren in de broodbakmachine droge gist te gebruiken. Deze (korrel)gist is gemakkelijker te verwerken, langer houdbaar dan verse gist en het geeft een constanter bakresultaat dan verse gist. Zout Zout zorgt niet alleen voor een bepaalde smaak aan het brood, maar regelt ook de activiteit van gist, maakt het deeg stevig en vast en voorkomt dat het brood te hard rijst. Boter/olie Boter en olie geven een betere smaak aan het brood en maken het brood zachter. De boter of olie moet op kamertemperatuur zijn voor u deze bij de andere ingrediënten voegt. Suiker Suiker is de voedingsbron voor de gist en een belangrijk bestanddeel van het rijzingsproces. U kunt gewone witte suiker, bruine suiker, stroop of honing gebruiken. Het geeft een zekere zachtheid aan de smaak ...
 • Page 9

  B3980 in water te laten weken, goed droog te deppen en dan pas aan het deeg toe te voegen. Let er wel op dat deze ingrediënten niet te groot en te scherp zijn om mogelijke beschadigingen aan de anti-aanbaklaag. 5. HET DISPLAY De “menu” toets Deze toets gebruikt u om het juiste bakprogramma te selecteren. Elke keer als u op deze toets drukt, hoort u een piep en het programmanummer verandert. Het programma staat in het display vermeld. Deze broodbakmachnie heeft 12 porgrammamogelijkheden. De “color” toets Deze toets gebruikt u om aan te geven of u de korst licht, middel of donker wilt hebben. Tip : indien u een recept voor de eerste maal probeert, adviseren wij u de korstkleur middel te kiezen. De “loaf size” toets Deze toets gebruikt u om aan te geven welk gewicht brood u op dat moment wenst te maken. U kunt kiezen uit een brood van 700g of 1000g. Tip : de totale hoeveelheid van de ingrediënten vermeld in het recept is het gewicht van het brood dat u gaat maken. De ...
 • Page 10

  B3980 PROGRAMMA’S Programma 1 : normaal (basic). Dit is het meest gebruikte programma voor het maken van wit brood. Programma 2 : Frans (french). De kneedtijd en rijstijd is langer dan bij het normale programma. Programma 3 : Volkoren (whole wheat). Dit programma is het meest geschikte programma voor het maken van zware broden zoals volkoren en meergranen brood. Het brood zal over het algemeen wat kleiner zijn als een wit brood, omdat het meel zwaarder is. Programma 4 : Vlug (quick). Dit is een programma voor als u een keer binnen een korte tijd een wit brood wilt hebben. Door de kortere tijd dient u er wel rekening mee te houden dat uw brood kleiner zal zijn als bij het normale programma. Programma 5: Zoet (sweet). Dit programma is geschikt voor het maken van onder andere rozijnenbrood. Programma 6 : Supersnel I (ultra fast 1). Met dit programma maakt u binnen één uur een lekker vers wit brood van 700 gram. Programma 7 : Supersnel II (ultra fast 2). Met dit programm ...
 • Page 11

  B3980 GEBRUIKSWIJZE Stap 1 : haal het bakblik uit de machine door deze een kwartslag naar rechts draaien en aan de handgreep recht omhoog uit de machine te trekken. Stap 2 : Plaats de kneedhaak (bijgevoegd) op de as in het midden van het bakblik. De kneedhaak moet op een juiste en zorgvuldige manier geplaatst worden zodat alle ingrediënten voldoende gemengd en gekneed worden. Stap 3 : Doe de ingrediënten op de volgende wijze en volgorde in het bakblik : 1. De helft van de benodigde bloem 2. Water/melk. 3. Boter/olie. 4. Eventueel eieren. 5. De rest van de benodigde bloem. 6. Suiker (doe de suiker aan één kant) 7. Zout (doe het zout aan de ander kant) 8. Gist (doe de gist in een holletje in het midden) Let op ! De gist mag niet in aanraking komen met het water. De mogelijkheid bestaat dat dan het water de gist zal activeren alvorens de ingrediënten voldoende gemengd en gekneed zijn. Stap 4 : Verwijder alle restjes van de ingrediënten aan de buitenkant van he ...
 • Page 12

  B3980 * Indien u één van deze programma’s kiest, kunt u geen gewicht kiezen. De tijd die in het display staat, is aangegeven in uren en minuten. Voorbeeld : programma 1, normaal, 600gram duurt 2 uur en 53 minuten. Stap 11 : Wanneer het brood klaar is, geeft de machine enkele piepsignalen. Druk op de stop toets en houd deze enkele seconden ingedrukt. De machine zal nogmaals piepen op te bevestigen dat u het programma heeft gestopt. Verwijder de stekker uit de wandcontactdoos en open het deksel van de machine. Verwijder de bakvorm met behulp van ovenhandschoenen. Laat het brood in het bakblik ca. 10 tot 15 minuten afkoelen en houdt het bakblik omgekeerd boven het aanrecht en schud lichtjes het brood uit de vorm. Tijdens het kneedproces van de volgende programma’s gaat er een piepsignaal; Normaal, Frans, Volkoren, Zoet en Sandwich. Dit piepsingaal geeft aan dat u de extra ingrediënten kunt toevoegen zoals : rozijnen, noten, enz. U doet het deksel open, voegt de extra ingre ...
 • Page 13

  B3980 Doe alle ingrediënten in de bakvorm. Plaats de bakvorm in de broodbakmachine. Sluit het deksel en druk op de keuze toets om het juiste programma in te stellen. Druk op de korst toets om de korstkleur in te stellen. Druk op de toets met het pijltje omhoog tot er 8.00 in het display verschijnt. Er zullen immers 8 uren voorbij gegaan zijn vanaf het moment dat u op de start toets gedrukt heeft tot het moment dat het brood klaar moet zijn (17.00u ’s middags). Druk op de start toets. De dubbele punt op het display zal gaan knipperen en de tijd zal nu gaan aflopen tot het tijdstip bereikt is waarop de broodbakmachine moet beginnen met kneden. De broodbakmachine zal nu het hele ingestelde programma doorlopen zodat het brood klaar is op het tijdstip dat u heeft gekozen. REINIGEN Zet voordat u uw broodbakmachine wilt reinigen het apparaat uit, haal de stekker uit de wandcontactdoos en laat het volledig afkoelen. Buitenkant Reinig de buitenkant van het apparaat en het kijkve ...
 • Page 14

  B3980 Tip : Ca. 5 tot 10 na de start van de broodbakmachine kunt u testen of de deegbal goed is. Het deeg moet eruit zien als een gladde, elastische ronde bal. U opent het deksel en raakt even met uw vingers de bovenkant van de deegbal aan. Let er op dat de kneedhaak doordraait. Indien het deeg iets blijft plakken aan uw vingers is dit goed. Blijft het deeg plakken aan het bakblik dan is deze te nat. Blijft het deeg niet kleven aan uw vinger dan is de deegbal te droog. Tip : Zout remt de werking van gist en suiker bevordert de werking. Indien u één van deze twee ingrediënten niet mag gebruiken vanwege een diëet, dan moet u het andere ook weglaten. U krijgt dan brood zonder suiker en zout. Wanneer u direct een nieuw brood wilt bakken, laat u de machine 10 tot 20 minuten afkoelen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Verschillende soorten brood hebben een andere structuur en grootte omdat de gebruikte ingrediënten verschillen. Sommige broden kunnen veel vaster en kleiner zij ...
 • Page 15

  B3980 en druk op start : het apparaat zal opnieuw beginnen met kneden, er is nu een groter hoeveelheid lucht in het deeg opgenomen. Kunt ook de bruiningsgraad van de korst op donker zetten, waardoor de afbaktemperatuur wat hoger wordt. Het brood is overgelopen Indien uw brood hoger rijst dan normaal, heeft u teveel gist gebruikt. Controleer of u de juiste hoeveelheid en type gist heeft gebruikt. Teveel suiker kan uw gist te veel activeren. Verminder de hoeveelheid suiker en pas ook op voor gedroogde vruchten of honing die veel suiker bevatten. Probeer uw hoeveelheid water met 10 tot 20 ml te verminderen. Denk eraan dat een geringere vochtigheid het gist verhindert te actief te zijn. Het gebruik van een zeer fijn gemalen bloem kan het brood som ook te hard doen rijzen. Deze bloemsoorten hebben niet zo’n actieve gist nodig om te rijzen dan zwaardere of grover gemalen bloemsoorten. Het brood is te droog Gebruik iets minder bloem of voeg 1 eetlepel vloeistof toe. Wanneer de ...
 • Page 16

  B3980 Hoe werkt de tijdvertraging ? De tijdvertraging mag niet ingesteld worden onder de 3 uur of boven de 13 uur. De tijdvertraging vereist een minimum van 58 minuten om alle noodzakelijke processen door te lopen. Men kan wel de werkwijze vlug gebruiken, maar dan zonder de tijdvertraging. De ingrediënten kunnen bederven wanneer zij langer dan 13 uur in de broodbakmachine blijven zonder gebakken te worden. Waarom mogen aan de basis-ingrediënten geen extra ingrediënten worden toegevoegd? Om aan het deeg of het brood de juist vorm te geven en te laten rijzen zoals het hoort, moeten de gedroogde krenten en dergelijke later toegevoegd worden. Bovendien bestaat de kans dat deze ingrediënten stuk gekneed worden tijdens het kneedproces. Zij kunnen aan elkaar gaan kleven en niet gelijkmatig verdeeld worden over het deeg. U kunt deze ingrediënten pas na het eerste “piepsignaal” toevoegen. U kunt geen ingrediënten toevoegen wanner u één van de snelle programma’s gebruikt. De tij ...
 • Page 17

  B3980 kant-en-klare mixen hoeven alleen nog maar aangevuld te worde met water en boter. Is het resultaat goed, dat betekent dat uw machine in orde is en zult u de versheid van uw normale ingrediënten moeten controleren. Is het resultaat slecht, dan kunt u overleggen met onze klantendienst of technische dienst wat u het beste kunt doen. Het toestel werkt niet Is het ingeschakeld ? De temperatuur van de broodbakmachine is te hoog. Er komt rook uit de luchtgaten De ingrediënten zijn misschien op het verwarmingelement gemorst. Het brood is ingezakt/ het midden is vochtig Het brood werd te lang in het bakblik gelaten na het bakken Er is teveel water of gist gebruikt. De bovenkant van het brood is gebarsten en ziet bruin Te veel bloem, gist of suiker. Het bovenste deel van het brood is nog bestrooid met bloem Niet genoeg water. Te klein brood Niet genoeg bloem, gist, suiker of water Gebruik van volkorenbloem of bloem die chemische gist bevat Gebruik van een slecht gist ...
 • Page 18

  B3980 PRÉCAUTIONS • Lisez attentivement et complètement ce mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil. Conservez ce mode d’emploi pour un usage ultérieur. • Cet appareil ne peut être utilisé que pour les fins décrites ci-dessous. • Lorsque l’appareil est branché, ne touchez jamais les surfaces réchauffées. • Branchez l’appareil sur le courant alternatif et utilisez une prise de courant avec une prise de terre. Veillez à ce que la tension du réseau corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l’appareil. • Veillez à ce que le cordon du réseau ne soit jamais fortement plié ou n’entre jamais en contact avec des surfaces chaudes. • Déroulez le cordon totalement afin d’éviter sa surchauffe. • Tenez l’appareil à l’écart de toute source de chaleur ou de tout objet diffusant la chaleur p.ex. des fours, des cuisinières à gaz, des plaques de cuisson, etc. Tenez l’appareil également à l’écart des murs ou d’autres objets combustibles tels que des rideaux ou des essuie-m ...
 • Page 19

  B3980 fonction antiparasite radio et télé) et suppl. n° 82/499. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION • Dans l’emballage vous trouverez la machine à pain, le moule, le crochet pétrisseur et la mode d’emploi. • Tenez l’emballage hors de portée des enfants. Contrôlez si toutes les pièces détachées sont fournies et que vous les avez enlevées de l’emballage et que la machine à pain n’a pas souffert des dégâts lors du transport. • Nettoyez la machine à pain, le moule et le crochet pétrisseur à l’aide d’un chiffon humide. Le moule et le crochet pétrisseur sont prévus d’une couche antiadhésive; vous devez donc toujours les nettoyer avec un chiffon humide et jamais avec une brosse à vaisselle, une éponge ou des produits d’entretien. Lorsque vous branchez l’appareil pour la toute première fois, vous entendrez un bip sonore et l’écran affichera “3:00”. Les points doubles entre “3” et “00” se mettent à clignoter. Votre machine est alors prête pour l’utilisation et s’installe automatiquemen ...
 • Page 20

  B3980 Le sel Le sel n’est pas seulement là pour donner du goût au pain, mais il règle aussi l’activité de la levure, il rend la pâte ferme et compacte et il évite que le pain ne lève trop vite. Le beurre / l’huile Le beurre et l’huile donnent une meilleure saveur au pain et le rendent plus souple. Le beurre doit être à température ambiante avant qu’il ne soit ajouté aux autres ingrédients. Le sucre Le sucre est la source nutritive pour la levure et constitue un ingrédient important pour le processus du levage de la pâte. Vous pouvez utiliser tout simplement du sucre blanc, du sucre roux, de la mélasse ou du miel. Le sucre ajoute une certaine douceur au goût du pain, il augmente la valeur nutritive et il permet de conserver le pain plus longtemps. Attention!: N’utilisez pas de sucre brut ou du sucre en morceaux, p.ex. pour le pain au sucre, car ce type de sucre pourrait endommager le revêtement antiadhésif du moule à pain. L’eau Quand on mélange la farine à l’eau, il ...
 • Page 21

  B3980 appuyez ce bouton, vous entendrez un bip et le numéro du programme est modifié. Le programme est affiché sur l’écran. Cette machine vous permet de sélectionner 12 différents programmes. La touche “color” Cette fonction vous permet de déterminer le degré de cuisson de la croûte de votre pain: léger, moyen ou foncé. Si vous essayez une certaine recette pour la première fois, il est recommandé de sélectionner la couleur de croûte moyenne. La touche “loaf size” Vous utilisez cette touche afin de programmer le poids désiré de votre pain: vous avez le choix entre 700 ou 1000 grammes. Information utile: la quantité totale des ingrédients énumérés dans la recette constitue le poids du pain que vous allez faire. La touche “start” et “stop” Cette touche sert, bien évidemment, à resp. démarrer et arrêter le programme de cuisson. Si vous vous êtes trompés en sélectionnant le programme, vous pouvez le modifier en appuyant la touche “stop” pendant quelques secondes. Ensuite, vous ...
 • Page 22

  B3980 Programme 3: pain complet (whole wheat): Ce programme convient à la préparation des pains plus lourds tels que le pain complet et le pain aux graines multiples. En général, ces pains seront plus petits qu’un pain blanc, à cause du poids plus élevé de la farine. Programme 4: rapide (quick): le programme pour réaliser un pain blanc dans un laps de temps limité. Rendez-vous compte que, par conséquent, votre pain sera plus petit que celui cuit avec le programme “normal”. Programme 5: sucré (sweet: pour faire p.ex. du pain aux raisins. Programme 6: super rapide 1 (ultra fast 1): ce programme permet de faire un pain blanc de 700 grammes en moins d’une heure. Programme 7: super rapide 2 (ultra fast 2): ce programme permet de faire un pain blanc de 900 grammes en moins d’une heure. Programme 8: pâte (dough): cuisson et levage de pâte seulement. Programme 9: sandwich: pour faire un pain blanc très léger, p.ex. pour les sandwichs. Attention: vous ne pouvez pas programmer l ...
 • Page 23

  B3980 dans l’ordre suivant: 1) la moitié de la farine nécessaire 2) eau / lait 3) beurre / huile 4) éventuellement oeufs 5) le reste de la farine 6) sucre (mettez le sucre d’une côté) 7) sel (de l’autre côté) 8) levure (dans un petit trou au milieu) Attention! Veillez à ce que la levure n’entre pas en contact avec l’eau, sinon la pâte risque de ne pas lever convenablement. L’eau risquerait d’activer la levure avant que les ingrédients ne soient suffisamment mélangés et pétris. Quatrième étape: retirez tous les restes des ingrédients sur la surface externe du moule à pain. Remettez le moule dans ka machine et tournez un quart de tour à droite pour que le moule se trouve à nouveau bien fixé. Cinquième étape: refermez le couvercle. Sixième étape: branchez la fiche dans la prise de courant. Septième étape: réglez le programme désiré à l’aide de la touche “menu”. Huitième étape: Si désiré, sélectionnez la couleur de la croûte avec la touche “crust”. Options: léger ...
 • Page 24

  B3980 sonores. Appuyez ensuite sur la touche d’arrêt et maintenez pendant quelques secondes. La machine émet encore un signal sonore afin de confirmer que le programme a été terminé. Retirez la fiche de la prise de courant et ouvrez le couvercle de la machine. Retirez le moule à pain à l’aide des gants de cuisine. Laissez refroidir le pain dans le moule pendant 10 à 15 minutes. Maintenez le moule à pain alors à l’envers au-dessus de la table de travail en le secouant doucement pour faire sortir le pain du moule. Vous entendez un bip sonore lors du pétrissage des programmes suivants: normal, français, complet, sucré et sandwich. Ce bip indique que vous pouvez ajouter les ingrédients supplémentaires tels que les raisins, les noix, etc. Vous ouvrez le couvercle, vous ajoutez les ingrédients, vous refermez et vous attendez alors que le processus de pétrissage continue. Attention! Laissez tremper d’abord les raisins et les noix et essuyez-les à l’aide d’un chiffon ou d’essuie-t ...
 • Page 25

  B3980 midi). Appuyez sur la touche de mise en marche. Les points doubles sur l’affichage se mettront à clignoter et la minuterie commencera le compte à rebours par minute jusqu’au moment où la machine devra commencer le pétrissage. La machine à pain effectuera alors tout le processus programmé et le pain sera prêt au moment où vous l’avez programmé. NETTOYAGE Avant de commencer à nettoyer, assurez-vous que la machine à pain soit bien débranchée et entièrement refroidie et que la fiche de l’appareil soit retirée de la prise de courant. Extérieur Nettoyez l’extérieur et le vasistas de votre appareil à l’aide d’un chiffon humide ou d’une éponge. Enlevez le moule avant le nettoyage. Si nécessaire, vous pouvez nettoyer l’extérieur de l’appareil avec un liquide vaisselle doux. Afin de faciliter le nettoyage, vous pouvez éventuellement enlever le couvercle. Intérieur Nettoyez prudemment l’intérieur de votre machine avec un chiffon légèrement humide. Faites attention à l’élément ...
 • Page 26

  B3980 lisse et élastique. Ouvrez le couvercle et touchez brièvement le dessus de la boule de pâte de vos doigts. Veillez à ce que le crochet de pétrissage ne s’arrête pas. Si la pâte colle à vos doigts, cela indique que la boule de pâte est bonne. Si la pâte colle au moule, elle est probablement trop humide. Si la pâte ne colle pas à vos doigts, la boule est trop sèche. Conseil: le sel freine le fonctionnement de la levure et le sucre favorise ce fonctionnement. Si vous ne pouvez pas utiliser un de ces 2 ingrédients à cause d’un régime alimentaire, vous devez également abandonner l’autre. Vous aurez alors du pain sans sucre et sans sel. Si vous voulez tout de suite continuer à faire un autre pain, vous devez en tout cas laisser refroidir la machine à pain pendant 10 à 20 minutes avant de la réutiliser. Les diverses sortes de pain ont une structure et une grandeur différentes parce que les ingrédients utilisés diffèrent. Certains pains peuvent être beaucoup plus compacts ...
 • Page 27

  B3980 farine de seigle ou la farine intégrale. Tentez d’utiliser une opération de pétrissage en plus lorsque vous utilisez ces types de farines. Lorsque la machine à pain aura terminé le premier pétrissage, vous arrêtez l’appareil. Puis vous le remettez en marche: le processus entier de boulanger recommencera à partir du début. Il y aura maintenant une plus grande quantité d’air incorporée dans la pâte. Vous pouvez aussi fixer le bouton “crust” sur “foncé”, ce qui fait que le processus de cuisson sera plus long et la température de cuisson sera un peu élevée. Le pain a versé Si votre pain a levé au-delà de la hauteur normale prévue, vous avez utilisé trop de levure. Vérifiez le type de levure utilisée et assurez-vous que votre dosage est précis. Trop de sucre risque de rendre la levure trop active. Réduisez alors le sucre et faites aussi attention aux ingrédients tels que les fruits secs ou le miel qui contiennent beaucoup de sucre. Essayez de réduire la quantité d’eau de ...
 • Page 28

  B3980 1. Pourquoi la hauteur du pain se diffère-t-il si souvent? La forme et la hauteur du pain dépendent de la température ambiante et de la qualité et de la quantité des ingrédients. 2. Pourquoi le pain n’a-t-il pas levé? Oublier d’ajouter la levure ou oublier d’installer le crochet de pétrissage aura pour résultat un pain plat. Idem si vous avez utilisé de la levure trop vieille. Le pain sortira plus plat que d’habitude. 3. Comment fonctionne la minuterie à retardement? La minuterie ne peut pas être réglée en-dessous de 3 heures ni au-dessus de 13 heures. La minuterie exige un minimum de 58 minutes pour achever toutes les opérations nécessaires. Le mode de cuisson “rapide” pourra cependant confectionner un pain plus rapide, mais alors sans utilisation de la minuterie. Les ingrédients risquent de se gâter s’ils restent plus de 13 heures dans la machine à pain sans être cuits. 4. Pourquoi ne peut-on pas ajouter des ingrédients supplémentaires aux ingrédients de base? P ...
 • Page 29

  B3980 “rapide”? Le temps de levage est réduit pour ce mode de cuisson. Si vous utilisez davantage d’ingrédients, le temps de cuisson est fortement affecté par ce surplus d’ingrédients. Vous n’obtiendrez alors pas de beaux résultats en utilisant ce mode de cuisson pour de telles recettes. 4. La machine à pain semble pétrir plus lentement lors de la confection de pains plus lourds. Voilà un phénomène normal quand vous utilisez ces recettes. Cela ne veut pas dire qu’il y ait un problème pour la machine. Toutefois, il est recommandé d’ajouter une cuillerée à soupe de liquide. AVANT DE RÉCLAMER LA RÉPARATION DE L’APPAREIL Votre pain échoue à tous les coups Nous vous conseillons de confectionner une seule fois un pain avec une mélange de pain prête à l’utilisation. A des mélanges pareilles, vous ne devez ajouter que de l’eau et du beurre. Si le résultat est bon, votre machine fonctionne bien et vous devrez donc vérifier la fraîcheur de vos ingrédients habituels. Si le résult ...
 • Page 30

  B3980 Vous avez appuyé la touche d’arrêt après la mise en marche. Le couvercle a été ouvert pendant le fonctionnement. Le pain est trop dur. Trop de sucre. Vous avez sélectionné “foncé” pour la couleur de la croûte (“crust”). Le pain est mal formé Pas assez de farine. Pas assez d’eau. SICHERHEITSVORSCHRIFTEN ...
 • Page 31

  B3980 • Lesen Sie zuerst die Gebrauchanweisung vollständig und genau durch, bevor Sie das Gerät verwenden, und bewahren Sie sie zur späteren Konsultation auf. • Verwenden Sie das Gerät ausschließlich zu den in der Gebrauchsanweisung beschriebenen Zwecken. • Achtung: Vermeiden Sie das Berühren der warmen Oberflächen, wenn das Gerät eingeschaltet ist. • Schließen Sie das Gerät an Wechselstrom an, und zwar an einer geerdeten Wandsteckdose mit einer Netzspannung gemäß den auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Informationen. • Das Netzkabel niemals knicken oder auf heiße Teile legen! • Wickeln Sie die Schnur vollständig ab, um Überhitzung der Schnur zu vermeiden. • Stellen Sie das Gerät niemals in die Nähe von Geräten, die Wärme abgeben, wie zum Beispiel Öfen, Gasherde, Kochplatten usw. Das Gerät mit Abstand zu Wänden oder anderen Objekten aufstellen, die Flammen fangen können, wie zum Beispiel Gardinen, Handtücher (Baumwolle oder Papier usw.). • Sorgen Sie immer dafü ...
 • Page 32

  B3980 • Reparieren Sie bei einer Störung niemals selbst; das Durchbrennen der Temperatursicherung im Gerät kann auf einen Defekt im Heizsystem hinweisen, der durch die Entfernung oder den Austausch dieser Sicherung nicht beseitigt wird. Es ist erforderlich, ausschließlich Originalteile zu verwenden. • Dieses Gerät erfüllt die EG-Richtlinie Nr. 76/889/EWG für Radio- und TVEntstörung mit der zusätzlichen Richtlinie Nr. 82/499. VOR DER ERSTEN VERWENDUNG • In der Verpackung finden Sie die Brotbackmaschine, die Backform, den Knethaken, ein Becher, ein dobbelt Masslöffel und die Gebrauchsanweisung. • Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial und bewahren Sie es für Kinder unzugänglich auf. Kontrollieren Sie, ob alle Teile mitgeliefert und aus der Verpackung genommen wurden, und dass kein möglicher Transportschaden an der Brotbackmaschine entstanden ist. • Machen Sie die Brotbackmaschine, die Backform und den Knethaken mit einem feuchten Tuch sauber. Die Backform und der Kn ...
 • Page 33

  B3980 Hefe Hefe ist ein Mikroorganismus, der auf verschiedenen pflanzlichen Nahrungsmitteln wächst. Hefe hat die Fähigkeit, Zucker in Alkohol und Kohlensäuregas (Kohlendioxid) umzusetzen, wodurch sie sich besonders schnell vermehrt. Auch ideal, um den Teig aufgehen zu lassen und ihn leichter und besser verdaulich zu machen. Wir empfehlen, in der DOMO-Brotbackmaschine Trockenhefe zu verwenden. Diese (körnige) Hefe ist einfacher zu verarbeiten, ist länger haltbar als Frischhefe und ergibt ein konstanteres Backergebnis als Frischhefe. Salz Salz sorgt nicht nur für einen bestimmten Geschmack im Brot, sondern regelt auch die Aktivität von Hefe, macht den Teig solide und fest und verhindert, dass das Brot zu hart aufgeht. Butter/Öl Butter und Öl ergeben einen besseren Geschmack des Brotes und machen das Brot weicher. Die Butter oder das Öl müssen auf Zimmertemperatur sein, bevor Sie die andere Zutaten hinzufügen. Zucker Zucker ist die Nahrungsquelle für die Hefe und ein wi ...
 • Page 34

  B3980 In Kochbüchern können Sie Rezepte finden, die Gewürze, Nüsse, Korinthen, Früchte oder Gemüse und dergl. verlangen. Verwenden Sie immer frische Zutaten. Wenn Sie Nüsse, Sonnenblumenkerne, getrocknete Früchte oder dergleichen verwenden, empfehlen wir Ihnen, diese vorher in Wasser einweichen zu lassen, gut trocken zu tupfen und erst dann dem Teig hinzuzufügen. Achten Sie gut darauf, dass diese Zutaten nicht zu groß und zu scharf sind, um mögliche Beschädigungen der AntiAnbackschicht zu vermeiden. 5. DAS DISPLAY Die “menu”-Taste Diese Taste verwenden Sie, um das richtige Backprogramm auszuwählen. Jedes Mal, wenn Sie auf diese Taste drücken, hören Sie einen Piepton, und die Programmnummer ändert sich. Das Programm steht auf dem Display. Diese Brotbackmaschine hat 12 Programmmöglichkeiten. Die “color”-Taste Diese Taste verwenden Sie, um anzugeben, ob Sie die Kruste hell, mittel oder dunkel haben möchten. Tipp: Wenn Sie ein Rezept zum ersten Male ausprobieren, empfehlen ...
 • Page 35

  B3980 Zeitverzögerungstasten “ timer + oder timer –„ Mit diesen Tasten können Sie selbst bestimmen, wann Ihr Brot fertig ist. Durch das Drücken der Taste mit dem Pfeil nach oben können Sie selbst bestimmen, wann ihr Brot fertig ist. Durch das Drücken der Taste mit dem Pfeil nach oben wird die Zeit um 10 Minuten pro Mal zunehmen. Wenn Sie die Taste mit dem Pfeil nach unten drücken, wird die Zeit um 10 Minuten abnehmen. PROGRAMME Programm 1: Normal (basic). Dieses ist das am meisten verwendete Programm zum Herstellen von Weißbrot. Programm 2: Französisch (french). Die Knetzeit und die Aufgehzeit sind länger als bei dem normalen Programm. Programm 3: Vollkorn (whole wheat). Dieses Programm ist das geeignetste Programm für das Herstellen von Schwarzbroten wie Vollkorn und Mehrkornbrot. Das Brot wird im Allgemeinen etwas kleiner sein als ein Weißbrot, da das Mehl schwerer ist. Programm 4: Schnell (quick). Das ist ein Programm für Sie, wenn Sie einmal in kurzer Zeit ein Br ...
 • Page 36

  B3980 machen, das zum Beispiel mit Backpulver zubereitet wird. Mit diesem Programm gebackene Brote werden weniger hoch und fester von Struktur. Die Zeitverzögerung kann hier nicht verwendet werden, weil das Backpulver direkt wirkt. Wenn Sie mit diesem Programm Rührkuchen machen möchten, empfehlen wir Ihnen, die Zutaten in die Backform zu tun. Danach stellen Sie die Maschine ein, und bevor Sie auf Start drücken, müssen Sie noch kurz mit einem Holzlöffel die Zutaten umrühren. Das fördert nämlich das Kneten. Programm 12 : Backen. (bake) Dieses Programm können Sie für Fertigteig verwenden, den Sie zum Beispiel schon früher gemacht haben. Sie können den Teig mit diesem Programm allein backen. Sie können auch bereits gebackenes Brot wieder etwas aufwärmen. VERWENDUNGSWEISE Schritt 1: Holen Sie die Backform dadurch aus der Maschine, dass Sie diese um eine Vierteldrehung nach links drehen und am Griff direkt aus der Maschine ziehen. Schritt 2: Setzen Sie den Knethaken (beilieg ...
 • Page 37

  B3980 1. normal 2. Französisch 3. Vollkorn 4. Schnell 5. Süß 6. Superschnell I 7. Superschnell II 8. Teig 9. Marmelade 10. Rührkuchen 11. Sandwich 12. Backen 2.53 3.40 3.32 1.40* 2.50 0.58 -----1.30* 1.20* 2.50* 2.55 1.00* 3.00 3.50 3.40 1.40* 2.55 ----0.58 1.30* 1.20* 2.50* 3.00 1.00* * Wenn Sie eines dieser Programme wählen, können Sie kein Gewicht wählen. Die Zeit, die auf dem Display steht, ist in Stunden und Minuten angegeben. Beispiel: Programm 1, normal, 600 Gramm dauern 2 Stunden und 53 Minuten. Schritt 11: Wenn das Brot fertig ist, gibt die Maschine einige Piepsignale ab. Drücken Sie auf die Stoptaste und halten Sie diese einige Sekunden lang gedrückt. Die Maschine wird erneut piepen, um zu bestätigen, dass Sie das Programm gestoppt haben. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und öffnen Sie den Deckel der Maschine. Nehmen Sie die Backform mit Hilfe von Ofenhandschuhen heraus. Lassen Sie das Brot in der Backform ca. 10 bis ...
 • Page 38

  B3980 Brotbackmaschine noch 60 Minuten nach. Dieses ist nicht in der Programmzeit inbegriffen. DIE VERWENDUNG DER ZEITVERZÖGERUNG Wenn Sie die Zeitverzögerung verwenden wollen, müssen Sie dieses einstellen, bevor Sie auf die “Start”-Taste drücken. Wichtig: Verwenden Sie die Zeitverzögerung nicht, wenn Sie Zutaten verwenden, die nur begrenzt haltbar sind. Befolgen Sie die ersten 8 im Kapitel “Verwendungsweise” beschriebenen Schritte, und danach, nachdem Sie das richtige Programm und die richtige Krustenfarbe eingestellt haben, drücken Sie auf die „time +“ oder „time -“ Tasten, um die Zeit auf dem Display zu erhöhen oder zu senken. Siehe auch Kapitel „das Display“. Beispiel: Es ist 9.00 Uhr morgens und Sie möchten um 17.00 Uhr nachmittags frisch gebackenes Brot. Geben Sie alle Zutaten in die Backform. Setzen Sie die Backform in die Brotbackmaschine. Schließen Sie den Deckel und drücken Sie auf die Wahltaste, um das richtige Programm einzustellen. Drücken Sie auf die Krus ...
 • Page 39

  B3980 die klebenden Teilchen auflösen und der Knethaken herausgenommen werden kann. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Abwaschbürsten, denn diese können die Anti-Anbackschicht der Backform beschädigen. Die Backform ist nicht für die Geschirrspülmaschine geeignet. EINIGE TIPPS ZUM BACKEN EINES HERRLICHEN BROTES Wägen Sie die Zutaten immer sehr genau ab und achten Sie darauf, dass sie auf Zimmertemperatur sind. Fügen Sie die Zutaten in der genauen Reihenfolge zu. Sorgen Sie dafür, dass die Zutaten frisch sind. Geben Sie die Hefe als letztes in die Form. Tun Sie sie in eine kleine Vertiefung im Mehl. Sie darf nicht mit Salz, Zucker und Wasser (Milch) in Berührung kommen. 1. Tipp: Sie können die Frische der Hefe mit dem folgenden Test feststellen: Lösen Sie in einer halben Tasse lau warmem Wasser 1 Teelöffel Zucker auf und fügen Sie dieser Mischung 1 Teelöffel Hefe hinzu. Nach ein paar Minuten muss das Ganze blubbern und sprudeln, erst dann wissen Sie, dass die Hefe ...
 • Page 40

  B3980 PROBLEME, DIE AUFTRETEN KÖNNEN Es gibt verschiedene Faktoren, die Ihr Brot misslingen lassen können. Im Folgenden geben wir eine Anzahl von Beispielen für schlechte Ergebnisse und eventuelle Lösungen an. Das Brot ist eingesunken Wenn Ihr Brot an allen Seiten eingesunken zu sein scheint, dann bedeutet das, dass der Teig zu feucht war. Versuchen Sie, etwas weniger Wasser hinzuzufügen. Wenn Sie konservierte Früchte oder Gemüse verwenden, lassen Sie diese zuerst gut abtropfen und reiben sie gut trocken, bevor Sie sie verwenden. Sie sind längere Zeit durchtränkt, wodurch sie überschüssige Feuchtigkeit besitzen. Sie können auch versuchen, eine leichtere Mehlsorte zu verwenden. Es kann auch zu starkes Aufgehen sein. Der Teig ist so stark aufgegangen, dass er das Aufgehen nicht bewältigen kann. Versuchen Sie, etwas weniger Hefe hinzuzufügen, 1 bis 2 Gramm. Das Brot ist in der Mitte unzureichend gebacken. Wenn das Innere des Brotes unzureichend gebacken ist, kann dieses ...
 • Page 41

  B3980 vibrieren beginnt. Sorgen Sie daher dafür, dass das Gerät auf einer stabilen Oberfläche steht, nicht zu dicht bei einem anderen Gegenstand und auch nicht zu nahe am Rand der Anrichte. Platte Brote Wenn Sie ein von der Mühle gemahlenes Mehl oder Vollkornmehl nehmen, kann das Brot etwas platter sein. Wenn Ihr Brot gar nicht aufgeht, dann ist es nötig, die Hefe zu kontrollieren. Haben Sie nicht vergessen, die Hefe hinzuzufügen? Wenn das Brot nur leicht aufgegangen ist, kann es sein, dass die Hefe zu alt war. Die Aktivierung von Hefe wird durch zu kaltes oder zu warmes Wasser verhindert. Überprüfen Sie auch die verwendete Salzdosis. Versichern Sie sich, dass Sie nicht zuviel Salz verwendet haben. Störungsmeldung auf dem Display Wenn das Display “H:HH” angibt, nachdem Sie auf Start gedrückt haben, ist die Maschine noch zu warm. Lassen Sie das Gerät mit offenem Deckel noch 10 bis 20 Minuten abkühlen. Wenn das Display “E:EE” angibt, nachdem Sie auf Start gedrückt haben ...
 • Page 42

  B3980 “Piepsignal” hinzufügen. Sie können keine Zutaten hinzufügen, wenn sie eines der schnellen Programme verwenden. Die Zeitverzögerung tritt bei dem Programm für Teig allein nicht in Wirkung. Kann frische Milch statt Wasser verwendet werden? Das geht, aber dann müssen Sie dafür sorgen, dass Sie dieselbe Menge Flüssigkeit erhalten. Zum Beispiel: Wenn in einem Rezept 210 ml Wasser steht, können Sie es durch 210 ml Milch oder durch 105 ml Wasser und 105 ml Milch ersetzen. Es ist wichtig, dass Sie die insgesamt angegebene Flüssigkeitsmenge verwenden. ALLGEMEINES 1. Die Kruste ist manchmal heller, manchmal dunkler. Das können Sie mit der Taste “color” selbst einstellen. Für eine helle Kruste stellen Sie das Gerät auf hell ein (light). Für eine dunkle Kruste stellen Sie das Gerät auf dunkel ein (dark). 2. Was ist passiert, wenn das Brot ebenso hoch gestiegen ist wie der Deckel? Sie haben zuviel Hefe und/oder Zucker verwendet, wodurch im Brot mehr Gasblasen entstanden und ...
 • Page 43

  B3980 Das Brot ist eingesackt/ die Mitte ist feucht Das Brot wurde nach dem Backen zu lange in der Backform gelassen. Es wurde zuviel Wasser oder Hefe verwendet. Die Oberseite des Brotes ist geborsten und sieht braun aus Zuviel Mehl, Hefe oder Zucker. Der obere Teil des Brotes ist noch mit Mehl bestreut Nicht genug Wasser. Zu kleines Brot Nicht genug Mehl, Hefe, Zucker oder Wasser. Verwendung von Vollkornbrot oder Mehl, das chemische Hefe (Backpulver) enthält. Verwendung eines schlechten Hefetyps. Verwendung von Mehl oder Hefe, die nicht mehr frisch ist. Brot nicht ausreichend gebacken Die Stopptaste wurde nach dem Einschalten gedrückt Der Deckel wurde während des Backprozesses geöffnet. Das Brot ist zu hart gebacken Zuviel Zucker Die Farbe der Kruste ist auf dunkel eingestellt Das Brot ist schlecht geformt Nicht genug Mehl Nicht genug Wasser ...
 • Page 44

  B3980 SAFETY REGULATIONS • Please read these instructions carefully before first use and save them for later reference. • You should only use this appliance for its intended use and as indicated in these instructions. • CAUTION: avoid contact with hot surfaces when the appliance is activated. • Connect the appliance to alternating current, an earth-connected wall socket with mains voltage corresponding with the data marked on the appliance label. • Never sharply bend the supply cord and never let it touch hot surfaces. • Always fully straighten the power cord in order to prevent overheating. • Never place the appliance near objkects that generate heat, such as ovens, stoves, cooking plates, etc. • Keep the appliance at a safe distance from walls or other flammable objects such as curtains, towels (cotton or paper), etc. • Always ensure the appliance is placed on a level flat surface. • If you want to move the appliance, please ensure it has been disconnected and it has ...
 • Page 45

  B3980 BEFORE THE FIRST USE • The packaging should contain the breadmaker, the bread pan, the kneading paddle, mesuring cup, mesuring spoon and the instruction manual. • Remove all packaging materials and keep them away from children. Check if all additional parts are there and whether you have removed them all from the packaging. Please verify if your breadmaker has not suffered any damage during the transport. • Clean your breadmaker, bread pan and kneading paddle with a damp cloth. The bread pan and the kneading paddle both have a non-stick coating to prevent dough from sticking to it. You must therefore never clean these parts with cleaning products, a sponge or a dishwashing brush. A damp cloth will do to clean them. When you activate your appliance for the first time, you will hear a loud beeping signal and the numbers "3:00" will appear on the screen. The colon between "3" and "00" will start flashing. This indicates your appliance is ready for use and has automatica ...
 • Page 46

  B3980 Butter / oil Butter and oil improve the general taste of the bread and equally soften it. Butter or oil should both be at room temperature when you add them to the other ingredients. Sugar Sugar is the nutrient that the yeast feeds itself on and is of great importance for the bread’s rising process. You can use plain white sugar, brown sugar, syrup or honey. Sugar lends the bread a certain soft and delicate flavour, increases its nutritional value and also renders the bread less perishable. Look out: you should not use unrefined sugar or sugar lumps, when you want to make e.g. cinnamon bread, for they can damage the non-stick coating of the bread pan. Water When the flour mixes with the water, the gluten will form and air can no longer enter, thus enabling 3 the bread to rise. At normal temperature you should use tepid water to make bread: cold water will not activate the yeast and warm water will achieve the opposite result. Milk Milk adds greatly to the colour o ...
 • Page 47

  B3980 “loaf size” button You use this button to select the weight of the bread you wish to make, either 700 or 1000 gr. Do bear in mind that the added sum of the ingredients listed in the recipe is the weight of the bread you are about to make. “start” & “stop” button This button enables you to start and stop the program. If you have accidentally selected the wrong program, you can change your selection by pressing down the “stop” button for a few seconds, after which you can reprogram your appliance, selecting the right baking type. “Start”: to start a program, press this button until you hear a short bleep. The colon in the time indication on your display will start flashing, the machine will start the countdown and activate the program you have selected. “Stop”: in order to stop the program, please press this button for a few seconds until you hear a bleep. The signal confirms the program has ceased. ON/OFF How can you tell whether the machine is working and the pr ...
 • Page 48

  B3980 PROGRAM 8: Dough: select this program if you just want the breadmaker to make dough and let it rise. PROGRAM 9: Jam: for the confection of delicious jam. Caution! Make sure you have stoned all ingredients before putting them into the bread pan. Sharp pips and stones could damage the non-stick coating of your breadmaker. How to proceed: Put all ingredients into the bread pan and select the program “Jam”. Press start. The appliance will now preheat the ingredients. Next, the breadmaker will mix all ingredients and let the jam cool down. When the process is fully completed, you will hear a bleeping signal. If you wish, you can pour the jam into a jar and allow it to cool down some more. When the jam has sufficiently cooled down, close the jar and keep it refrigerated. PROGRAM 10: Cake: This program allows you to make bread that is confected with e.g. baking powder. With this type of baking program, your loaf of bread will be less high and more solid. You can not use t ...
 • Page 49

  B3980 Step 4: Remove all remnants of the ingredients on the outside of the bread pan. Put the bread pan back in the bread maker: if you turn it a quarter of a turn to the left, the bread pan will be firmly repositioned. Step 5: Close the lid. Step 6: Plug in the appliance. Step 7: Select the program you require, using the “menu” button. Step 8: Select the colour of the crust (light, medium or dark) with the “crust” button. Step 9: Program the time delay function, if so desired. Step 10: Press the start button. The colon will start flashing, which indicates the bread maker has started the process. PROGRAM TIMES: Program 700 gr 900 gr 1. basic 2.53 3.00 2. French 3.40 3.50 3. whole wheat 3.32 3.40 4. fast 1.40 * 1.40 * 5. sweet 2.50 2.55 6. Ultra fast I 0.58 ----7. Ultra fast II ----0.58 8. dough 1.30 * 1.30 * 9. jam 1.20 * 1.20 * 10. cake 2.50 * 2.50 * 11. sandwich 2.55 3.00 12. bake 1.00 * 1.00 * *Programmes that do not allow you to cho ...
 • Page 50

  B3980 for they may cause damage to the non-stick coating of the bread pan. Please make sure the bread and the bread pan are never placed on the exterior of the appliance. Nor must they ever be placed directly on a plastic table-cloth. Should you have difficulty removing the bread from the bread pan, carefully turn the kneading paddle at the bottom of the bread pan until the bread comes loose. If the kneading paddle should get stuck in the bread, try and remove it as gently as you can. If necessary, you can allow the bread to cool down a little more so you can remove the kneading paddle with your hands afterwards. Beware that you only touch the kneading paddle with your hands if it has sufficiently cooled down. We recommend that you wait 15 to 20 minutes before cutting the bread. EXTRA: in case you should not make it home in time, the breadmaker will continue to heat the bread for another 60 minutes. This additional time is not included in the program time. HOW TO USE THE ...
 • Page 51

  B3980 Gently clean the inside of the appliance with a lightly damp cloth. Be careful when cleaning the heating element. BREAD PAN You can clean the bread pan with warm water. Be careful not to damage the non-stick coating. In case the kneading paddle gets stuck, allow the bread pan to cool down completely. Next, gently pour a little bit of warm water into the bread pan until the kneading paddle is under water. The sticky bits will dissolve and you will be able to remove the kneading paddle easily. Never use cleaning products or dishwashing brushes, for they may damage the nonstick coating of the bread pan. The bread pan must not be cleaned in the dishwasher. HOW TO BAKE A DELICIOUS BREAD: A FEW PRACTICAL SUGGESTIONS Please make sure your ingredients are at room temperature and that they are carefully weighed. Add the ingredients in the right order. You should only use fresh ingredients. The yeast needs to be the last ingredient you put in the bread pan. Put the yeast in ...
 • Page 52

  B3980 is therefore perishable. If you wrap the bread in a vacuum package after cooling down, you will be able to keep it for a few days. Of course you can also freeze the bread. PROBLEMS WHICH MIGHT OCCUR Several factors can cause your bread to fail. In the following list you will find a series of problems and possible solutions. The bread has caved in If your bread looks caved in, this means the dough you made was too moist. Try adding a smaller quantity of water. When you use preserved fruits or vegetables, please make sure they have been soaked and thoroughly dried beforehand. You could also try using a lighter variety of flour. If your bread caves in, tbis could also be the result of over-rising. The dough has risen to an extent it could not cope with. In this case, try adding a little less yeast, 1 or 2 grammes. The centre of the bread is not sufficiently baked This may be due to the type of flour you used, often too heavy varieties such as rye flour or wholemeal flour. ...
 • Page 53

  B3980 flatter. If your bread does not rise at all, you need to check the yeast. Have you thought of adding the yeast? If the bread has only risen a little bit, the yeast you used may have been too old. Too hot or too cold water also brakes the yeast’s activity. Please also verify whether you have not used too much salt. Error on the display If you see the indication “H:HH” appearing on the display after you have pressed the start button, this means that your breadmaker has not sufficiently cooled down yet. It is necessary to allow your appliance to cool down for another 10 to 20 minutes, with its lid open. If the error “E:EE” appears on the display after you have pressed the start button, your breadmaker needs to be serviced by a qualified technician. Please contact your store. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS Why is the height of the bread different on every occasion? The shape and the height of the bread depend on the ambient temperature, the quality and the quantity of the ...
 • Page 54

  B3980 says you need 210 ml of water, you could replace this quantity by 210 ml of milk or, equally, by 105 ml of water and 105 ml of milk. The total quantity of liquid has to be maintained. GENERAL REMARKS 1. SSometimes the crust has a light colour, sometimes it is darker: You can adjust the crust colour yourself, by using the “crust” button. This button allows you to select a “light”, “medium” or “dark” crust colour. 2. Why has my bread risen as high as the lid of the breadmaker? You have used either too much sugar or too much yeast or both. This has caused a larger amount of gas bubbles within the bread. 3. Why doesn’t the program “fast” allow me to bake a bread with fruits? With this program, the time for fermenting is shorter. When you add more ingredients, this will also effect the baking time and the result will be disappointing. 4. When making heavier types of bread, the appliance seems to knead slower. This is perfectly normal and does in no way damage your bre ...
 • Page 55

  B3980 My bread is too small. You didn’t use enough flour, yeast, sugar or water. You used wholemeal flour or a type of flour containing chemical yeast. You used the wrong type of yeast. You used flour or yeast that had already gone bad. Your bread is not sufficiently baked You accidentally pressed the “stop” button after activating the breadmaker. You left the lid open during the baking process. Your bread is baked too hard You used too much sugar. You selected the crust colour “dark”. Your bread is the wrong shape You didn’t use enough flour. You didn’t use enough water ...
 • Page 56

  LINEA 2000 - Industriezone Klein Gent - Bouwelven 12A - 2280 Grobbendonk - Tel 014/21.71.91 - Fax : 014/21,54,63 ...Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Domo b 3980 at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Domo b 3980 in the language / languages: German, English, French, Dutch as an attachment in your email.

The manual is 0,5 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info