Zoom out
Zoom in
Previous page
1/17
Next page
CXR120/200
AV-RECEIVER
1


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules

Forum

Reset search

 • Please help! On my sb26 sound bar the Bluetooth pairing won’t turn off Submitted on 6-3-2021 at 00:16

  Reply Report abuse


Content of pages


 • Page 1

  CXR120/200 AV-RECEIVER ...
 • Page 2

  CXR120/200 Belangrijke veiligheidsinstructies .......................................................... 78 Beperkte garantie................................................................................... 79 Bedieningselementen aan de voorkant.................................................. 80 Aansluitingen aan de achterkant............................................................ 80 Afstandsbediening.................................................................................. 81 Luidsprekeraansluitingen....................................................................... 82 Analoge audio-aansluitingen.................................................................. 82 Digitale audio-aansluitingen................................................................... 83 HDMI-aansluitingen................................................................................ 83 4K-videoresolutie........................................................................... ...
 • Page 3

  Belangrijke veiligheidsinstructies Neem voor uw eigen veiligheid de volgende veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het apparaat aansluit op de netstroom. U bent dan ook verzekerd van optimale prestaties en u kunt de levensduur van het product verlengen: 1. Neem deze instructies zorgvuldig door. 2. Bewaar deze instructies. 3. Let op de waarschuwingen. 4. Volg alle instructies op. 5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water. 6. Maak het apparaat alleen schoon met een droge doek. 7. Z org ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant. 8. P laats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, straalkachels, fornuizen of andere apparaten die warmte produceren (zoals versterkers). 9. U mag de beveiliging van de gepolariseerde of geaarde stekker niet omzeilen. Een gepolariseerde stekker heeft twee contactstekkers, waarvan de ene breder is dan de andere. Ee ...
 • Page 4

  CXR120/200 Beperkte garantie BELANGRIJK - Het apparaat wordt warm als het gebruikt wordt. Stapel niet meerdere apparaten op elkaar. Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte, zoals een boekenkast of in een kast zonder voldoende ventilatie. Zorg ervoor dat er geen kleine voorwerpen door het ventilatierooster vallen. Mocht dit toch gebeuren, zet het apparaat dan meteen uit, trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw dealer. Zorg voor voldoende ventilatie (minimaal 20 cm vrije ruimte aan de bovenkant, zijkant en achterkant). Plaats geen voorwerpen bovenop het apparaat. Plaats het apparaat niet op een tapijt of ander zacht oppervlak en zorg ervoor dat de ventilatieopeningen en -roosters niet bedekt zijn. De ventilatieroosters mogen niet bedekt worden met voorwerpen zoals kranten, tafelkleden, gordijnen enz. Plaatsing Kies zorgvuldig een plaats om het apparaat neer te zetten. Niet in direct zonlicht of dichtbij een warmtebron plaatsen. Plaats geen ...
 • Page 5

  Bedieningselementen aan de voorkant CX R200 4 7 5 11 6 8 3 9 1 HDMI 8/ MHL 2 1. Standby/On 2. Phones 10 4. Direct Deactiveert alle signaalbehandeling voor de huidige bron. Hoofdtelefoon – zodra een hoofdtelefoon wordt aangesloten, wordt het signaal naar de luidsprekers automatisch onderdrukt. 5. Zone CXR200) (uitsluitend Druk op deze knop en op de knop Standby/On om Zone 2 aan en uit te schakelen. 3. Tuner +/- Om de radiotuner af te stemmen op FM/AM-frequenties en om te wisselen tussen de presets van de geïntegreerde tuner. 6. Display 7 1 5 Terug – druk om deze knop in het instellingsmenu om terug te gaan naar het vorige item. 10. Ingangen voor USB/ MP3/HDMI/MHL 13 12 9 6 MP3 ( ) – om een draagbare mediaspeler aan te sluiten. HDMI 8/MHL – om een HDMIbronapparaat of een MHL-compatibel apparaat aan te sluiten. 11. Volume Volumeregelaar en selectieknop. USB – om muziek ...
 • Page 6

  CXR120/200 Afstandsbediening 1. Knopverlichting Indrukken om de knopverlichting aan te zetten. 2. Standby/On 3. Source-knoppen 1 2 Door nogmaals op de AM/FM-knop te drukken, kunt u tussen de AM- en FM-modus wisselen. De TV-knop selecteert TV-ARC (Audio Return Channel). Sources De SM-knop selecteert de StreamMagic-module. 4. Volume 5. Back 1 2 3 5 6 7 8 SM MP3 FM/AM TV 3 4 CXR200 Druk op deze knop om terug te gaan naar het vorige menu. 6. Home Schakelt het instellingsmenu op het scherm in en uit. 7. Skip 6 7 7 8 9 10 11 12. Stereo modes 13. Surround modes 14. Stop/Play/Pause (StreamMagic) 12 4 Vol Geeft de huidige bron/het huidige volume weer op het scherm. StreamMagic Stereo Modes Surround Modes 15 Direct Bass Treble Druk op deze knop om het afspelen te stoppen, starten 17 of pauzeren. 19 Store Presets 13 15. Direct 14 16 Lip ...
 • Page 7

  Luidsprekeraansluitingen Schakel de stroom uit voordat u de luidsprekers aansluit. Let op de juiste polariteit van elke luidsprekerstekker. Gebruik 4-mm-stekkers en sluit deze direct aan op de luidsprekeraansluitingen. De aansluitingen voor de achter-/hoogtekanalen, bi-amping en Zone 2 kunnen allemaal op de luidsprekers worden aangesloten. Er kan echter maar één aansluiting tegelijkertijd worden gebruikt. Dit kan worden ingesteld in het menu Speaker Configuration. 10 mm Actieve subwoofer Middenluidspreker Phono/RCAkabel 7.1 Right 5.1 Left Front Right Front Left Centre Surround Right Surround Left Sub Out Surround Back/Height SW1 Speaker Impedance: Nominal 8 Ohms Surroundluidsprekers Voorluidsprekers achter Surroundluidsprekers Analoge audio-aansluitingen Schakel de stroom uit voordat u de luidsprekers aansluit. Uitgang Cd-speler Pre Out Uitgang Phono-kabel (2RCA-2RCA) Sub Out Muziekspeler/-record ...
 • Page 8

  CXR120/200 Digitale audio-aansluitingen Blu-ray/dvd-speler Uitgang OF 1 Pre Out OF 1 2 2 Sub Out 1 2 2 Muziekspeler/-recorder (cassette/minidisc/CD-R) Cd-speler Uitgang 1 OF OF Uitgang Uitgang iD100 - digitale iPod-dock HDMI-aansluitingen 4K-videoresolutie De resolutie van de bron mag niet hoger zijn dan de resolutie van de tv die u gebruikt. Zie de handleiding van uw HDMI-bron en uw tv en pas de resolutie aan. De CXR ondersteunt 4K-videoresolutie. Gebruik een high-speed HDMI-kabel om 4K-apparaten aan te sluiten. 4K (3840 x 2160) NEDERLANDS Controleer of de HDMI-uitgang van uw Blu-ray-speler is ingesteld op 'Raw'. Dit is nodig om de nieuwste hoge-resolutie-audioformaten naar de CXR te kunnen doorgeven. 1080p (1920 × 1080) Blu-ray-speler Pre Out Sub Out Set-topbox 83 ...
 • Page 9

  Phono-kabels (2RCA-2RCA) 84 Pre Out Sub Out Subwoofer Middenluidspreker Surroundluidspreker, rechts Surroundluidspreker, links Voorluidspreker, links Voorluidspreker, rechts Pre Out Sub Out Tv Tv ARC 5.1/7.1-direct-in DVD-A SACD-speler ...
 • Page 10

  CXR120/200 Antenneaansluitingen FM-antenne Gebruiksaanwijzing Voorbeelden OF Om de CXR in te schakelen, zet u de voedingsschakelaar op de achterkant in de aanstand en drukt u op de knop Standby/On op het bedieningspaneel aan de voorkant. De bron selecteren Externe FM-antenne (aanbevolen) U selecteert de gewenste bron door op de knop Source +/- op het voorpaneel te drukken. Na 4 tot 5 seconden selecteert de CXR de nieuwe bron, maar u kunt hem ook zelf selecteren door de volumeknop in te drukken. U kunt ook de knoppen voor bronselectie op de afstandsbediening gebruiken om de gewenste bron te selecteren. De gewenste luistermodus selecteren U kunt een geschikte luistermodus voor de bron/het bronmateriaal selecteren door op de knoppen Stereo Modes en Surround Modes van de afstandsbediening te drukken. Externe AM-antenne (aanbevolen) OF Pre Out Sub Out AM-lusantenne Aarding (optioneel) De tuner gebruiken Als de FM- of AM-tuner is ge ...
 • Page 11

  Dit formaat is ook bekend als Dolby Digital (3/2) of Dolby Digital 5.1. Het levert (maximaal) 5.1 uitgangen voor geschikt, gecodeerd Dolby Digital-materiaal, met 5 hoofdkanalen (linksvoor, rechtsvoor, midden, surround links, surround rechts) en een kanaal met lage frequenties voor de subwoofer, die allemaal afzonderlijk gecodeerd zijn. Om Dolby Digital te decoderen, is een Dolby Digital-gecodeerde dvd nodig, en een digitale verbinding tussen de bron (bijv. een dvd-speler) en de CXR. Opmerking: Dolby Digital- en DTS-formaten kunnen soms over minder kanalen beschikken dan maximaal mogelijk is, bijv. Dolby Digital (2/0), een gecodeerd Dolby Digital-signaal dat slechts het stereosignaal voor twee kanalen bevat (de andere kanalen zijn dan niet actief). Dit formaat is ook bekend als DTS (3/2) of DTS 5.1. Het levert (maximaal) 5.1 uitgangen voor geschikt, gecodeerd DTS-materiaal, met 5 hoofdkanalen (linksvoor, rechtsvoor, midden, surround links, surround rechts) en een kanaal me ...
 • Page 12

  CXR120/200 Instellngsmenu Luidsprekers instellen In de onderstaande afbeeldingen ziet u een aantal typische voorbeelden van luidsprekeropstellingen Luidsprekers configureren CXR Setup Menu 5.1 ► Speaker Setup Speaker Configuration Input Setup Auto Setup Zone 2 Settings Unit Metres Network Setup SW Selection Subwoofer1+Subwoofer2 General Settings Back Amp Configuration Bi-Amp ► Enter HDMI Output Setup Advanced Setup Selecteer eerst het aantal subwoofers dat u heeft aangesloten onder SW Selection. Als u een 7.1-systeem heeft, kies dan Surround Back bij Back Amp Configuration. Als u hoogteluidsprekers wilt gebruiken, kies dan 5.1 + Height. CXR Setup Menu 5.1 + Height ► Speaker Setup Speaker Configuration Input Setup Auto Setup Zone 2 Settings Unit Metres Network Setup SW Selection Subwoofer1+Subwoofer2 General Settings Back Amp Configuration Surround Back ► HDMI Output ...
 • Page 13

  Als u dit gedaan heeft, drukt u op de knop Enter van de afstandsbediening om de opstelling te accepteren. CXR Speaker Configuration C FL SR SBL SBR Size Small Distance 2.4m Level -2.OdB Crossover 6O Hz CXR Speaker Configuration C FL Front Left FR SW1 SL SR Next Speaker Accept Setup Test Tone : Off Markeer Test Tone en druk op Enter. Gebruik de navigatieknoppen op de afstandsbediening om de verschillende luidsprekers te selecteren en pas het niveau aan tot alle luidsprekers hetzelfde volume hebben. Gebruik de luidspreker links- of rechtsvoor als referentie. Front Left FR SW1 SL Level Back SBL SBR Speaker Configuration: 7.1Ch Menu OK Size Large Distance 3.6 m Level 1.5 dB Crossover Off Next Speaker Exit Back Test Tone : Off Als er tijdens deze procedure een fout optreedt, geeft de CXR aan welke luidspreker(s) u moet controleren voordat u het opnieu ...
 • Page 14

  CXR120/200 Ingang instellen (vervolg) Stereo Processing Zone 2 aansturen Selecteer de gewenste stereobewerking voor de huidige bron. U kunt de afstandsbediening, de knoppen op de voorzijde van het apparaat of de Cambridge Connect-app gebruiken om het volume en de bron te regelen, en om het geluid te onderdrukken. Multichannel Processing Kies de gewenste multichannel processing voor de huidige bron. Houd de knop Zone 2 op de afstandsbediening ingedrukt en druk vervolgens op de gewenste functie. Lip Sync Stelt de audiovertraging van de huidige bron bij om het geluid te synchroniseren met het beeld. Zone 2 (uitsluitend CXR200) Selecteert de video-/audiobron die wordt doorgestuurd naar Zone 2. On Zone 2 Source Follow Main Zone Zone 2 Power On Volume Zone 2 Settings Zone 2 Power On Volume - 30 dB Stel het maximale volume in waarmee Zone 2 wordt opgestart. Network Setup Network Setup General Settings HDMI Output Setup Advan ...
 • Page 15

  Selecteer Scan for Networks, selecteer uw Wi-Fi-netwerkrouter en voer uw wachtwoord in. Met ARC (Audio Return Channel) kan een televisie de audio terugsturen via de binnenkomende HDMI-kabel, zodat u de audio van een tv-bron kunt afspelen met de CXR terwijl u op uw tv naar het bijbehorende beeld kijkt. CXR Setup Menu Speaker Setup TV ARC (HDMI OUT 1) Network Input Setup CEC Control Zone 2 Settings Network Setup Inschakelen om de CEC-controlefuncties te gebruiken. General Settings HDMI Output Setup CEC Power Off Control Advanced Setup Hierdoor kan de CXR door de tv in de stand-bymodus worden gezet. CEC Power On Control CXR Setup Menu Hierdoor kan de CXR door de tv uit de stand-bymodus worden gehaald en worden ingeschakeld. Speaker Setup Input Setup Enter Password Zone 2 Settings Network Setup On Screen Info Display A General Settings Als deze instelling geactiveerd is, wordt de naam van de bron, het type audiosigna ...
 • Page 16

  CXR120/200 HDMI-uitgang instellen (vervolg) DTS-HD-herpositionering Bij het afspelen van een DTS-HD-nummer kan de CXR uw luidsprekers elektronisch zo herpositioneren, dat ze precies overeenkomen met de luidsprekeropstelling die gebruikt is in de oorspronkelijke opnamestudio. In de meeste gevallen gebeurt dit automatisch, maar voor 7.1-opstellingen moet u kiezen uit optie 1 of optie 5 – selecteer de instelling die het meest lijkt op uw huidige luidsprekeropstelling. Configuratie 1 - 7.1-kanaals: L, C, R, LFE, Ls, Rs, Lsr, Rsr Links (30°) Midden Rechts (30°) Rechts surround (110°) Linksachter (150°) Met deze interface kunnen gebruikers: - de naam aanpassen die verschijnt in de lijst met spelers in de Cambridge Connect-app en de Spotify Connect-app. -d e draadloze netwerkverbinding instellen. - de firmware van de CXR updaten. LFE Links surround (110°) Interface voor internetbeheer Rechtsachter (150°) Bekabelde verbinding Sluit de CXR ...
 • Page 17

  Cambridge Audio is een handelsmerk van Audio Partnership Plc. Statutair gevestigd in: Gallery Court, Hankey Place London SE1 4BB, Groot-Brittannië Geregistreerd in Engeland onder nummer 2953313. © 2016 Cambridge Audio Ltd AP33863/3 www.cambridgeaudio.com ...Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Cambridge Audio CXR200 at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Cambridge Audio CXR200 in the language / languages: Dutch as an attachment in your email.

The manual is 5,44 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info