Zoom out
Zoom in
Previous page
1/12
Next page
OPGELET: Laat het zwembad niet zonder toezicht wanneer het gevuld wordt met water.
De wanden van het zwembad zullen omhoog komen naarmate het zwembad gevuld wordt
met water.
1. Vul het zwembad tot 80% van de inhoud. Vul NIET TE VEEL omdat het zwembad hierdoor in
elkaar kan zakken. Bij hevige regenval kan het nodig zijn om wat water af te voeren, om het
correct niveau te herstellen.
2. Wanneer het zwembad gevuld is, controleer of het water niet hoger staat aan een zijde van het
zwembad.
BELANGRIJK: ls het zwembad niet genivelleerd is, wordt het water afgevoerd en de ondergrond
uitgegraven. Probeer het zwembad nooit te verplaatsen wanneer er water in zit, om persoonlijke
letsels of schade aan het zwembad te vermijden.
WAARSCHUWING: Uw zwembad kan heel wat druk bevatten. Als uw zwembad een uitstulping of
ongelijke kant heeft, is het zwembad niet waterpas. De zijkanten kunnen dan openbarsten en er kan
plots water weglopen wat ernstig persoonlijk letsel en/of schade aan eigendom kan veroorzaken.
9
ZWEMBADONDERHOUD
Waarschuwing: Als u zich niet houdt aan de onderhoudsrichtlijnen hierin, kan uw gezondheid
risico's lopen, vooral deze van kinderen. De behandeling van zwembadwater is essentieel voor de
veiligheid van de gebruikers. Het niet correct gebruik van chemicaliën kan schade aan
eigendommen en persoonlijke verwondingen veroorzaken.
OPMERKING: De pomp wordt gebruikt om het water te circuleren en om de kleine deeltjes te
filteren. U moet ook chemicaliën toevoegen om uw water proper en hygiënisch te houden.
1. Het is aanbevolen om het zwembad niet te vullen met draineerwater, boorwater, of
draineerwater van een waterput. Deze waters bevatten in het algemeen vervuilde organische
stoffen inbegrepen nitraten en fosfaten. Het is aan te raden zwembaden te vullen met water van
het openbaar net.
2. Houd uw zwembad proper en gebruik de juiste chemicaliën voor zwembaden. Niet hygiënisch
water is een ernstig gezondheidsgevaar. Het is aanbevolen om ontsmettings-, flocculatie, zure
of alkali chemicaliën te gebruiken voor het behandelen van uw zwembad.
3. Reinig regelmatig de PVC bekleding met niet-schurende borstels of met een
zwembadstofzuiger.
4. Het waterfiltratiesysteem moet heel het seizoen elke dag voldoende lang werken om het
volledige watervolume van het zwembad te reinigen.
5. Controleer de filtercassette (of zand in een zandfilter) regelmatig en vervang vuile cassettes
(of zand).
6. Controleer regelmatig de schroeven, bouten en alle metalen onderdelen op roest. Vervang
indien nodig.
7. Als het regent, controleer dat het waterniveau niet hoger is dan het opgegeven niveau.
Als het waterniveau het opgegeven niveau overschrijdt, voer dan water af tot het opgegeven
niveau bereikt is.
8. Gebruik de pomp niet wanneer het zwembad in gebruik is.
9. Dek het zwembad af wanneer het niet in gebruik is.
10. Voor de behandeling van zwembadwater is de pH-waarde zeer belangrijk.
AANDACHT: Laat het leeggelopen zwembad niet buiten staan.
De volgende parameters verzekeren een goede waterkwaliteit
Parameters Waarden
Waterhelderheid
duidelijk zicht van de bodem van het
zwembad
Kleur van het water er mag geen kleur worden geobserveerd
Turbiditeit in FNU/NTU max. 1,5 (bij voorkeur minder dan 0,5)
Nitraatconcentratie boven die van vulwater in mg/l max. 20
Totaal organische koolstof (TOC) in mg/l max. 4,0
Redoxpotentiaal tegen Ag/AgCI 3,5 m KCl in mV min. 650
pH-waarde 6,8 tot 7,6
Vrij werkzaam chloor (zonder cyanuurzuur) in mg/l 0,3 tot 1,5
Vrij werkzaam chloor in combinatie met cyanuurzuur
in mg/l
1,0 tot 3,0
Cyanuurzuur in mg/l max. 100
Gecombineerd chloor in mg/l max. 0,5 (bij voorkeur dicht bij 0,0 mg/l)
Reparatie
Controleer het zwembad op lekken van kleppen of naden, controleer het grondzeil op duidelijke
waterlekken. Voeg geen chemicaliën toe tot dit gecontroleerd werd.
OPMERKING: In het geval van een lek, repareer uw zwembad met behulp van de bijgeleverde
klevende reparatiepatch voor onderwater. Raadpleeg de FAQ's voor meer informatie.
Demontage
1. Schroef de afvoerklepdop tegen de klok in los en verwijder.
2. Sluit de adapter aan op de slang. Plaats het andere uiteinde van de slang in een gebied waar
het water afgevoerd zal worden. (Controleer de plaatselijke regelgeving voor
afvoervoorschriften).
3. Schroef de bedieningsring van de slangadapter met de klok mee op de afvoerklep. De
afvoerklep zal open gaan en water zal automatisch afgevoerd worden. Open de afvoerklep naar
de maximum positie.
4. Laat de lucht leegstromen uit de bovenste ring door op de luchtklep te drukken.
5. Wanneer de bovenste ring volledig leeg is, druk deze naar beneden en kantel voor een
eenvoudige afvoer. Laat het water in het zwembad volledig weglopen.
6. Wanneer de afvoer voltooid is, schroef de bedieningsring los om de klep te sluiten.
7. Koppel de slang los.
8. Schroef de dop terug op de afvoerklep.
9. Laat het zwembad aan de lucht drogen.
Opbergen en klaarmaken voor de winter
1. Verwijder alle accessoires en reserveonderdelen van het zwembad en berg ze proper en
droog op.
2. Wanneer het zwembad volledig droog is, besprenkel met talkpoeder om te vermijden dat het
zwembad samenkleeft en vouw het zwembad dan zorgvuldig op.
Als het zwembad niet volledig droog is, kan er schimmel ontstaan die de zwembadbekleding
kan beschadigen.
3. Berg de bekleding en accessoires in een droge plaats op met een matige temperatuur tussen
5ºC / 41ºF and 38ºC / 100ºF.
4. Tijdens het regenseizoen moeten het zwembad en de accessoires ook volgens bovenstaande
instructies worden opgeborgen.
5. Het zwembad op incorrecte wijze laten leeglopen kan ernstig persoonlijk letsel en/of schade
aan persoonlijke eigendom veroorzaken.
6. We bevelen ten zeerste aan het zwembad te demonteren buiten het seizoen (tijdens de
wintermaanden). Berg op in een droge plaats en buiten het bereik van kinderen.
9


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Bestway 57272 Fast Set at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Bestway 57272 Fast Set in the language / languages: English, German, Dutch, French as an attachment in your email.

The manual is 0,84 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.



Info