Zoom out
Zoom in
Previous page
1/13
Next page
65
Er moeten enkele voorschriften opgevolgd
worden om het maximale rendement uit uw
airconditioner te halen.
sluit ramen en deuren van de ruimte waar-
van u het klimaat wilt regelen. Dit geldt
niet voor een installatie met een gat in de
muur. In een dergelijk geval is het raad-
zaam een deur of vensterraam op een
kier te laten, om de juiste luchtverversing
te garanderen.
Scherm het vertrek af van rechtstreeks
zonlicht, door de gordijnen dicht te doen
en/of de rolluiken gedeeltelijk te laten
zakken. Op die manier is het apparaat bij-
zonder zuinig.
Zet geen voorwerpen op de airconditio-
ner;
Dek de luchtinlaat en –uitlaat
niet
af.
Zorg ervoor dat er zich in het vertrek geen
warmtebronnen bevinden.
16
Gebruik het apparaat niet in ruimten met
een hoge vochtigheidsgraad (vb.
washok).
Gebruik het apparaat niet buiten.
Tips
sluit ramen en deuren
laat rolluiken zakken of doe de gordijnen dicht
niet
afdekken
Controleer of de airconditioner op een
vlakke” vloer staat.
NL
10


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for DeLonghi PAC-AN95 at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of DeLonghi PAC-AN95 in the language / languages: Dutch as an attachment in your email.

The manual is 1,51 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

Others manual(s) of DeLonghi PAC-AN95

DeLonghi PAC-AN95 User Manual - English - 13 pages

DeLonghi PAC-AN95 User Manual - German - 13 pages

DeLonghi PAC-AN95 User Manual - Dutch - 17 pages


The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info