Zoom out
Zoom in
Previous page
1/21
Next page
20
Geachte klant,
U hebt een droogtrommel van
BBRRAANNDDTT
aangeschaft. Wij willen u hier graag voor
bedanken
Wij hebben bij het ontwerpen van dit apparaat gebruik gemaakt van onze passie en
onze knowhow om zo goed mogelijk aan uw wensen te voldoen. Wij hebben het zo ont-
worpen dat het ook altijd eenvoudig is te gebruiken; innovatief en hoge prestaties leve-
rend.
In het gamma van
BBRRAANNDDTT
producten vindt u ook een ruime keuze ovens, magnetrons,
kookplaten, afzuigdampkappen, fornuizen, vaatwassers, wasmachine, koelkasten en
diepvriezers, die u kunt afstemmen op nieuwe droogtrommel van
BBRRAANNDDTT
.
Kijk ook op onze site
wwwwww..bbrraannddtt..ccoomm
, daar vindt u al onze producten en nuttige en
aanvullende informatie.
BBRRAANNDDTT
Wij streven voortdurend naar verbetering van onze producten. Daarom behouden we ons het
recht voor om aan de technische, functionele of esthetische kenmerken van onze producten wij-
zigingen aan te brengen die in verband staan met technische ontwikkelingen.
Belangrijk :
Vóór installatie en gebruik van uw apparaat deze installatie- en gebruiksgids aan-
dachtig lezen. U zult snel gewend raken aan de werking.
1


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Content of pages


 • Page 1

  Geachte klant, U hebt een droogtrommel van BRANDT aangeschaft. Wij willen u hier graag voor bedanken Wij hebben bij het ontwerpen van dit apparaat gebruik gemaakt van onze passie en onze knowhow om zo goed mogelijk aan uw wensen te voldoen. Wij hebben het zo ontworpen dat het ook altijd eenvoudig is te gebruiken; innovatief en hoge prestaties leverend. In het gamma van BRANDT producten vindt u ook een ruime keuze ovens, magnetrons, kookplaten, afzuigdampkappen, fornuizen, vaatwassers, wasmachine, koelkasten en diepvriezers, die u kunt afstemmen op nieuwe droogtrommel van BRANDT. Kijk ook op onze site www.brandt.com, daar vindt u al onze producten en nuttige en aanvullende informatie. BRANDT Wij streven voortdurend naar verbetering van onze producten. Daarom behouden we ons het recht voor om aan de technische, functionele of esthetische kenmerken van onze producten wijzigingen aan te brengen die in verband staan met technische ontwikkelingen. Belangrijk : Vóór installa ...
 • Page 2

  NL INHOUDSOPGAVE 1 / TER ATTENTIE VAN DE GEBRUIKER • Veiligheidsvoorschriften __________________________________ • Bescherming van het milieu ______________________________ 2 / BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT • Algemene presentatie van de droogtrommel ________________ 3 / INSTALLATIE VAN DE DROOGTROMMEL • Omgeving waar het apparaat wordt geplaatst ________________ • Waterpas zetten ________________________________________ • Luchtafvoer ____________________________________________ • Wijzigen van de luchtafvoer ______________________________ • Inbouwen ______________________________________________ • Kolommontage__________________________________________ • Omzetten van de openingsrichting van het luik ______________ • Elektrische voeding ______________________________________ 4 / VOORBEREIDING VAN HET WASGOED • De staat van de textielwaren controleren ____________________ • Plaatsen van het wasgoed in de trommel ____________________ 5 / PROGRAMMEREN • Presentatie va ...
 • Page 3

  NL 1 / TER ATTENTIE VAN DE GEBRUIKERS •Kinderbeveiliging — Dit apparaat mag alleen door volwassenen worden gebruikt. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat kunnen spelen en houd huisdieren uit de buurt. — Als het apparaat in werking is moet u ervoor zorgen dat kleine kinderen niet in de buurt van het apparaat kunnen komen. — Na het uitpakken, moet u het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen opbergen. — Houd al het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen (bijvoorbeeld : plastic zakken, polystyreen enz..), deze kunnen gevaar opleveren voor kinderen : verstikkingsgevaar. — Dit apparaat is niet ontworpen om te worden gebruikt door personen (kinderen inbegrepen) met verminderd lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk vermogen of personen zonder ervaring of kennis behalve indien zij onder toezicht staan of middels iemand die voor hun veiligheid verantwoordelijk is, vooraf instructies hebben ontvangen wat betreft het gebruik van het apparaat. ...
 • Page 4

  NL 1 / TER ATTENTIE VAN DE GEBRUIKERS — De stoffen bevat in het vuil, zoals olie, aceton, alcohol, benzine, kerosine, ontvlekkers, terpentijn en was moeten verwijderd worden vooraleer ze opdrogen in uw apparaat (bijvoorbeeld met een wasprogramma met warm water en een extra dosis reinigingsproduct). — Voorschriften gebruik ontvlekkers: elke voorafgaande behandeling met oplosmiddel, ontvlekker, aërosol zoals aceton, alcohol, benzine, kerosine, terpentijn is verboden; deze producten zijn immers bijzonder ontvlambaar. Tevens raden we aan deze producten niet te gebruiken in de buurt van uw droogtrommel en meer in het algemeen in de buurt van elektrische apparaten in een slecht verlucht vertrek, om risico van ontploffingen te voorkomen. — Controleer met regelmatige tussenpozen de afvoerkoker om een mogelijke slechte werking van het apparaat te voorkomen. Het kan gebeuren dat er water komt te staan in de afvoerkoker (condens) naar gelang de gebruiksvoorwaarden (hoeveelheid was ...
 • Page 5

  NL 2 / BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT • ALGEMENE PRESENTATIE VAN DE DROOGTROMMEL A B D Fig. 01 A Bedieningspaneel B Luchtafvoerkoker C Filter C E 24 D Typeplaatje (Referentie Servicedienst) E Verstelbare poten ...
 • Page 6

  NL 3 / INSTALLATIE VAN DE DROOGTROMMEL • OMGEVING WAARIN HET APPARAAT WORDT GEPLAATST Tip : De droogtrommel geeft warmte af, wanneer u hem installeert naast een ander apparaat of een meubelstuk, raden wij u aan tussen beide een kleine ruimte open te laten voor de luchtstroom (Fig. 02). Belangrijk : 1 cm mini Wij raden u ten sterkste af : — Het apparaat te installeren op vloerbedekking. Als het niet anders kan, moet u alle nodige voorzorgsmaatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de luchtstroom vrijelijk eronder door kan stromen. - De droogtrommel te installeren in een ruimte waar hij aan waterprojecties kan worden blootgesteld. - De droogtrommel in een kleine gesloten ruimte te installeren (indien dit toch het geval is, moet u de deur of het raam open zetten als de droogtrommel draait). - De droogtrommel te installeren in een vertrek met onvoldoende ventilatie, de temperatuur in het vertrek mag niet boven de 30°C komen als de machine draait. Fig. ...
 • Page 7

  NL 3 / INSTALLATIE VAN DE DROOGTROMMEL • LUCHTAFVOER Tijdens de droogcyclus moet de warme vochtige lucht die uit het apparaat komt, worden afgevoerd. • Ofwel rechtstreek in het vertrek : (Fig. 04) A als het vertrek naar behoren geventileerd is (indien mogelijk is het beter de machine vlak bij een open staand raam te zetten). • Ofwel via een vaste aansluiting in de muur : (Fig. 05) B A vlakbij de uitvoer van het apparaat (luchtkoker op een hoogte van 30 cm om condensvorming in de koker te voorkomen). De ribben van de luchtkoker moeten op zijn 15 mm uit elkaar staan om opeenhoping van vuil te voorkomen. Zorg voor een goede ventilatie in de ruimte om de kans op terugslag van verbrandingsgassen afkomstig van apparaten die op andere brandstoffen werken te voorkomen, inclusief open haarden. Fig. 04 C • Ofwel tijdelijk : (Fig. 05) C door het uiteinde van de koker uit het raam te hangen. Belangrijk : Roosters met een hor worden ten zeerste afge ...
 • Page 8

  NL 3 / INSTALLATIE VAN DE DROOGTROMMEL • WIJZIGING VAN DE LUCHTAFVOER Belangrijk : De volgende handelingen moeten worden uitgevoerd voordat u de droogtrommel op het stroomnet aansluit. De soepele koker moet uit de droogtrommel gehaald worden. Er zijn 3 verschillende manieren voor de afvoer : soepele koker — Luchtafvoer zijkant rechts — Luchtafvoer zijkant links — Luchtafvoer achterkant Fig. 07 Bij de levering is de luchtafvoer van het apparaat op de rechterzijde aangebracht (gezien van voren) maar u kunt deze afvoer naar wens verplaatsen. Hiertoe moet u eerst de soepele koker uit de machine halen. handvat ➀ — Luchtafvoer zijkant rechts - Het handvat losclippen door hem naar buiten toe te trekken, dan de koker eruit halen (Fig.07). ➁ Fig. 08 — Luchtafvoer zijkant links (Fig.08) - De dop links verwijderen - De koker plus het handvat door het paneel voeren, hiertoe moet u het handvat in de juiste stand draaien (Fig. 08 ➁). - De knop rechts ...
 • Page 9

  NL 3 / INSTALLATIE VAN DE DROOGTROMMEL • INBOUWEN Belangrijk : Als u het apparaat inbouwt onder een werkvlak, moet u de oorspronkelijke bovenkant bijhouden of vervangen door een minder dikke kit die hiervoor voorzien is en verkrijgbaar is bij de verkoper. In geen geval mag het apparaat zonder bovenkant werken. Dit uit veiligheidsoverwegingen. • KOLOMMONTAGE Een aanpassingskit is verkrijgbaar bij uw verkoper. Met deze kit kan de droogtrommel boven op uw wasmachine bevestigd worden. Belangrijk : Controleer bij uw verkoper of de bovenbouwkit compatibel is met uw wasmachine. Uit veiligheidsoverwegingen, moet de montage uitgevoerd worden door een vakman. • OMZETTEN VAN DE OPENINGSRICHTING VAN HET LAADVENSTER Indien u het wenst kunt u de openingsrichting van het laadvenster omzetten, hiervoor moet u als volgt te werk gaan : (Fig. 10 ou 11). — Verwijder uit het voorpaneel de 4 schroeven die de scharnieren A en B vasthouden. — Het scharnier A aan de andere kant vastzet ...
 • Page 10

  NL 3 / INSTALLATIE VAN DE DROOGTROMMEL • ELEKTRISCHE VOEDING Gevaar : Voor de elektrische installatie van het apparaat : — Mag u geen verlengsnoeren, adaptors, meervoudige contactdozen of elektrische programmaregelaars gebruiken, — Moet de contactdoos altijd goed toegankelijk zijn maar moet buiten bereik van kinderen blijven. — In geval van twijfel wat betreft de elektrische installatie bij u thuis moet u een beroep doen op een installateur of een voor dit merk erkend vakman. — Mag u nooit en te nimmer de aardaansluiting weghalen. De elektrische installatie moet conform de geldende normen en de voorschriften van de Autoriteiten voor Elektriciteit van het desbetreffende land zijn, in het bijzonder wat betreft de aardaansluiting en de plaatsing in een badkamer. Onze aansprakelijkheid kan niet worden ingeroepen in geval van incidenten veroorzaakt door een onjuiste elektrische installatie. • VERVANGING VAN HET STROOMSNOER Belangrijk : Voor uw eigen veiligheid, dien ...
 • Page 11

  NL 4 / VOORBEREIDING VAN HET WASGOED • DE STAAT VAN DE TEXTIELWAREN CONTROLEREN Tip : Belangrijk : Indien u, voordat u het wasgoed in de droogtrommel doet, vlekken ziet ondanks het feit dat het wasgoed al is gewassen, moet u de betreffende stukken wasgoed niet in de droogtrommel doen aangezien het een feit is dat in het algemeen vlekken niet meer kunnen worden verwijderd na het strijken of een cyclus in de droogtrommel. Zie zonodig de verschillende tips om hardnekkige vlekken te verwijderen die in de meeste gebruiksgidsen van wasmachines staan en begin met het betreffende stuk wasgoed opnieuw te wassen. U mag de volgende stukken niet in de droogtrommel doen : — De artikels die materialen zoals rubber bevatten (bijvoorbeeld douchekapje, waterdichte textiel en kleding, voeringen, hoofdkussens, enz.) — Chloorvezels (Thermolactyl* bijvoorbeeld) *Gedeponeerd handelsmerk — Het wasgoed dat voorzien is van beugels die los kunnen komen — Grote stukken (dekbed e ...
 • Page 12

  NL 5 / PROGRAMMEREN • PRESENTATIE VAN HET BEDIENINGSPANEEL Cotton Mixed Mix Air vented dryer Pause Stop 9h 12h Stretch 6h 3h Delicates Delayed start Start / Pause On / Off 30 8kg 60 min EFE8310K MADE IN FRANCE A B A C D E F D Bel E Start/Pause F On/Off Programmaknop B Kreukelvrij C Uitgestelde start • PROGRAMMEREN VAN EEN DROOGCYCLUS • Aanzetten van het apparaat Controleren of het snoer naar behoren is aangesloten. Het apparaat kan alleen aangezet worden als de deur is gesloten. Druk op “On/Off” F Kies het programma uit (zie tabel “programma’s van de droogtrommel”) door de programmaknop A te draaien (kan in beide richtingen gedraaid worden). Het controlelampje dat gaat branden geeft de door u gemaakte keuze aan. Druk op “Start/Pause” E , het programma gaat van start. De controlelampjes die het verloop van het programma aangeven lichten op naar gelang de droogcyclus verder gaat. ...
 • Page 13

  NL 5 / PROGRAMMEREN • Uitgestelde start van een programma : Uitgestelde start Pause Selecteer het door u gewenste programma met behulp van de programmaknop A . Het controlelampje dat gaat branden geeft de door u gemaakte keuze aan. Druk op de knop “Uitgestelde start” C om het opstarten van het programma met 3 u, 6 u, 9 u of 12 uur uit te stellen. Valideren door te drukken op de toets “Start/Pause” E . Tijdens de fase van het uitgesteld drogen, gaat het indicatielampje over van 12u op 9u, van 9u op 6u of van 6u of 3u. Als de fase van uitgestelde start is afgelopen, gaat het programma van start, de controlelampjes die het verloop van het programma aangeven lichten op naar gelang de droogcyclus verder gaat. 12h Stop 9h 6h 3h Delayed start • Een stuk wasgoed aan de lading toevoegen of eruit halen tijdens de droogcyclus : Programmapauze Pause Druk op “Start/Pause” E om de droogcyclus te stoppen of open de deur. Doe het te drogen wasgoed ...
 • Page 14

  NL 5 / PROGRAMMEREN • Stoppen van het apparaat : Einde programma Aan het eind van het programma gaat het controlelampje “Stop” branden. Het controlelampje “Filter” knippert om u eraan te herinneren dat het filter na iedere droogcyclus gereinigd dient te worden. Druk op de toets “On/Off” F . Haal het wasgoed uit de droogtrommel. Maak de filter schoon (zie hoe in het hoofdstuk “NORMAAL ONDERHOUD”). Pause 12h Fin Stop 9h 6h 3h Delayed start • Optie “Antikreuk” : Optie “Antikreuk” Bij de optie “Antikreuk” zal het textiel om de 10 minuten gedraaid worden gedurende 24 uren, tot de deur geopend wordt of het apparaat stopgezet wordt. De optie treedt in werking op het einde van de droogcyclus en voorkomt dat het textiel op een hoopje blijft liggen. Om de optie te selecteren, druk op de toets “Antikreuk” B . Het lampje geeft aan dat de optie ingeschakeld is. Pause 12h Stop 9h 6h 3h Delayed start Optie “Bel” • Optie “Bel” : ...
 • Page 15

  NL 5 / PROGRAMMEREN • DE PROGRAMMA’S VAN DE DROOGTROMMEL Dagelijkse programma’s Mixed Aard van het wasgoed Droogresultaat Katoen Droog Klaar om op te bergen - Katoen Droog Klaar om te strijken - Katoen Licht vochtig Katoen Vochtig KATOEN - Cotton Mixed Denimstof - Mixed Mixed Stretch Cotton Cotton Mixed Cotton Cotton Stretch Delicates Stretch Delicates Stretch Stretch Machinaal strijken - Delicates Delicates Delicates ALLE TEXTIELWAREN - Mixed Cotton Mixed Mix Cotton Cotton Mixed Klaar om op te bergen - Normale textielwaren Droog Klaar om te strijken - Stretch Normale textielwaren Licht vochtig Stretch Overige droogprogramma’s Mixed Mixed Stretch Delicates Mixed Delicates Delicates Overhemden Mixed Mixed Stretch Stretch Moderne vezels Stretch Delicates Delicates Fijne was - Delicates Stretch Stretch Cotton Cotton ...
 • Page 16

  NL 6 / NORMAAL ONDERHOUD • SCHOONMAKEN VAN DE FILTER Belangrijk : Wij herinneren u eraan dat de filter na iedere droogcyclus moet worden schoongemaakt. De filter is aangebracht in het onderste deel van het laadvenster van de droogtrommel. Om hem schoon te maken, als volgt te werk gaan : — de filter uit zijn holte halen door hem van beneden naar boven te trekken (Fig. 13) — de filter openen (Fig. 14) — de filter schoonmaken door het dunne laagje pluisjes dat zich erop heeft vastgezet, te verwijderen (Fig. 15) Fig. 13 Fig. 14 Ervoor zorgen dat er zich geen pluisjes kunnen opeenhopen om de droogtrommel heen. Belangrijk : De filter mag absoluut niet onder de kraan worden gereinigd. (Fig. 16).. — Zet hem terug op zijn plaats en druk hem stevig aan. Fig. 15 • SCHOONMAKEN VAN HET APPARAAT Fig. 16 Tip : Om het bedieningspaneel, de rand van de trommel, de behuizing schoon te maken mag u alleen een spons of een vochtige doek gebruiken met water en v ...
 • Page 17

  NL 7 / STORINGEN DIE OP KUNNEN TREDEN Tip : Tijdens het gebruik van de droogtrommel kunnen enkele incidenten optreden, hier volgen de punten die u in dat geval moet nagaan. Storingen Controleren of : De droogtrommel wil niet starten - de stekker wel in de contactdoos is gestoken - de toets aan uit is ingedrukt - het laadvenster goed is gesloten De droogtijden zijn veel te lang - de filter in de trommel vol pluis zit - het wasgoed wel goed is gecentrifugeerd (min. 500 t/min zij het dat wasgoed gecentrifugeerd met 850 t/min minder lang in de droogtrommel hoeft) - de temperatuur in het vertrek niet te hoog is, vooral als het vertrek klein is : zonodig de deur of een raam openzetten - er niet te veel kniestukken zitten in de afvoerkoker - het gekozen droogprogramma overeenkomt met het soort wasgoed dat u in de trommel hebt gedaan. Het wasgoed is te vochtig - de filter in de trommel vol pluis zit - u de juiste type droogcyclus hebt gekozen (te laa ...
 • Page 18

  NL 8 / SERVICEDIENST • INGREPEN Eventuele ingrepen op het apparaat moeten worden uitgevoerd door een voor dit merk erkende vakman. Als u de vakman belt moet u de volledige referentie van het apparaat vermelden (model, type, serienummer). Deze gegevens staan op het typeplaatje (Fig. 17). OORSPRONKELIJKE ONDERDELEN Eis altijd tijdens de onderhoudsbeurten dat men uitsluitend erkende oorspronkelijke onderdelen gebruikt. Fig. 17 37 ...
 • Page 19

  NL AANTEKENINGEN 38 ...
 • Page 20

  NL AANTEKENINGEN 39 ...
 • Page 21

  Any maintenance on your equipment should be undertaken by: - either your dealer, - or another qualified mechanic who is an authorized agent for the brand appliances. When making an appointment, state the full reference of your equipment (model, type and serial number). This information appears on the manufacturer's nameplate attached to your equipment. FR DE Záruční servis : CS Případné opravy na přístroji může provádět pouze : - váš prodejce - nebo záruční opravna, která má smlouvu s výrobcem Při telefonickém styku uvádějte úplné označení vašeho přístroje (model, typ a výrobní číslo). Tyto údaje jsou uvedeny na výrobním štítku přístroje. Servicio postventa : Las intervenciones que requiera la máquina deberán ser efectuadas: - por el revendedor, - o por cualquier profesional cualificado depositario de la marca. Al llamar, mencione la referencia completa de la máquina (modelo, tipo y número de serie). Estos datos figuran en la placa de identificación ...Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Brandt efe 8310 f at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Brandt efe 8310 f in the language / languages: Dutch as an attachment in your email.

The manual is 0,9 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info