Zoom out
Zoom in
Previous page
1/4
Next page
Coffema B.V.
De Weegschaal 11a
5215 MN ‘s-Hertogenbosch
telefoon: 073 613 75 79
telefax: 073 614 21 79
info@coffema.nl
www.coffema.nl
Pagina 1
N E D E R L A N D
Zetgroep, mixer-unit en cappuccinatore automatisch reinigen
Benodigde reinigingsmiddelen: Coffema reinigingstabletten (bestelnr.: 5007.1), Coffema speciaal reini-
gingsmiddel voor alle melk- en slagroomapparaten (bestelnr.: 5010.1), maatbeker (ca. 750 ml inhoud)
Het automatische reinigingssysteem van de mixer is alleen van toepassing bij machines met geinte-
greerde chocomodule.
Houd SHIFT toets 5 secon-
den ingedrukt.
Toets 7 drukken, om de
reiniging te starten.
Bij apparaten met zelfbediening:
Voer uw wachtwoord in. Toets 7
drukken.
GROUP CLEANING
PREss T7 BUTTON
GROUP CLEANING
MIXER CLEANING
MILkER CLEANING
PAssWORD
_ _ _ _ _
GROUP CLEANING
DEUR OPENEN EN
CLEAN COMPONENT
Open de frontdeur en Ver-
wijder alle koffieresten uit
de zetgroep.
Reinig de bovenste piston
met een vochtige doek. Sluit
de frontdeur.
Frontdeur
openen, reiniging-
stablet in de zetruimte leggen.
Frontdeur sluiten.
GROUP CLEANING
CLEAN &
CLOsE FRONT PANEL
GROUP CLEANING
CLEAN &
CLOsE FRONT PANEL
GROUP CLEANING
TABLET INWERPEN
De reiniging start. Einde
van de reiniging afwachten.
Toets 7 drukken, om de
reiniging van de mixer-unit
te starten.
Einde van de mixer reiniging
afwachten.
GROUP CLEANING
PLEAsE WAIT
GROUP CLEANING
MIXER CLEANING
MILkER CLEANING
MIXER CLEANING
PREss T7 BUTTON
GROUP CLEANING
MIXER CLEANING
MILkER CLEANING
MIXER CLEANING
PLEAsE WAIT
GROUP CLEANING
MIXER CLEANING
MILkER CLEANING
4
5
6
7 8
2
1
3
Reinigingsaanwijzing
MX-4
Reinigingsaanwijzing MX-4
1


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Content of pages


 • Page 1

  Reinigingsaanwijzing
  MX-4

  Zetgroep, mixer-unit en cappuccinatore automatisch reinigen
  Benodigde reinigingsmiddelen: Coffema reinigingstabletten (bestelnr.: 5007.1), Coffema speciaal reinigingsmiddel voor alle melk- en slagroomapparaten (bestelnr.: 5010.1), maatbeker (ca. 750 ml inhoud)
  Het automatische reinigingssysteem van de mixer is alleen van toepassing bij machines met geintegreerde chocomodule.
  1 Houd SHIFT toets 5 seconden ingedrukt.

  2 Toets 7 drukken, om de
  reiniging te starten.

  Bij apparaten met zelfbediening:
  Voer uw wachtwoord in. Toets 7
  drukken.

  GROUP CLEANING
  Press T7 Button

  PASSWORD
  _____

  GROUP CLEANING
  MIXER CLEANING
  MIlkER CLEANING

  3 Open de frontdeur en Verwijder alle koffieresten uit
  de zetgroep.

  4 Reinig de bovenste piston
  met een vochtige doek. Sluit
  de frontdeur.

  GROUP CLEANING
  CLEAN &
  CLOSE FRONT PANEL

  5 Frontdeur openen, reinigingstablet in de zetruimte leggen.
  Frontdeur sluiten.

  GROUP CLEANING
  CLEAN &
  CLOSE FRONT PANEL

  6 De reiniging start. Einde
  van de reiniging afwachten.

  7 Toets 7 drukken, om de
  reiniging van de mixer-unit
  te starten.

  GROUP CLEANING
  Please Wait

  Mixer CLEANING
  Press T7 Button

  GROUP CLEANING
  Mixer CLEANING
  Milker CLEANING

  GROUP CLEANING
  DEUR OPENEN EN
  CLEAN COMPONENT  GROUP CLEANING
  Mixer CLEANING
  Milker CLEANING

  Coffema B.V. • De Weegschaal 11a • 5215 MN ‘s-Hertogenbosch
  telefoon: 073 613 75 79 • telefax: 073 614 21 79 • info@coffema.nl • www.coffema.nl

  GROUP CLEANING
  TABLET INWERPEN

  8 Einde van de mixer reiniging
  afwachten.
  Mixer Cleaning
  Please Wait  GROUP CLEANING
  Mixer CLEANING
  Milker CLEANING

  Pagina 1

  Reinigingsaanwijzing MX-4

  N ED E R L A ND • Page 2

  N ED E R L A ND

  Reinigingsaanwijzing
  MX-4

  9 Toets 7 drukken, om de
  reiniging van de cappuccinatore te starten.

  10 Verwijder de melkaanzuigslang uit het melkkarton.

  Milker Cleaning
  Press T7 Button
  Milker Cleaning
  INSERT CLEANSER
  Press T7 Button

  GROUP CLEANING
  MiXer CLEANING
  Milker CLEANING

  12 Leg de melkaanzuigslang
  in de met reinigingsmiddel
  gevulde maatbeker.

  13 Toets 7 drukken, om de
  reiniging te starten.

  11 Meng twee doppen melk- en
  slagroomreiniger in 400 ml
  water.

  Milker Cleaning
  INSERT CLEANSER
  Press T7 Button

  14 Na afloop van de reiniging verschijnt de volgende melding op
  de display:
  Milker Cleaning
  REPEAT CLEAN
  USING ONLY WATER
  Press T7 Button

  15 Leg de melkaanzuigslang in
  een reservoir met koud water
  (400 ml).
  Milker Cleaning
  Insert cleanser
  Press T7 Button

  16 Druk toets 7, om de reiniging alleen met water
  te starten. Na afloop van
  de reiniging verschijnt de
  volgende melding op de
  display:
  Maak uw keuze
  Residubak Vol

  Pagina 2

  Milker Cleaning
  Please Wait
  Group Cleaning
  Mixer Cleaning
  Milker Cleaning

  17 Drankuitloopopening omhoog schuiven.
  19 Minimum 5 seconden wachten. Op de display verschijnt
  de volgende melding:
  Maak uw keuze
  RESID. UIT POSI.

  Milker Cleaning
  REPEAT CLEAN
  USING ONLY WATER
  Press T7 Button

  18 Residubak eruit trekken en
  legen.
  Maak uw keuze
  RESID. UIT POSI.

  20 Residubak terug plaatsen.
  Maak uw keuze
  RESID. UIT POSI.

  Coffema B.V. • De Weegschaal 11a • 5215 MN ‘s-Hertogenbosch
  telefoon: 073 613 75 79 • telefax: 073 614 21 79 • info@coffema.nl • www.coffema.nl • Page 3

  N ED E R L A ND

  Reinigingsaanwijzing
  MX-4

  21 Lekbak verwijderen en legen. (alleen bij apparaten
  zonder vaste
  wateraansluiting)

  22 Lekbak in het apparaat
  plaatsen.

  UIT
  Empty the drip tray

  Mixer-unit handmatig reinigen (alleen bij machines met chocomodule)
  1 Open de chocomoduledeur
  en haal uitloopslang van
  Mixer.

  2 Draai de vergrendeling
  tegen de klok in en neem de
  mixer uit.

  4 Vuilvanger en mixer terug
  bevestigen.

  5 Uitgifteslang bevestigen.

  3 Vuilvanger uitnemen. Spoel de
  Mixer en de vuilvanger onder
  stromend water af.

  Cappuccinatore en koffieuitloop handmatig reinigen
  Benodigde reinigingsmiddelen: normaal vaatwasmiddel
  Reinig de cappuccinatore alleen met de hand als deze bij de automatische reiniging niet
  goed schoon geworden is en daardoor niet werkt.
  Reinig de cappuccinatore niet in de vaatwasmachine! De kunststofdelen kunnen daarbij beschadigd
  worden!
  1 Afdekking van de koffieuitloop verwijderen. Neem
  de cappuccinatore uit de
  houder.

  Coffema B.V. • De Weegschaal 11a • 5215 MN ‘s-Hertogenbosch
  telefoon: 073 613 75 79 • telefax: 073 614 21 79 • info@coffema.nl • www.coffema.nl

  Pagina 3 • Page 4

  N ED E R L A ND

  Reinigingsaanwijzing
  MX-4

  2 Cappuccinatore uit de
  koffieuitloop verwijderen.
  Silicone-slang No.3 en
  No.4 verwijderen.

  3 Neem de cappuccinatore uit
  elkaar. Reinig de verschillende
  onderdelen grondig met water
  en vaatwasmiddel. Melkresten
  uit de gaten verwijderen. Pakkingen controleren.

  4 Koffieuitloop demonteren.
  Afzonderlijke delen reinigen. Koffieresten uit de
  gaten verwijderen.

  Tobehoren reinigen
  Lekbak en residubak, Dagelijks
  Reinig de lekbak
  en residubak grondig met water en
  reinigingsmiddel.

  Bonenstolpen,
  EENmaal per Week
  Reinig de
  bonenstolpen
  met een doek en
  geschikt reinigingsmiddel.

  Instantcontainer
  Handinworpschacht En
  (optioneel), EENmaal DOSEERTRECHTER, EENmaal
  per Week
  per Week
  1 Handinworp openen
  Reinig de instantcontainer met een
  en handinworpschacht
  doek en geschikt
  uitnemen.
  reinigingsmiddel.

  2 Handinworpschacht
  grondig reinigen.

  3 Doseertrechter grondig
  reinigen.

  Aanbevolen reinigingsmiddelen
  Coffema reinigingstabletten (100 tabletten à 2 g),
  Bestelnr.: 5007.1
  25B13_Z0814

  Pagina 4

  Coffema speciaal reinigingsmiddel
  voor alle melk- en slagroomapparaten (1 liter), Bestelnr.: 5010.1
  Coffema B.V. • De Weegschaal 11a • 5215 MN ‘s-Hertogenbosch
  telefoon: 073 613 75 79 • telefax: 073 614 21 79 • info@coffema.nl • www.coffema.nl


Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Carimali MX-4 at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Carimali MX-4 in the language / languages: Dutch as an attachment in your email.

The manual is 0,95 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

Others manual(s) of Carimali MX-4

Carimali MX-4 Additional guide - German - 4 pages

Carimali MX-4 Quick start guide - German - 8 pages

Carimali MX-4 User Manual - German - 40 pages

Carimali MX-4 Quick start guide - Dutch - 8 pages


The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info