Zoom out
Zoom in
Previous page
1/24
Next page
1
Gebruikshandleiding
SEL-80125F
facebook.com/denverelectronics
Lees alle instructies voordat u dit voertuig in gebruik neemt, zodat u het veilig weet te monteren en bedienen. De
gebruikshandleiding legt de functies en gebruikswijze uit van de Elektrische Scooter. Maak voordat deze Elektrische Scooter
in gebruik wordt genomen uzelf bekend met de gebruikswijze zodat de Elektrische Scooter in optimale conditie kan worden
gehouden.
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 14 jaar oud en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of
mentale capaciteiten, of met een tekort aan kennis en ervaring, vooropgesteld dat zij onder toezicht staan of instructies
hebben gekregen m.b.t. veilig gebruik van het apparaat en de betrokken risicos begrijpen.
Kinderen mogen het apparaat niet als speelgoed gebruiken.
Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
Versie 1.0
1


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Content of pages


 • Page 1

  GebruikshandleidingSEL-80125Ffacebook.com/denverelectronicsLees alle instructies voordat u dit voertuig in gebruik neemt, zodat u het veilig weet te monteren en bedienen. Degebruikshandleiding legt de functies en gebruikswijze uit van de Elektrische Scooter. Maak voordat deze Elektrische Scooterin gebruik wordt genomen uzelf bekend met de gebruikswijze zodat de Elektrische Scooter in optimale conditie kan wordengehouden.Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 14 jaar oud en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke ofmentale capaciteiten, of met een tekort aan kennis en ervaring, vooropgesteld dat zij onder toezicht staan of instructieshebben gekregen m.b.t. veilig gebruik van het apparaat en de betrokken risicos begrijpen.Kinderen mogen het apparaat niet als speelgoed gebruiken.Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.Versie 1.01
 • Page 2

  Inhoudsopgave1Product en accessoires.......................................................................................................................32Uitklappen en inklappen van de scooter.............................................................................................. 43De handvatten monteren..................................................................................................................... 64Opladen van de scooter........................................................................................................................75Beoogd gebruik.....................................................................................................................................86Veiligheidsinstructies............................................................................................................................87Onderhoud........................................................................................................................................... 98Besturing.............................................................................................................................................119Rijden op de elektrische scooter.........................................................................................................1310 Parameterlijst..................................................................................................................................... 1511 De Elektrische Scooter veilig parkeren............................................................................................... 1612 Veilig transport................................................................................................................................... 1613 Waarschuwingen................................................................................................................................ 162
 • Page 3

  1 Product en accessoiresBelangrijk!Deze elektrische scooter moet op een veilige manier worden opgeladen en opgeslagen.Uit veiligheidsoverwegingen en om de levensduur van de accu te verlengen, dient u de elektrischescooter nooit bij temperaturen onder 5 C of boven 45 C op te laden. Koppel de elektrische scooter ookaltijd los met het netsnoer als deze volledig is opgeladen. Gebruik altijd de meegeleverdevoedingsadapter om de elektrische scooter op te laden.Zorg ervoor dat alle schroeven stevig vastzitten, om onveilige rijomstandigheden te vermijden.WAARSCHUWINGVerifieer of het stuursysteem correct is afgesteld en of alle aangesloten onderdelenstevig bevestigd en onbeschadigd zijn voordat u begint te rijden. Raadpleeg hiervoor demontage- en veiligheidsinstructies van de stuurstang.Lees de gebruikshandleiding en waarschuwingen m.b.t. de juiste gebruik- enremmethodes Draag altijd schoenen.Wanneer zelfborgende moeren en andere zelfborgende bevestigingen huneffectiviteit kunnen verliezen.Alle onderdelen en materialen van de elektrische scooter kunnen niet wordengewijzigd, modificaties zijn niet toegestaan.1. Product en accessoiresBelDisplayElektrische remWittereflectorLED-lamp voorWitte reflectorstickersVouwsluitingMechanische remSchokabsorptie voor8,0 wielAchterreflector3LED-lampachter
 • Page 4

  Linker handvatRechter handvat2 Uitklappen en inklappen van de scooterUitklappen van de scooter1) Plaats de elektrische scooter op zijn wielen zoals hieronder.2) Duw het veiligheidsslot omhoog en trek vervolgens aan het rode ontgrendelknopje zoalsaangegeven in de onderstaande pijl.3) Til de hendel langzaam op.4) De elektrische scooter is uitgeklapt zodra u de stang op zijn plek hoort klikken.4
 • Page 5

  Inklappen van de scooter1) Duw het veiligheidsslot omhoog en trek vervolgens aan het rode ontgrendelknopje zoalsaangegeven in de onderstaande pijl.2) Druk de voorste buis van de elektrische scooter naar beneden.3) De stang klikt hoorbaar op zijn plek.5
 • Page 6

  3 De handvatten monteren1)Onderdelen in de verpakking: twee handvatten2)De weergavehoek veranderen: Draai de schroefop de stuurstang los en draai de astotdat de meterweergave van de stuurstang omhoog wijst terwijl deen hetweergavescherm naar binnen draaien in een horizontale stand. Vergeet niet de schroeven weervast te draaien.3)Voordat u de elektrische scooter in gebruik neemt, draai de handvatten, controleer zorgvuldig alleonderdelen om ervoor te zorgen dat de besturing correct volgens de instructies hierboven isgenstalleerd en verifieer of alle aansluitende onderdelen stevig vast zitten en volledig functioneelzijn.Afbeelding 1Afbeelding 26
 • Page 7

  4 Opladen van de scooterSluit de meegeleverde voedingsadapter aan op de oplaadpoort van de elektrische scooter.Oplaadpoort7
 • Page 8

  5 Beoogd gebruikDe Elektrische Scooter is geen transportmiddel noch een sporttoestel, maar een apparaat voor persoonlijkamusement. De Elektrische Scooter is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en alleen voor personenvan minstens 14 jaar met een maximaal gewicht van 100 kg. De nadere parameters voor het toegestanegebruik van de Elektrische Scooter staan beschreven in de paragraaf (10. Parameterlijst) . Het is belangrijkdat de Elektrische Scooter uitsluitend wordt gebruik in omstandigheden onder goed zicht en alleen als defysieke condities voor stabiliteit op de Elektrische Scooter zijn voldaan (bijvoorbeeld niet op n been/nietonder de invloed van drugs of alcohol). De bestuurder moet tijdens het rijden op de Elektrische Scooterpersoonlijke beschermingsmiddelen dragen die staan gespecificeerd in de paragraaf (13. Waarschuwingen >13.2 Voorbereiding).6 VeiligheidsinstructiesWij raden u aan altijd een helm en beschermende kleding voor uw ellebogen, knien en polsen tedragen, om uw persoonlijke veiligheid te garanderen.Zorg er ook voor dat u de gebruikshandleiding zorgvuldig hebt gelezen, zodat u weet hoe u op eenveilige wijze en met plezier kunt rijden.De Elektrische Scooter is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van en te voldoen aan alle voorschriften. Als erin uw land geen regelgevingen zijn voor deze elektrische scooter, zorg dan voor uw eigen veiligheid ende veiligheid van anderen.Let ook altijd goed op andere personen. Rij altijd veilig en alleen op snelheden waarop u op elk momentveilig kunt remmen. Wat met dit soort producten vaak kan gebeuren is dat u van het product valt enuzelf verwondt. Rij altijd zo veilig mogelijk.Als u de Elektrische Scooter aan vrienden of familie leent, zorg er dan voor dat zij gepastebeschermingsmiddelen dragen en weten hoe op de scooter moet worden gereden.Voordat u op de Elektrische Scooter begint te rijden, controleer of alle onderdelen naar behoren werken.Als u losse onderdelen, abnormaal geluid, een verkorte levensduur van de accu, enz. opmerkt, neem dancontact op met uw dealer voor productonderhoud en garantie. Probeer de Elektrische Scooter niet zelfte repareren.Inspecteer het achterwiel, de achterrem en het remblok volgens Sectie 7 van de onderhoudspecificatiesin deze gebruiksaanwijzingen. De Elektrische Scooter kan onstabiel worden als de achterrem vervormd isof los zit. Dit ligt aan een te klein geworden speling tussen het remblok en het achterwiel, waardoor het8
 • Page 9

  achterwiel geblokkeerd kan raken.Pas niet teveel kracht toe en ga niet permanent staan op het achterspatbord. Het spatbord kan hierdoorlos komen te zitten of de veer beschadigen die het spatbord ondersteunt.Het remblok zal als een gevolg hiervan continu het wiel aanraken terwijl de motortemperatuur verhoogtwegens de extra weerstand. Ook kan de achterband los raken als de rem constant in de rempositie zit.Vermijd continu remmen. De banden zullen hierdoor niet alleen verslijten, maar ook heet worden. Hetrubber zal vervolgens zachter worden en niet langer de gebruikelijk grip op de weg hebben. Raak deband na het remmen niet aan.Als u vreemde geluiden hoort of frictie opmerkt wanneer u de elektrische scooter inschakelt, dan kan ditaan een beschadigde lager liggen. Een versleten lager kan ook krachtige trillingen in de stuurstangveroorzaken. Neem in dit geval contact op met uw dealer, omdat de lager moet worden vervangenen/of de stuurstang moet worden genspecteerd en aangepast.Rij de Elektrische Scooter uitsluitend op een droge ondergrond, omdat anders de rijveiligheid enremprestaties kunnen worden aangetast en de motor of lagers beschadigd kunnen raken.Rij niet omhoog of omlaag op lange en steile hellingen.Stop met rijden wanneer u de "Waarschuwing Lege accu ontvangt. De elektrische scooter zalvervolgens slechts traag bewegen en niet langer de gebruikelijke tractie hebben terwijl de elektrischerem niet meer functioneert. Gebruik in dit geval de achterrem om de elektrische scooter te stoppen.Stap van de scooter af zodra de snelheid dit veilig toestaat.Gebruik de elektrische rem en het gashendel niet tegelijkertijd.Een normaal functionerende Elektrische Scooter werkt veilig en vrijwel geruisloos. Als u lawaai hoort ofeen schokkende werking opmerkt, controleer dan de wielen, lagers en remmen. Neem eventueelcontact op met uw servicecentrum voor reparatie en onderhoud.7 OnderhoudHet is belangrijk om de belangrijke onderdelen van het product regelmatig te onderhouden,zodat de elektrische scooter optimaal blijft presteren en u er de beste ervaring mee blijfthouden. Accu-onderhoud Lagers, schroeven, remmen en wielen Opslag en reinigingUw scooter zal bepaald onderhoud vereisten. Lees en maak uzelf daarom bekend met dezeaanwijzingen. Accu-onderhoudAlle accus hebben een levensduur en prestaties zullen met verloop van tijd verslechteren. Hier volgtechter wat advies om de levensduur van de accu te maximaliseren.Zorg ervoor de accu op regelmatige intervallen op te laden, zelfs als u de elektrische scooter voor eenlange tijd niet gebruikt. Hierdoor voorkomt u schade aan de accu wegens een langdurige lage spanning.Zorg ervoor dat de accu niet volledig ontlaadt. Het is beter de accu op te laden terwijl deze nog wat isopgeladen. Hierdoor verlengt u de levensduur van de accu. Als de batterij continu ontladen raakt, danzal dit de accu beschadigen (een beschadigde accu wegens verkeerde hantering wordt niet gedekt doorde garantie).9
 • Page 10

  Als u bovendien in koude of erg hete omgevingen op de Elektrische Scooter rijdt, dan kan de gebruikstijdvan de accu korter zijn dan wanneer u in temperaturen van 15-25 Celsius rijdt. Dit ligt niet aan eenstoring van de accu, maar is normaal gedrag.Let op: Zelfs een volledig opgeladen accu zal zijn vermogen verliezen als de elektrische scooter eenbepaalde tijd niet wordt gebruikt. U kunt verwachten dat een volledig opgeladen accu in uitgeschakeldemodus zijn vermogen behoudt tussen 90 en 120 dagen voordat de accu volledig ontlaadt. Deze tijdsduuris korter wanneer slechts gedeeltelijke opgeladen.Zorg ervoor a.u.b. de accutemperatuur niet langdurig hoger dan 50 Celsius of lager dan -10 Celsiusraakt. (laat bijvoorbeeld de elektrische scooter in de zomer niet achter in een hete auto, leg geen accu'sin het vuur enz.) Lage temperaturen (bijvoorbeeld temperaturen onder nul) kunnen de accucellenbeschadigen.Houd de elektrische scooter uit de buurt van open vlammen of andere hittebronnen om te voorkomendat de accu te heet wordt. Zorg er bovendien voor dat de elektrische scooter niet in vriestemperaturenwordt achtergelaten. Zowel hitte als koude kunnen de accu ontladen.Gebruik uitsluitend de originele lader of een officile vervanging, omdat verschillende accus specifiekeladers kunnen vereisen. Als u bovendien andere laders gebruikt, dan kan het product hierdoorbeschadigd raken.De accu niet overbelasten en ontladen.Zorg er a.u.b. voor de accu op te laden voordat deze volledig ontlaadt, om beschadiging aan deaccucellen te voorkomen. (beschadigde accu veroorzaakt door verkeerde bediening vallen niet onder degarantie)Het is verboden het accublok te ontmantelen. Dit mag alleen worden uitgevoerd door officilereparatiecentra en professionele personen. Lagers, schroeven, remmen en wielenUw elektrische scooter bestaat uit bewegende onderdelen, die met verloop van tijd zullen verslijten.Lagers en schroeven:De elektrische scooter is voorzien van verzegelde en stofvaste lagers, zodat deze niet hoeven te wordengesmeerd. Controleer de lagers regelmatig op slijtage, om onveilige rijomstandigheden te vermijden.Spring niet op en van de scooter af en pas niet teveel kracht toe, anders kunnen de lagers beschadigdraken. Deze Elektrische Scooter is geen sportmiddel.Zorg ervoor dat alle schroeven stevig vastzitten, om onveilige rijomstandigheden te vermijden.Inspecteer de schroeven a.u.b. regelmatig en draai aan als ze los lijken te zitten.Remmen:Controleer de rem regelmatig op slijtage om onveilig rijden te voorkomen. Pas niet teveel kracht toe ombeschadiging van de rem te voorkomen.Wielen:Controleer de wielen regelmatig op slijtage, om onveilige rijomstandigheden te vermijden.Elektrische scooters komen met verschillende wielen, maar kunnen in het algemeen worden ingedeeldin scooters met oppompbare banden en solide wielen.Zorg er a.u.b. voor om oppompbare banden op de juiste spanning te houden, omdat harde bandenlanger mee zullen gaan.Als het wiel zelfs na het aandraaien van de schroeven lijkt te wiebelen, dan zijn delagers mogelijk versleten en aan vervanging toeWAARSCHUWING10
 • Page 11

  Verifieer of het stuursysteem correct is afgesteld en of alle aangesloten onderdelen stevigbevestigd en onbeschadigd zijn voordat u begint te rijden. Raadpleeg hiervoor de montage- enveiligheidsinstructies van de stuurstang.Lees de gebruikshandleiding en waarschuwingen m.b.t. de juiste gebruik- en remmethodesDraag altijd schoenen.Wij raden u sterk aan altijd een helm/beschermers te dragen voor uw eigen veiligheid.Zelfborgende moeren en andere zelfborgende bevestigingen kunnen in effectiviteit verlagen.Geen van de onderdelen en materialen van de elektrische scooter kunnen worden veranderden modificaties van de scooter zijn niet toegestaan. De garantie komt te vervallen als dit welwordt gedaan. Opslag en reinigingAls uw Elektrische Scooter vuil is geworden, reinig deze dan a.u.b. met uitsluitend een vochtige doek.Gebruik geen waterpistool of stromend water, omdat vitale onderdelen hierdoor kunnen wordenbeschadigd. U kunt ook wat tandpasta gebruiken als het vuil erg vast zit. Vergeet niet hierna eenvochtige doek te gebruiken.Zorg ervoor dat de elektrische scooter is uitgeschakeld terwijl u deze schoonmaakt en dek de laadingangaf om problemen met de elektronica te voorkomen.Zorg ervoor de scooter met een handdoek te drogen als deze nat is geraakt.Let op: Gebruik geen alcohol, gas, kerosine of andere corrosieve en vluchtige chemische oplossingen.Hierdoor kunnen zowel het uiterlijk als de interne structuur van de Elektrische Scooter beschadigd raken.Berg uw Elektrische Scooter op een droge en koele plek op wanneer niet in gebruik. Laat het productniet buiten staan, omdat deze niet is gemaakt voor opslag in natte omgevingen. Stel het apparaat ookniet langdurig bloot aan hoge temperaturen wegens direct zonlicht.8 BesturingLees zorgvuldig de instructies, zodat u het apparaat optimaal weet te gebruiken.VersneltoetsAan-/uittoetsVertraagtoetsVersnellertoetsElektrische remtoets11
 • Page 12

  8.1KnopEr staan drie toetsen op de display,8.2Aan-/uittoets, Versneltoets en Vertraagtoets.Bediening en displaySnelheidAccuniveauVersnellingsniveauKMTijdEnkel kilometerstandInschakelen: Houd de aan-/uittoets ingedrukt totdat de display oplicht.Uitschakelen: Houd de aan-/uittoets ingedrukt totdat de display en het systeem uitschakelen.1. Weergave van accucapaciteit: hier wordt de resterende accucapaciteit weergegeven.2. Automatische uitschakeling: De Elektrische Scooter schakelt automatisch uit nadat de displaylanger dan 5 minuten op stand-by is gebleven.Informatie op de display veranderen: Wanneer de Elektrische Scooter is ingeschakeld, dan kunt u kortop de aan-/uittoetsdrukken om de gegevens weergegeven op de display als volgt te veranderen:TIJD, ODO, AFSTAND en andere karakters. De weergegeven tijd betekent de gebruikstijd sinds hetinschakelen. De tijd zal worden gewist na het uitschakelen. Wanneer DIS wordt weergegeven, dan geeftdit de rijafstand aan sinds het inschakelen en deze gegevens zullen worden gewist na het uitschakelen.Wanneer ODO wordt weergegeven, dan geeft dit de totale kilometerstand aan, deze gegevens wordenbehouden tenzij handmatig gewist.Van versnelling veranderen: Druk kort op de toets of om het versnellingsniveau te veranderen(Versnelling 3 is hoge snelheid, Versnelling 2 is gemiddelde snelheid en Versnelling 1 is lage snelheid).Acceleratie: Druk voorzichtig op de versnellertoets om te versnellen (de diepte van het indrukken isgerelateerd aan het versnellingsniveau dat u hebt ingesteld).Vaartvermindering: Druk geleidelijk aan op de vaartvermindering om te vertragen. Hoe dieper u indrukt,hoe groter de vaartvermindering (de vaartvermindering is relevant voor de formatie van het indrukken,en te hard indrukken kan de remkracht niet verhogen en kan schade veroorzaken aan de remschijf).Totale kilometerstand wissen: Druk gelijktijdig op de toetsen en en druk vervolgens op de aan/uittoetsom de elektrische scooter in te schakelen en de totale kilometerstand te wissen.Belangrijk: Druk gelijktijdig op de toetsen en en druk vervolgens op de aan-/uittoetsenselecteer de modus P3, wanneer de parameterwaarde 0 is, begint deze met nul. Wanneer deparameterwaarde 1 is, zal het starten met niet-nul.(Nul start: Wanneer u de Elektrische Scooter start, dan blijft deze in stilstand. Druk op de versneller omte beginnen met rijden.)(Niet-nul start: Wanneer u de Elektrische Scooter start, dan blijft deze in stilstand en als u op de12
 • Page 13

  versneller drukt, dan zal de Elektrische Scooter niet werken. Duw de Elektrische Scooter handmatig omte beginnen met rijden en de Elektrische Scooter zal werken. De standaard fabrieksinstelling is de nietnul start. )U moet de elektrische scooter handmatig met uw voet verplaatsen voordat de versnellertoets werkt.9 Rijden op de elektrische scooterAchterrem1. Druk op de toetsen en om het snelheidsniveau aan te passen.2. Druk op de Versnellerknop om te versnellen en te rijden;3. Druk op de remtoets om te remmen;4. Wanneer u gelijktijdig op de versneller en elektrische rem drukt, dan zal de elektrische scooterautomatisch remmen;5. Om veiligheidsredenen moet het remsysteem van het achterwiel worden gebruikt wanneer u ophoge snelheden rijdt;6. Wanneer u s nachts rijdt, druk dan op de koplampschakelaar om de koplamp in te schakelen.9.1LED-lamp voor en achter1) LED-lamp voorDe scooter is uitgerust met een LED-lamp voor. Schakel de scooter in en houd vervolgens de toets(versneltoets) gedurende 3 seconden ingedrukt om de LED-lamp aan de voorzijde in te schakelen. Houdde toets (versneltoets) nogmaals gedurende 3 seconden ingedrukt om de LED-lamp aan de voorzijdeuit te schakelen.13
 • Page 14

  2) LED-lamp achterDe scooter is uitgerust met een LED-lamp achter. De LED-lamp achter wordt gevoed door 2 AAbatterijen (niet inbegrepen).1) Maak de LED-lamp van de scooter los zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding.2) Open zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding de LED-behuizing met behulp van eenmuntstuk en plaats 2 AA-batterijen in de juiste polariteit en sluit vervolgens de behuizing.3) Bevestig nadat u de batterijen hebt geplaatst de LED-lamp weer op de scooter.Druk op PUSH om de LED-lamp aan of uit te zetten.Druk een keer op PUSH om het LED-lampje te laten knipperen.Druk een tweede keer op PUSH om de LED-lamp constant te laten branden.Druk een derde keer op PUSH om de LED-lamp uit te zetten.14
 • Page 15

  10 ParameterlijstParameterAfmetingKwaliteitRijconditieElektrische scooterAccuSoort: Li-ionaccuMotorVoedingsadapterAfmeting ingeklapt (mm)Afmeting uitgeklapt (mm)Max. belasting (kg)Gewicht (kg)Leeftijd (jaar)Max. snelheid (horizontaal rijden)(km/u)Afstand tot (km)TerreinNominale spanning (V)Ingangsspanning (V)Accucapaciteit (mAH)Motorvermogen (W)Uitstoot geluidsdrukniveau (DB)Nominale ingangsspanning (V)Nominale uitgangsspanning (v)Nominale stroom (A)Laadtijd (u)Bereik980 x 152 x 3701080 x 425 x 98010010,5814+2512Vlak en droog wegdek36424000250Uitstoot < 70 db (A).1002404223Elektrische scooterModel: SEL-80125FInvoer: 100 V-240 V~, 50/60 Hz, 2,5 A (max)Uitvoer: 42 V 2 AMax. snelheid: 25 km/uGewicht: 10,58 kgJaar van fabricage: 2020Max. belasting: 100kgAccu: 36 V/4 AhEnergieverbruik: 250 WLaad de elektrische scooter altijd op met de meegeleverde voedingsadapter: XHK-800B-4220DENVER ELECTRONICS A/SOmega 5A Soeften DK-8382 HinnerupDenemarkenwww.denver-electronics.com15
 • Page 16

  11 De Elektrische Scooter veilig parkerenNadat u de Elektrische Scooter eenmaal hebt gestopt, stap af en duw de zijstandaard met uw rechtervoet omlaag om de Elektrische Scooter te ondersteunen. De zijstandaard zit aan de linkerkant van deElektrische Scooter onder de voetenplank.Voordat u weer begint te rijden, dient u de zijstandaard omhoog te drukken zodat deze parallel aan devoetenplank zit.12 Veilig transportVerpak de Elektrische Scooter plat, laat deze tijdens het transport niet vallen en plaats de ElektrischeScooter nooit in de buurt van vuur of ontplofbare materialen.13 Waarschuwingen13.1Risicos van rijdenWAARSCHUWINGLeer eerst veilig te rijden voordat u snel begint te rijden op de Elektrische Scooter.-De macht over het stuur verliezen, het niet opvolgen en overtreden van de regels kunnen tot letselleiden.-Snelheid en afstand hangen af van het gewicht van de bestuurder, het terrein, de temperatuur ende rijstijl.-Draag een helm en beschermende kleding wanneer u op de Elektrische Scooter rijdt.-Lees de gebruiksaanwijzingen zorgvuldig voordat u op de Elektrische Scooter begint te rijden.-Alleen voor gebruik in een droge omgeving.-De Elektrische Scooter mag niet op de openbare weg worden gebruikt.-Zorg ervoor dat dit product voldoet aan de plaatselijke wetgeving.-Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik13.2Voorbereiding-Laad de accu eerst volledig op.-Draag een helm, knie- en elleboogbeschermers en oorbeschermers/oordoppen.-Draag geen losse kleding of open veters die verstrikt kunnen raken in de wielen van de ElektrischeScooter.13.3GewichtbeperkingReden voor de gewichtbeperking:De veiligheid van de bestuurder garanderen;16
 • Page 17

  Schade wegens overbelasting voorkomen.Maximale capaciteit: 100kg.WAARSCHUWINGProbeer geen te snelle bochten te nemen.WAARSCHUWINGInterne lithiumaccu.WAARSCHUWINGAls de elektrische scooter uitschakelt, dan zal het systeem het voertuig automatisch blokkeren.Het kan weer worden ontgrendeld door op Aan/Uit te drukken.Gebruik het apparaat alleen in temperaturen tussen -10 C en +45 C.13.4Rijafstand per ladingDe afstand hangt af van verschillende factoren:Topografie: Er is op even paden een grotere afstand mogelijk dan op een oneven ondergrond.Gewicht: De afstand hangt af van het gewicht van de bestuurder.Temperatuur: Extreme temperaturen verkorten de afstand.Onderhoud: Het bereik kan worden vergroot door de Elektrische Scooter goed op te laden en deaccu in optimale staat te houden.Snelheid en rijstijl: De afstand is langer op een constante snelheid dan wanneer vaak wordt gestopten gestart, versneld en geremd.13.5Veilig rijdenDit hoofdstuk legt de nadruk op veiligheid, ervaring en waarschuwingen. Voordat u het voertuig ingebruik neemt, lees zorgvuldig alle installatie- en gebruiksaanwijzingen.WAARSCHUWINGMaak uzelf bekend met het voertuig voordat u deze gebruikt, zodat u weet hoe u de Elektrische Scooterin goede staat kunt houden.Neem alle veiligheidsinstructies in acht terwijl u op de Elektrische Scooter rijdt.De Elektrische Scooter is uitsluitend ontworpen voor persoonlijk amusement. Gebruik het niet opopenbare wegen/in het verkeer.Kinderen, oudere personen en zwangere vrouwen mogen niet op dit voertuig rijden.Personen met een beperkt evenwichtsgevoel mogen niet op deze Elektrische Scooter rijden.Rij niet op de Elektrische Scooter wanneer onder de invloed van alcohol of andere substanties.17
 • Page 18

  Draag geen voorwerpen tijdens het rijden.Zorg ervoor dat u een duidelijk zicht vooruit hebt, zodat u veilig op de Elektrische Scooter kuntrijden.Uw voeten moeten tijdens het rijden altijd op de voetenplank rusten.De Elektrische Scooter kan slechts n persoon ondersteunen.Niet abrupt starten of stoppen.Rij niet op steile hellingen.Stop met rijden op de elektrische scooter als u een stevig voorwerp (zoals een muur of een andereconstructie) ermee raakt.Rij niet op slecht verlichte of donkere plekken.Gebruik de Elektrische Scooter op eigen risico, wij zijn niet aansprakelijk voor ongelukken of schade.Rij op een veilige snelheid waarop u op elk moment kunt stoppen.Houd de Elektrische Scooter op voldoende afstand van andere personen en vermijd aanrijdingen.Stuur door balansverschuiving, snelle bewegingen kunnen leiden tot vallen.Rij niet in de regen of in andere natte omstandigheden. Rij uitsluitend in droog weer.Rij niet over obstakels, indien mogelijk, en vermijd sneeuw, ijs en gladde oppervlaktes.Indien mogelijk, rij niet over textiel, kleine takken en stenen.Indien mogelijk, rij niet op nauwe plekken of op plaatsen met obstakels.Op en van de Elektrische Scooter springen zal beschadiging veroorzaken die niet wordt gedekt doorde garantie. Er bestaat een risico op letsel. Letsel en schade wegens stunts en trucs worden nietgedekt door de garantie.13.6OpladenZorg ervoor de Elektrische Scooter, lader en DV-stroomingang van het apparaat altijd droog tehouden.Opmerking: Om deze Elektrische Scooter op te laden, dient UITSLUITEND de meegeleverde XHK800B-4220 adapter te worden gebruikt met de volgende uitgang: 42 V - 2 A.Gebruik van een andere lader kan tot schade aan het apparaat en andere risicos leiden.Gebruik de netvoedingsadapter om de DC-ingang van het apparaat op een normaal stopcontact aante sluiten.Er brandt geen lampje op de lader voordat deze wordt opgeladen, wanneer aangesloten op de escooter, licht de adapter rood op en is het opladen gestart.Het rode indicatielampje zal oplichten wanneer correct opgeladen; als dit niet gebeurt, controleerdan alle aansluitingen.U kunt de laadcyclus nu stoppen. Overbelasting zal de levensduur van de accu inkorten.Het laadproces duurt tot 3 uur. Laad de accu nooit langer dan 3 uur op. Koppel de lader na 3 uur los18
 • Page 19

  van het apparaat en van de voeding. Overbelasting zal de levensduur van de accu inkorten.Het product mag niet te langdurig worden opgeladen.Houd het apparaat altijd in de gaten gedurende de laadcyclus.Laad het apparaat alleen op in temperaturen tussen 0 C en +45 C.Bij het opladen bij lagere of hogere temperaturen bestaat het risico dat de prestaties van de accuafnemen. Daarom is er een potentieel risico op verwondingen en materile schade.Het apparaat uit de buurt van ontbrandbare materialen in een open, droge ruimte opbergen enopladen.Laad het apparaat niet op in direct zonlicht of in de buurt van open vlammen.Laad het apparaat niet onmiddellijk na gebruik op. Laat het apparaat een uurtje afkoelen voordat udeze oplaadt.Als u het apparaat aan anderen geeft, dan moet deze gedeeltelijk zijn opgeladen (20 - 50%), nietvolledig.Haal het apparaat niet uit de verpakking om deze volledig op te laden en vervolgens weer in deverpakking te plaatsen.Het apparaat wordt door de fabriek gewoonlijk gedeeltelijk opgeladen geleverd. Houd het apparaatgedeeltelijk opgeladen totdat deze in gebruik wordt genomen.Laat de Elektrische Scooter minstens 1 uur afkoelen voordat u deze in de verpakking plaatst.Laat het apparaat niet blootgesteld aan zonlicht achter in een auto.OPGELETDe Elektrische Scooter mag tijdens de laadcyclus niet worden gebruikt!De LED-indicator op de acculader zal tijdens het opladen rood branden.De LED-indicator op de acculader zal op groen springen zodra het laadproces is voltooid.Koppel de lader na het opladen los van zowel het stopcontact als de Elektrische Scooter.OPGELETSluit de DC-kabel meegeleverd met de Elektrische Scooter uitsluitend aan op de DC-ingang!Steek geen vreemde voorwerpen in de DC-ingang.OPGELETDe beschermdop van de DC-ingang niet verwijderen!Verwijder de dop alleen wanneer de Elektrische Scooter wordt opgeladen!Koppel de DC-stekker na het opladen los en sluit de DC-ingang weer af met de dop!WAARSCHUWINGZorg ervoor dat er geen water of andere vloeistoffen in de interne onderdelen van de ElektrischeScooter terechtkomen; de elektronica/accu's van het apparaat kunnen anders permanent beschadigdraken. Er bestaat een risico op letsel.19
 • Page 20

  OPGELETOpen de behuizing van de elektrische scooter niet, anders is de garantie ongeldig.WAARSCHUWINGZorg ervoor een helm en beschermende kleding te dragen alvorens de Elektrische Scooter tegebruiken.Zorg ervoor de gebruikshandleiding zorgvuldig te lezen alvorens de Elektrische Scooter te gebruiken.De Elektrische Scooter is niet bestemd voor gebruik op openbare wegen of in het verkeerDe Elektrische Scooter mag alleen worden gebruikt op een droge en vlakke ondergrondUitsluitend voor huishoudelijk gebruikDe Elektrische Scooter mag niet worden gebruikt door personen jonger dan 14 jaar20
 • Page 21

  Technische wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Fouten enweglatingen in de handleiding zijn voorbehouden.ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/SElektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componentenen stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten(afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekruist klikosymbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen dat elektrischeen elektronische apparatuur en batterijen niet als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen teworden, maar gescheiden moeten worden ingezameld.Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaaldaarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruiktin overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur enbatterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties. Inbepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uwplaatselijke autoriteiten.DENVER ELECTRONICS A/SOmega 5A, SoeftenDK8382 Hinnerup Denemarkenfacebook.com/denverelectronics21
 • Page 22

  Betreffende het opladen van de accu SEL-80125FBelangrijk Gelieve te lezen!Geachte klant, Wij hopen dat u veel van onze nieuwe Elektrische Scooter zult genieten.De in de elektrische scooter ingebouwde accu is niet volledig opgeladen vanaf de productielijn enwanneer deze ongebruikt wordt gelaten, kan de accu langzaam zichzelf ontladen.Dit kan tot een trage lading leiden als de accu volledig is ontladen, maar dit voorkomt echterbeschadiging aan de accu.Als u ervaart dat u uw E-scooter niet kunt aanzetten, en deze niet lijkt op te laden (de oplader brandtdirect groen), doe dan het volgende.1. Laat de lader 6-7 uur aangesloten. Dit zal ervoor zorgen dat de accu weer volledig wordt opgeladen(het kan 3-4 uur duren voordat deze normaal begint op te laden).2. Als dit uw probleem niet verhelpt, probeer de elektrische scooter dan handmatig te rijden zonderdeze in te schakelen. Maak snelheid met uw benen, voor ongeveer 100 m, en sluit vervolgens delader aan. De motor in het voorwiel zal op deze manier helpen de laadfunctie te activeren en de accuzal normaal worden opgeladen. (volledig opladen duurt 3 uur bij gebruik op deze manier)Ga naar: www.denver-electronics.com om de elektronische versie van de handleiding te krijgen.22
 • Page 23

  WAARSCHUWINGENLees de handleiding en instructies hieronder volledig voordat u het product in gebruikneemt.Productnamen: SEL-80125FProducttype: Elektrische scooterBouwjaar: 2020 Opmerking: Gebruik ALLEEN de meegeleverde oplader met het label XHK-800B-4220 met devolgende uitgangsspanning om deze elektrische scooter op te laden: 42 V 2 A.Gebruik van een andere lader kan het product beschadigen of tot andere mogelijke risicos leiden.Laad het product nooit onbeheerd op. De laadperiode van het product mag nooit langer dan vier uur duren. Stop na vier uur metopladen. Het product dient uitsluitend te worden opgeladen binnen een temperatuurbereik van tussen 0C en 45C.Als u het product oplaadt in lagere of hogere temperaturen, bestaat er het risico op eenverlaagde accuprestatie, beschadiging van het product en persoonlijk letsel. Het product dient uitsluitend te worden gebruikt binnen een temperatuurbereik van tussen -10C en +45C. Wanneer gebruikt in lagere of hogere temperaturen, bestaat er het risico op een verlaagdeaccuprestatie, beschadiging van het product en persoonlijk letsel.Berg het product op binnen een temperatuurbereik van tussen 0C en 35C (de optimaleopslagtemperatuur is 25C). Het product opladen en opbergen in een open en droge ruimte, uit de buurt van ontvlambarematerialen (d.w.z. materialen die in brand kunnen vliegen).Nooit opladen in zonlicht of nabij open vlammen. Het product niet opladen onmiddellijk na gebruik. Laat het product n uur afkoelen voordat udeze oplaadt. Als u het product aan anderen geeft, bijvoorbeeld als een cadeau, dient deze gedeeltelijk te zijnopgeladen (tussen 20 en 50% opgeladen). Niet volledig opgeladen. Wanneer geleverd vanuit de fabriek, komt het product meestal al gedeeltelijk opgeladen. Houdhet product in een gedeeltelijk opgeladen status totdat u deze in gebruik neemt.DENVER ELECTRONICS A/SOmega 5A, Soeften, 8382 Hinnerup, Denemarkenwww.denver-electronics.com23
 • Page 24

  DENVER ELECTRONICS A/SEC-Conformiteitsverklaring (Machinerichtlijn)OndergetekendeBedrijfsnaam:Adres:DENVER ELECTRONICS A/SOmega 5A, Soeften, DK-8382 Hinnerup, Denemarkenverklaart dat het ontwerp en de fabricage van dit productMerknaam van het product:DENVERModelnummer van het product: SEL-80125FProducttype:Elektrische scootervoldoet aan de volgende richtlijnen:Machinerichtlijn 2006/42/ECN o r m e n v a n d e Bijlage I van 2006/42/EC, EN ISO 12100:2010, EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017machinerichtlijn:en voldoet daarom aan de essentile vereisten van de Machinerichtlijn.MD 2006/42/EC,LVD 2014/35/EUEMC 2014/30/EUNaam en adres van de persoon geautoriseerd om de verklaring te ondertekenen en de technische documentatie te verzamelenSerienummer:Voor- en achternaam:Positie:Bedrijf:Adres:Datum:14171-10/20/00001 to 14171-10/20/00080Alfred BlankCEODENVER ELECTRONICS A/SOmega 5A, Soeften, DK-8382 Hinnerup, Denemarken20 Nov, 2020Inter Sales A/S Omega 5A, Soeften 8382 Hinnerup Denemarken Tel: +45 86 22 61 00 Fax: +45 86 22 81 00Homepagina: www.denver-electronics.com A/S Reg. Nr. 223906 BTW nr. DK1883167824Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Denver SEL-80125F at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Denver SEL-80125F in the language / languages: Dutch as an attachment in your email.

The manual is 1,91 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

Others manual(s) of Denver SEL-80125F

Denver SEL-80125F User Manual - English - 23 pages

Denver SEL-80125F User Manual - German - 25 pages

Denver SEL-80125F User Manual - French - 24 pages


The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info