Zoom out
Zoom in
Previous page
1/20
Next page
142-mo1004a/0111/ED
gebruikershandleiding
VAG5000-Basic en -Floor
1


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Content of pages


 • Page 1

  gebruikershandleiding VAG5000-Basic en -Floor ...
 • Page 2

  2 ...
 • Page 3

  Inhoudsopgave 1. VAG5000: comfortabel geregeld 4 2. Uitlezing display bij gesloten venster 5 3 6 6 7 7 8 Uitleg bediening bij gesloten venster 3.1 Programmakeuze 3.2 Tijdelijk aanpassen ruimtetemperatuur 3.3 Overwerk 3.4 Vakantie activeren 3.5 Tijdelijk onderbreken automatisch vakantieprogramma 3.6 Uitzonderingsdag activeren 4. Uitleg bediening bij geopend venster 9 5 Instellingen 5.1 Instellen actuele datum 5.2 Instellen actuele tijd 5.3 Temperatuur en status opvragen 5.4 Tijdelijk uitschakelen ruimtetemperatuur invloed 5.5 Instellen klokprogramma 5.6 Instellen uitzonderingsdag 5.7 Instellen gewenste temperatuur 5.8 Instellen automatisch vakantieprogramma 10 10 11 12 6 Praktische tips 17 7 Invulblad schakeltijden klokprogramma’s 7.1 Schakeltijden standaard klokprogramma 7.2 Schakeltijden klokprogramma u ...
 • Page 4

  1 VAG5000: comfortabel geregeld Uw centrale verwarmingsinstallatie wordt geregeld door een Cenvax VAG5000. Deze regelaar is speciaal bedoeld voor het regelen van de verwarming in de gehele woning. In tegenstelling tot een kamerther­mos­taat bepaalt de Cenvax VAG5000 de benodigde warmte mede op basis van de buitentemperatuur. De warmtebehoefte wordt dus niet uitsluitend bepaald op basis van de temperatuurmeting in één ruimte. Bij radiatoren en convectoren wordt de temperatuur meestal in ieder vertrek nageregeld door middel van thermostatische radiatorafsluiters. 4 ...
 • Page 5

  2 Uitlezing display bij gesloten venster gesloten venster geopend venster d = dag, c = dag verhoogd, e = nacht overwerk/dagverlenging Huidige dag: 1 = maandag, 2 = dinsdag enz. alleen niveau 3 tapwater vrijgave ja/nee alleen niveau 3 verwarm/ koel mode* huidige tijd programmakeuze (zie 3.1) tijdelijke aanpassing gewenste ruimtetemperatuur (zie 3.2) tijdsbalk (zie toelichting) alleen niveau 2+3 temperatuur van: L = ruimte N = buiten * verwarmmode betekent niet dat de ketel aan is, maar wel dat er verwarmt kan worden. Tijdsbalk De tijdsbalk laat het ingestelde klokprogramma van de huidige dag zien. b1 tijdsblok 1 verhoogde temperatuur dagtemperatuur nachttemperatuur 5 b2 tijdsblok 2 Itho | vag5000-basic en -floor ...
 • Page 6

  3 Uitleg bediening bij gesloten venster 3.1 Programmakeuze Voorbeeld: 1. De programmakeuze staat op standaard klokprogramma C, maar de regelaar dient continu in dag­situatie te staan. Houd het venster gesloten: Met de linker draaiknop kan het gewenste programma worden geselecteerd. Het pijltje links in het display geeft aan in welk programma de regelaar staat. 2. Kies d door te draaien aan de linker knop. 1 2 standaard klokprogramma constant dag Uitleg symbolen linkerzijde bij gesloten venster C D Standaard klokprogramma Automatische omschakeling dag/nacht. Klokprogramma Klokprogramma voor slechts één dag. Uitzonderingsdag zie 3.6 Na afloop keert het programma automatisch terug naar het standaard klokprogramma. R S o Constant dag Geen klokprogramma, de regelaar regelt op de ingestelde dagtemperatuur. Constant nacht Geen klokprogramma, de regelaar regelt op de ingestelde nachttemper ...
 • Page 7

  3.2 Tijdelijk aanpassen ruimtetemperatuur alleen mogelijk tijdens dag. Tijdens het wijzigen wordt de gewenste temperatuur getoond. Indien de gewenste temperatuur meer dan 1,5 graad wordt verlaagd, wordt de regeling tijdelijk in nacht gezet. Na einde dag of verandering van de programmakeuze vervallen de aanpassingen. Houd het venster gesloten: Tijdelijk aanpassen ruimte­temperatuur Het pijltje rechts in het display geeft de aanpassing aan van de gewenste temperatuur. Het aanpassen is De gewenste temperatuur is tijdelijk op 19 graden ingesteld. De gewenste temperatuur is tijdelijk op 21 graden ingesteld. De actuele mode verwarmen of koelen. 3.3 Overwerk Houd het venster gesloten: Door nogmaals op de drukknop te drukken wordt de overwerktimer weer uitgeschakeld. Zodra de overwerktimer ingeschakeld is, verschijnen er twee borrelglazen in het display. Indien deze knipperen wil dat zeggen dat het klokprogramma is afgelopen en de timer afloopt. Overwerk/d ...
 • Page 8

  3.4 1 Vakantie activeren Houd het venster gesloten: Vakantie kan op twee manieren geactiveerd worden: 1. Kies F door te draaien aan de linkerknop. 2. Met automatisch vakantieprogramma (zie 5.8). 3.5 Tijdelijk onderbreken automatisch vakantieprogramma Houd het venster gesloten: 2. Kies C of D. Om 23:59 uur schakelt de program­makeuze automatisch terug naar vakantiebedrijf. Als de programma­keuze op d of g is gezet, dan moet de programmakeuze met de hand teruggezet worden. Er zijn twee mogelijkheden: 1. Overwerk activeren. Gedurende de timertijd (standaard twee uur) wordt de cv of koeling en de tapwatervoorziening vrijgegeven. 1 2 Een knipperend symbool geeft aan dat er tijdelijk voor een andere situatie is gekozen. De knipperende situatie is momenteel actief. 3.6 1 Uitzonderingsdag activeren Houd het venster gesloten: 1. Kies D door te draaien aan de linkerknop. Als het tijdstip waarop de uitzonderingsdag wordt gekozen voor 17 ...
 • Page 9

  4 Uitleg bediening bij geopend venster Uitleg symbolen linkerzijde bij geopend venster Klap het venster open: Linker draaiknop Hiermee kan een keuze gemaakt worden uit de mogelijkheden links naast het display (zie 5.1 t/m 5.8). A actuele datum en tijd Rechter draaiknop De rechter draaiknop heeft 2 functies. Functie 1: Veranderen van waarde. Functie 2: Selecteren van een instelling (zie 5.1 t/m 5.8). E dag, verhoogde dag- of nachttemperatuur B informatiescherm C standaard klokprogramma D klokprogramma uitzonderingsdag F vakantieprogramma G installateur instellingen Uitleg symbolen rechterzijde bij geopend venster Drukknop Functie 1: Enter toets. (zie 5.1 t/m 5.8). Functie 2: Tijdelijk uitschakelen van de ruimtetemperatuur invloed. (zie 5.4). H Reset knop Hiermee kan de regelaar kortstondig aan/uit gezet worden. Clear toets Deze toets werkt in combinatie met de linker draaiknop. Zodra op deze toets gedurende 5 secon ...
 • Page 10

  5 Instellingen 5.1 Instellen actuele datum Klap het venster open: 1. Kies A door te draaien aan de linkerknop. 2. Druk de drukknop in, de datum begint te knipperen. 3. Stel de juiste datum in door aan de rechterknop te draaien. 4. Bevestig de datum door de drukknop in te drukken. 1 2 jaar dag maand 3 4 10 ...
 • Page 11

  5.2 Instellen actuele tijd 1 Klap het venster open: 1. Kies A door te draaien aan de linkerknop. 2. Draai vervolgens aan de rechterknop om van datum naar tijd te gaan. 3. Druk de drukknop in, de tijd begint te knipperen. 4. Stel de juiste tijd in door aan de rechterknop te draaien. 5. Bevestig de tijd door de drukknop in te drukken. jaar dag maand 2 3 tijd 4 5 11 Itho | vag5000-basic en -floor ...
 • Page 12

  5.3 Temperatuur en status opvragen Alleen de temperaturen die van toepassing zijn, worden zichtbaar. Klap het venster open: 1. Kies B door te draaien aan de linkerknop. 2 2. Kies een temperatuur of status door aan de rechterknop te draaien. - De gewenste waarde wordt bovenin het display getoond nadat op de drukknop is gedrukt. - Bij de buitentemperatuur wordt de gemiddelde waarde getoond. 1 j n n g q p t v vz u rAd FLr 5.4 Tijdelijk uitschakelen ruimtetemperatuur invloed Klap het venster open: 1 1. Houd de drukknop 10 seconden ingedrukt voor tijdelijk weersafhankelijk stoken. Als de ruimtetemperatuur hoog genoeg is (open haard aan, of veel mensen aanwezig) en voor ruimtethermostaat  L of  M  weersafhankelijk met ruimte­compensatie is gekozen kan het in de overige ruimtes te koud zijn. In deze situatie kan de ruimtetemperatuur invloed tijdelijk uitgeschakeld worden. De regelaar keert aan het eind van de dag of door nogmaals 10 ...
 • Page 13

  5.5 Instellen klokprogramma 2. Kies met de rechterknop de gewenste dag of blok van dagen. - Bevestig de dag of dagen met de drukknop. Herhaal punt 3 t/m 5 indien er meerdere schakeltijden per dag ingesteld kunnen worden. (b2 en b3). Het aantal schakeltijden per dag staat standaard op 1. De installateur kan dit aantal wijzigen in 2 of 3. Herhaal punt 2 t/m 5 totdat alle dagen naar wens zijn ingesteld. De bedrijfstijden voor de vloer en de radiatoren zijn gelijk. De vloerverwarming zal wel eerder opstarten en eerder uitschakelen dan de radiatoren. 3. Kies de temperatuur d of c of e die tijdens deze periode gewenst is door rustig aan de rechterknop te draaien. - Bevestig keuze met de drukknop. Opmerking De ’aan’ tijden met d of c instellen. Alleen als er standaard op een bepaalde dag niemand aanwezig is de e gebruiken. 4. Stel de begintijd in door aan de rechterknop te draaien. - Bevestig de begintijd met de drukknop. Noteer de schakeltijden achte ...
 • Page 14

  3 4 d=dag, c=verhoogd, e=nacht EHJLQWLMG b1, b2 of b3 geeft tijdsblok aan. b1 wordt alleen getoond als er meerdere schakeltijden per dag instelbaar zijn. Zie opmerking. 5 HLQGWLMG 14 ...
 • Page 15

  5.6 Instellen uitzonderingsdag Herhaal punt 2 t/m 4 indien er meerdere schakeltijden per dag ingesteld kunnen worden. (b2 en b3). Het aantal schakeltijden per dag staat standaard op 1. De installateur kan dit aantal wijzigen in 2 of 3. De bedrijfstijden voor de vloer en de radiatoren zijn gelijk. De vloerverwarming zal wel eerder opstarten en eerder uitschakelen dan de radiatoren. Klap het venster open: 1. Kies D door te draaien aan de linkerknop. - Druk de drukknop in om het programma te wijzigen. 2. Kies de temperatuur d of c of e die tijdens deze periode gewenst is door aan de rechterknop te draaien. - Bevestig keuze met de drukknop. Opmerking De ’aan’ tijden met d of c instellen. Alleen als er standaard op een bepaalde dag niemand aanwezig is het e gebruiken. 3. Stel de begintijd in door aan de rechterknop te draaien. - Bevestig keuze met de drukknop. Noteer de schakeltijden achterin de handleiding van de gebruiker voordat u deze in gaat stell ...
 • Page 16

  5.7 Instellen gewenste temperatuur De instellingen voor verwarmen en koelen zijn op elkaar begrensd. Er moet minimaal 2 graden tussen de gewenste ruimtetemperatuur verwarmen en koelen zitten. Klap het venster open: 1. Kies E door te draaien aan de linkerknop. 1 2. Kies door aan de rechterknop te draaien voor d of c of e. Met het en symbool wordt aangegeven of dit voor verwarmen of koelen geldt. 3. Druk de drukknop in, de temperatuur begint te knipperen. 4. Stel de gewenste temperatuur in door aan de rechterknop te draaien. 5. Bevestig de temperatuur door de drukknop in te drukken. Gewenste ruimtetemperatuur dag voor verwarmen. 3 2 d=dag, c=dag verhoogd, e=nacht 5 4 16 Temperatuur Gewenste ruimtetemperatuur dag voor koelen. ...
 • Page 17

  5.8 Instellen automatisch vakantieprogramma 5. Stel de thuiskomsttijd in door aan de rechterknop te draaien. - Bevestig de thuiskomsttijd door de drukknop in te drukken. Klap het venster open: 1. Kies F door te draaien aan de linkerknop. Indien er al een programma is ingesteld, dan wordt de vertrek­datum getoond. Zie 3.5 Tijdelijk onderbreken vakantieprogramma. 2. Instellen van vakantieprogramma. - Druk de drukknop in, de vertrek­datum gaat knipperen. 1 3. Stel de vertrekdatum in door aan de rechterknop te draaien. - Bevestig de vertrekdatum door de drukknop in te drukken. 4. Stel de thuiskomst­datum in door aan de rechterknop te draaien. - Bevestig de thuiskomst­datum door de drukknop in te drukken. $OVKLHUVWDDWLVHU JHHQSURJUDPPDLQJHVWHOG 2 3 jaar maand vertrek dag datum 4 5 Als hier --- staat wordt het programma verwijderd. 17 Itho | vag5000-basic en -floor ...
 • Page 18

  6 Praktische tips 8. Het wordt te warm Verstel de gewenste ruimte­temperatuur. Zie 3.2 en 5.7. Verstel indien aanwezig de thermische radiatorafsluiters. Uw CV-installateur kan diverse instellingen aanpassen indien deze klacht structureel is. 1. Als u per ongeluk een instelling wijzigt en deze knippert nog, dan kunt u de oude waarde terug krijgen door aan de linkerdraaiknop te draaien. 2. Als u bij een geopend venster niet meer weet wat er in het scherm staat, sluit dan het venster, open het venster en gebruik de hand­leiding. 19. Er komt geen warmwater uit de kraan Wordt de warmwatervoorziening vanuit de VAG5000 bestuurd? Zo nee, neem dan contact op met uw CV-installateur. Als boven in het display een zonnetje wordt getoond, dan is de tapwatervoorziening vrijgegeven. De vrijgavetijd is gekoppeld aan de CV-schakelklok. Zorg ervoor dat de programmakeuze juist is. Zie 3.1. Als u de ketel voor CV uit wilt houden maar de ketel wel voor warmwater in bedr ...
 • Page 19

  7 Invulblad schakeltijden klokprogramma’s 7.1 Schakeltijden standaard klokprogramma’s U hoeft slechts de ’aan’ toestand in te stellen. Alles wat buiten de ingestelde tijden valt wordt als nachtbedrijf gezien. Alleen als gedurende een gehele dag nachtbedrijf gewenst is dient u het e symbool te gebruiken. Verklaring van de toestand T d D = Dag c V = Verhoogd bedrijf e N = Nacht Fabrieksinstelling schakeltijden klokprogramma C 1 maandag 2 dinsdag 3 woensdag 4 donderdag 5 vrijdag 6 zaterdag 7 zondag Blok 1 T van D 07:00 D 07:00 D 07:00 D 07:00 D 07:00 D 08:00 D 08:00 tot 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 23:00 23:00 Blok 2 (standaard niet aanwezig) Blok 3 (standaard niet aanwezig) T van tot T van tot Uw instelling schakeltijden klokprogramma Blok 1 T van tot Blok 2 (standaard niet aanwezig) Blok 3 (standaard ...
 • Page 20

  Climate for life Bij Itho zijn we elke dag actief om Itho ontwikkelt systemen voor: Itho heeft altijd het juiste antwoord. Met de warmwateroplossingen van Itho mensen plezieriger te laten wonen, werken en leven. Met vernieuwende Ventilatie bent u verzekerd van maximaal warm- oplossingen in klimaatsystemen. Voor een gezond binnenklimaat is watercomfort in uw woning. Oplossingen voor temperatuur, goede woningventilatie belangrijk. gezonde lucht en warm water in de Als de ventilatiespecialist van Nederland Regeltechniek woonomgeving. Daarin laten we mens levert Itho oplossingen voor iedere Wilt u comfort in uw hele huis, neem en milieu harmonieus samengaan. situatie. Goed ventileren begint bij Itho. dan de unieke regelaars van Itho. Die meten de temperatuur in elk We willen comfortabeler en gezonder wonen, maar tegelijkertijd willen we Keukenventilatie vertrek apart en houden indien gewenst wonen met een lager en ...Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Cenvax VAG5000 Basic at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Cenvax VAG5000 Basic in the language / languages: Dutch as an attachment in your email.

The manual is 1,92 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

Others manual(s) of Cenvax VAG5000 Basic

Cenvax VAG5000 Basic Installation Guide - Dutch - 20 pages

Cenvax VAG5000 Basic User Manual - Dutch - 20 pages


The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info