Zoom out
Zoom in
Previous page
1/38
Next page
PowerTel
M9500
Mobiele telefoon
Handleiding
1


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Content of pages


 • Page 1

  PowerTel M9500 Mobiele telefoon Handleiding ...
 • Page 2

  M9500 Overzicht De M9500 is voorzien van een uiterst gebruiksvriendelijke interface en is toch een volwaardige smartphone, met camera, internetverbinding (via wifi of via een databundel van uw mobiele provider) en alle andere functies van een conventionele mobiele telefoon. Compatibiliteit met gehoorapparaten Deze telefoon is met een T-spoelkoppeling uitgerust, die ervoor zorgt dat de telefoon met de meeste bekende gehoorapparaten compatibel is. Op basis van het uitgebreide assortiment verkrijgbare gehoorapparaten kunnen we geen garantie geven of de telefoon daadwerkelijk met alle modellen gehoorapparaten werkt. Controleer of de immuniteit hoger ligt dan M2. Deze waardering wordt door de fabrikant van het gehoorapparaat toegewezen. Apparaten met een waardering lager dan M2 zijn mogelijkerwijs niet compatibel met deze telefoon. Druk, bij het gebruik van deze telefoon, op de “T“-toets op uw gehoorapparaat voor de telespoelenmodus, die uw gehoorapparaat met de telefoon verbin ...
 • Page 3

  INHOUDSOPGAVE 1 Aan de slag met uw M9500 ......................................................................4 1.1 Overzicht .....................................................................................................4 1.2 Inhoud ........................................................................................................5 1.3 SIM-kaart(en), geheugenkaart en batterij plaatsen.................................5 1.4 De batterij opladen ...................................................................................7 1.5 Batterijstand ..............................................................................................7 1.6 Mobiele telefoon in-/uitschakelen.............................................................8 1.7 Slaapmodus................................................................................................9 1.8 Inbedrijfstelling......................................................... ...
 • Page 4

  INHOUDSOPGAVE 5 Andere functies verkennen ....................................................................19 5.1 WhatsApp .................................................................................................19 5.2 Internet ......................................................................................................19 5.3 Fun.............................................................................................................19 5.4 Camera ......................................................................................................20 5.5 Selfie..........................................................................................................20 5.6 Zaklamp.....................................................................................................20 5.7 Pillen..........................................................................................................20 5.8 Apps ....... ...
 • Page 5

  INHOUDSOPGAVE 7 Bijlage........................................................................................................26 7.1 Technische gegevens...............................................................................26 7.2 Service-Hotline .........................................................................................27 7.3 Tips voor de omgang met de accu.........................................................27 7.4 Bedoeld gebruik .......................................................................................27 7.5 Toepassingsgebied .................................................................................27 7.6 Veiligheidsinstructies ..............................................................................28 7.7 Gescheiden inzameling ...........................................................................29 7.8 Netadapter ............................................................... ...
 • Page 6

  AAN 1 DE SLAG MET UW M9500 Aan de slag met uw M9500 Belangrijk: Lees voordat u begint de veiligheidsaanwijzingen op pagina 28. 1.1 Overzicht 3 4 5 11 14 1 2 6 15 16 7 17 18 19 20 8 9 10 12 21 22 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Zaklamp-knop (lang drukken) Versterker-knop (tijdens een gesprek ingedrukt houden om de geluidsversterking in te schakelen) Camera vooraan Hoorn Gedempt/Alleen trilling/ Normale beltoon Bellen: Telefoonboek/Snelkiezen/ Oproeplijst Berichten: sms, WhatsApp, e-mail etc. alles op één plek Foto's: foto's bekijken die u per WhatsApp, e-mail etc. ontvangen hebt Meer . . . Zaklamp/Camera/Apps (programma's)/Instellingen etc. 10 Hulp: technische ondersteuning door een familielid/ vertrouwenspersoon. 11 Gebruiksinstructies 12 Terug-toets 13 Home-toets 14 Display aan/uit 15 Volumetoets (luider) 16 Volumetoets (stiller) 16 Ingang voor headset 17 Hoofdcamera 18 Zaklamp/flit ...
 • Page 7

  AAN 1.2 M9500 Inhoud 1 mobiele telefoon 1 headset 1 sneldgids 1.3 DE SLAG MET UW 1 lader 1 USB-kabel 1 lithium-ionbatterij 1 SIM-kaartadapter SIM-kaart(en), geheugenkaart en batterij plaatsen Gevaar voor inslikken van kleine delen! De SIM-kaart kan worden verwijderd. Kinderen zouden deze per ongeluk kunnen inslikken. Zorg ervoor dat de SIM-kaart niet worden verbogen of bekrast. Zorg ervoor dat ze niet in aanraking komt met water, vuil of elektrische ladingen. Wanneer u dus een SIM-kaart uit een vorige telefoon gebruikt, behoudt u daarom ook uw telefoonnummer. Vergeet niet uw contacten uit uw vorige telefoon op de SIM-kaart te kopiëren voordat u de SIM-kaart uit uw vorige telefoon verwijderd en in de M9500 steekt. • De telefoon moet uitgeschakeld zijn! • Verwijder het deksel van de achterkant door met een vingernagel in de kleine gleuf onderaan de telefoon te steken en het deksel naar boven te heffen. 5 ...
 • Page 8

  AAN DE SLAG MET UW M9500 • Als er een batterij in het vak ligt, neemt u deze eruit. • De M9500 is voorzien van 2 gelijkwaardige SIM-kaarthouders van verschillend formaat (gleuf 1 voor standaard SIM-kaarten die in oudere mobiele telefoon worden gebruikt, en gleuf 2 voor micro-SIM-kaarten die meestal in smartphones worden gebruikt). Afhankelijk van het formaat van uw SIM-kaart kunt u kiezen welke SIM-kaarthouder u wilt gebruiken. Steek de SIM-kaart(en) met de gouden contacten naar onderen in de SIMkaarthouder(s), zoals afgebeeld Let daarbij op de positie van de afgesneden hoek. U kunt twee SIM-kaart tegelijkertijd in het toestel gebruiken. Zo kunt u kaarten van twee verschillende netwerken en/of landen gebruiken. Wanneer u twee SIM-kaarten tegelijkertijd gebruikt, dan zal, afhankelijk van de instelling (Android: Instellingen-> Geavanceerde instellingen -> SIM-kaarten), de telefoon u vragen welke SIM-kaart u wilt gebruiken voordat u telefoneert, een sms'je ve ...
 • Page 9

  AAN • • • • • • M9500 kan de kaart in kaartgleuf 2 slechts worden gebruikt voor UMTS/GSM (3G/2G). Om over meer geheugen te beschikken, kunt u een micro-SD-kaart plaatsen (max. 32 GB). Steek de geheugenkaart met de gouden contacten naar onderen gericht in de daarvoor voorziene ruimte, tot aan de aanslag. Plaats de batterij erin. De contacten van de batterij moeten daarbij naar linksboven gericht zijn. Druk voorzichtig op de onderkant van de batterij tot die vastklikt. Zet het deksel terug op de telefoon en druk het goed aan, zodat het overal vastklikt. 1.4 • DE SLAG MET UW De batterij opladen Controleer voor het opladen van de batterij of de batterij correct geplaatst is. Verwijder de batterij niet terwijl de telefoon wordt geladen. Dit kan namelijk schade veroorzaken aan de telefoon. Laad, voordat u de telefoon voor de eerste maal gebruikt, de batterij gedurende minstens 4 uur op. Sommige batterijen bereiken pas na meerdere volledige c ...
 • Page 10

  AAN 1.6 DE SLAG MET UW M9500 Mobiele telefoon in-/uitschakelen Om de telefoon in te schakelen, houdt u de aan/uit-toets (punt 14 in de afbeelding) op de zijkant van de telefoon ingedrukt totdat de display inschakelt. Afhankelijk van de instelling van uw SIM-kaart zal de telefoon u vragen de pincode van de SIM-kaart in te voeren (afhankelijk van uw mobiele provider). Voer de pincode van uw SIM-kaart in en tik vervolgens op . De telefoon meldt zich nu aan in het mobiele netwerk. Opmerking: De SIM-code (de pincode van de SIM-kaart) die uw samen met uw SIM-kaart hebt ontvangen, beschermt uw SIM-kaart tegen gebruik door onbevoegde personen. De PIN2-code, die u samen met sommige SIMkaarten ontvangt, hebt u nodig voor toegang tot bijzondere diensten. Wanneer u de SIM- of PIN2-code driemaal na elkaar verkeerd invoert, wordt u gevraagd de PUK- of de PUK2-code in te voeren. Als u deze codes niet kent, neem dan contact op met uw telecom-aanbieder. Om de telefoon uit t ...
 • Page 11

  AAN 1.7 DE SLAG MET UW M9500 Slaapmodus Als u de telefoon ongeveer 1 minuut niet gebruikt, dan schakelt de display van de M9500 automatisch in "slaapmodus" en wordt de display uitgeschakeld, om energie te besparen. Om de telefoon "wakker te maken", drukt u kort op de aan/uit-toets (14 in de afbeelding) op de zijkant van de telefoon. 1.8 1 2 Inbedrijfstelling Wanneer u de telefoon voor het eerst in gebruik neemt, ziet u in het scherm de nodige instructies. Selecteer in het beginscherm de gewenste taal door met uw vinger naar boven of naar onderen (1) over de display te vegen en tik dan op de pijl (2) om verder te gaan. Volg de verdere instructies in het scherm. Opmerking: We raden aan om, wanneer u de telefoon voor het eerst in gebruik neemt, te beschikken over een wifi-verbinding. Hebt u geen wifiverbinding, sla dan deze stap over. Belangrijke opmerking: Als u de SIMPLE-smartphone-software gebruikt, gebruik dan geen schermvergrendeling, zelfs n ...
 • Page 12

  BASISINSTRUCTIES 2 • • • • • • • 10 Basisinstructies Uw mobiele telefoon is voorzien van een aanraakscherm (een 'touchscreen') om de telefoon te kunnen bedienen. Voorkom krassen op de touchscreen. Raak de touchscreen niet aan met scherpe voorwerpen en zorg ervoor dat de touchscreen niet in contact komt met water. Raak de touchscreen niet aan wanneer het glas gebroken is. Om een menuoptie te selecteren, een cijfer van een telefoonnummer te kiezen of een letter in te voeren om een sms-bericht te schrijven, en ook voor alle andere handelingen, drukt u op de desbetreffende plek van het touchscreen, totdat u een trilling voelt (ongeveer 1 seconde). Deze vertraging voorkomt dat u een knop per abuis indrukt. Om vanuit om het even welk scherm terug te keren naar het beginscherm, drukt u op de Home-schermtoets onderaan in het midden van het beeldscherm (13 in de afbeelding). Om een stap terug te gaan, drukt u op de Terug-schermtoets onderaan rechts in het ...
 • Page 13

  EERSTE 3 GEBRUIK Eerste gebruik 3.1 Het touchscreen verkennen • Als dit uw eerste ervaring met een smartphone is, dan vindt u het misschien moeilijk om een touchscreen te bedienen. Daarom maakt de M9500 gebruikt van "lange drukbewegingen" (waarvoor een octrooi is aangevraagd) waarbij u een schermtoets ingedrukt houdt tot u een trilling voelt. Dit voorkomt dat u ongewild op een knop drukt. Als u dit proces te langzaam vindt, dan kunt u op elk moment deze functie aanpassen in de geavanceerde instellingen. U hebt de keuze om alleen het toetsenbord of het hele systeem te wijzigen 3.2 Home-schermtoets • Maak u vertrouwd met de Home-schermtoets. Met een druk op de Homeschermtoets schakelt u terug naar het beginscherm. 3.3 Aan/uit-knop • Als u de telefoon ongeveer 1 minuut niet gebruikt, dan schakelt de display van de M9500 automatisch in "slaapmodus" en wordt de display uitgeschakeld, om energie te besparen. Om de telefoon "wakker te maken", drukt u kort ...
 • Page 14

  EERSTE GEBRUIK Zo verstuurt u een verzoek om technische ondersteuning: 1. Spreek met uw vertrouwenspersoon een gepaste tijd af om de sessie te starten. Vanuit het beginscherm: 2. Druk op “Hulp“. 3. Druk op “Volgen“. 4. Druk op “Start“. 5. Selecteer in de lijst die contactpersoon naar wie u een bericht (sms'je) wilt sturen met het verzoek een verbinding met uw telefoon te maken. 6. Wacht even tot u in een bericht wordt gevraagd de sessie te beginnen. 7. Druk op "OK". 8. U kunt nu genieten van de technische ondersteuning van uw vertrouwenspersoon. U kunt op de display exact volgen wat uw vertrouwenspersoon doet. 3.5 Contacten (Telefoonboek) • Kopieer de contacten uit uw oude telefoon. Dat gaat meestal het snelst wanneer u alle contacten in uw oude telefoon op uw SIM-kaart kopieert. Neem daarna de SIM-kaart uit uw oude telefoon en steek de SIM-kaart in uw M9500. Kopieer vervolgens alle contacten vanuit uw SIM-kaart naar de M9500. Wanneer u niet veel contacte ...
 • Page 15

  EERSTE GEBRUIK 3.6 Sneltoetsen Er bestaat een eenvoudige manier om de volgorde van uw contacten in de lijst naar wens aan te passen. Zorg ervoor dat de contactpersoon die u het meest belt, als eerste op de lijst staat. Stel de sneltoetsen als volgt in: 1. Druk op in het hoofdscherm op “Meer...“ -> “3“ -> “Instellingen" -> “Snelkiezen“ 2. In het bovenste vak verschijnt de tekst “Hier drukken om te . .“. 3. Druk hierop. 4. Selecteer het gewenste contact en druk op de groene knop. 5. Doe hetzelfde met andere contacten. 3.7 Internettoegang controleren • Om van alle voordelen van de M9500 te kunnen genieten, hebt u een internetverbinding nodig. U kunt thuis uw WiFi/WLAN-netwerk gebruiken en het mobiele internet (3G/4G) overal. De simpelste manier om te testen of het internet werkt: 1. Druk in het hoofdscherm op “Meer...“ -> “Internet“ -> “Voorpaginanieuws“. 2. Controleer of u de nieuwsberichten kunt lezen. Verschijnt het bericht "Geen netwerk beschikbaar" (of d ...
 • Page 16

  BASISFUNCTIES 4 VERKENNEN Basisfuncties verkennen 4.1 Rinkelmodus: standaard/stil/alleen trilling Stille modus activeren (beltoon uitgeschakeld) 1. Druk links boven in het hoofdscherm op het pictogram van de luidspreker. 2. Druk op de rode schermtoets om de stille modus in te schakelen. De stille modus deactiveren (terug naar normale beltoon) 1. Druk links boven in het hoofdscherm op het pictogram van de luidspreker. 2. Druk op de groene schermtoets om de stille modus uit te schakelen. Hoe kunt u zien of de telefoon in stille modus geschakeld is? 1. In het hoofdscherm, onder de klok, staat "Stil". 2. Het pictogram van de luidspreker is de linkerbovenhoek staat als "Uit" gemarkeerd. Op dezelfde manier kunt u ook "Alleen trilling" instellen. 4.2 Interne handleiding De ingebouwde handleiding omvat uitgebreide informatie over de werking van uw M9500. 1. Klik rechtsboven in het hoofdscherm op de schermtoets "?". 2. Blader door de verschillende onderwerpen door ...
 • Page 17

  BASISFUNCTIES VERKENNEN 4.3 Telefoneren Een persoon bellen 1. Druk in het hoofdscherm op "Bellen". 2. Selecteer een contact, zoek een contact of druk op "Nummer draaien" en voer het telefoonnummer in. Een oproep aannemen 1. Om een binnenkomende oproep aan te nemen, drukt u op de schermtoets "Aannemen" (of op "Weigeren" wanneer u niet wilt antwoorden). Ontvangen oproepen weergeven (Oproeplijst) 1. Druk in het hoofdscherm op "Bellen". 2. Druk op "Oproepen overzicht" (links onderaan). 3. Om een van deze telefoonnummers te bellen, drukt u op het desbetreffende nummer. Handsfree-functie (Luidspreker) 1. Druk tijdens een gesprek op het pictogram van de luidspreker (onderaan links). 2. Om de luidspreker terug uit te schakelen, drukt u opnieuw op dit pictogram. Toetsenbord verbergen 1. Druk tijdens een gesprek op het pictogram van het toetsenbord (onderaan links). 2. Houd er rekening mee dat het toetsenbord met een korte druk op de toetsen wordt bediend. 15 ...
 • Page 18

  BASISFUNCTIES VERKENNEN 4.4 Toetsenbord Opmerking: Houd er rekening mee dat het toetsenbord altijd liggend wordt weergegeven, zodat de toetsen groter kunnen worden weergegeven. U kunt de duur van de klik op het toetsenbord inkorten. Zie "Geavanceerde instellingen" hieronder. Toetsenbord omschakelen naar cijfers/symbolen 1. Druk op de toets "123" (onderaan links van het toetsenbord) 2. Voor meer opties/symbolen drukt u op "..." 3. Om terug naar het normale toetsenbord te schakelen, drukt u op de gesprekstoets (onderaan rechts). 4.5 Berichten Voor een nieuw bericht verschijnt de schermtoets "Berichten" en de melding "NEW": Alle soorten berichten bv. sms'jes, WhatsApp, gemiste oproepen, voicemails, e-mails, medicatieherinneringen en alle berichten van andere apps) worden op één plek verzameld, ongeacht de aard van het bericht. Om het bericht te openen, drukt u op de desbetreffende schermtoets.. Een nieuw bericht schrijven 1. Druk in het hoofdscherm op "Berichte ...
 • Page 19

  BASISFUNCTIES VERKENNEN Oude berichten lezen 1. Druk in het hoofdscherm op "Berichten". 2. Druk op “Oude berichten lezen“ (wanneer nieuwe maar nog niet gelezen berichten aanwezig zijn, moeten die eerst gelezen worden). 3. Druk op het bericht dat u wilt lezen (om meer berichten te lezen, drukt u op "Volgende".) 4.6 Foto's Foto's/video's bekijken 1. Als een nieuwe foto beschikbaar is, dan verschijnt de schermtoets “Foto’s“ en de melding “NEW“: 2. Druk in het hoofdscherm op “Foto’s“. 3. Om een video af te spelen, drukt u op de afspeeltoets (een pijl in het midden van het beeldscherm). Tussen foto's navigeren 1. Druk op de pijltoetsen onder aan het beeldscherm (met de rechterpijl gaat u naar de volgende foto, met de linkerpijl gaat u naar de vorige foto). 2. U kunt ook over het beeldscherm "vegen" om tussen de foto's te schakelen. Een foto versturen 1. Ga naar de foto die u wilt versturen (gebruik de pijltoetsen of "veeg" over het beeldscherm). 2. Druk onder ...
 • Page 20

  BASISFUNCTIES VERKENNEN Een foto verwijderen 1. Ga naar de foto die u wilt versturen (gebruik de pijltoetsen of "veeg" over het beeldscherm). 2. Druk onderaan op “Gegevens weergeven“. 3. Druk op "Wissen". 4.7 SOS-toets Sla de telefoonnummers op van die familieleden of vertrouwenspersonen die het SOS-bericht moeten ontvangen. Zorg ervoor dat u de SOS-toets alleen gebruik wanneer het werkelijk nodig is. Meer informatie vindt u in het hoofdstuk "SMS-codes". 4.8 De smartphone laden U kunt uw M9500 weliswaar elke nacht opladen, maar om levensduur van de batterij te verlengen, raden we aan de telefoon alleen op te laden wanneer dit nodig is. 18 ...
 • Page 21

  ANDERE 5 FUNCTIES VERKENNEN Andere functies verkennen Druk op “Meer...“. Hier vindt u meer functies en apps (softwareprogramma's). Sommige apps zijn reeds geïnstalleerd en zijn onmiddellijk klaar voor gebruik. Die apps die nog niet geïnstalleerd zijn, openen automatisch in "Google PlayStore". Vervolgens wordt de app van op het internet gedownload, geïnstalleerd en is dan klaar voor gebruik. Voor toegang tot "Google PlayStore" dient u zich te registreren. Houd rekening met het volgende: Om functies te gebruiken zoals WhatsApp, internet, video zoeken, Facebook enz. is internettoegang (via WiFi of mobiele data) nodig. 5.1 WhatsApp U kunt met WhatsApp telefoneren en ook tekstberichten, foto's, video's, audiobestanden, locatiegegevens, documenten en contactgegevens met andere personen of binnen een groep uitwisselen. 5.2 Internet In de rubriek “Internet“ vindt u Google Search (zoekmachine) en berichten volgens verschillende categorieën gesorteerd. Druk op een o ...
 • Page 22

  ANDERE FUNCTIES VERKENNEN vinden. Naast die berichten die op de profielpagina voor elke bezoeker zichtbaar zijn, kunnen gebruikers ook persoonlijke berichten versturen of met elkaar chatten. 5.4 Camera 1. Om een foto te maken, drukt u op “Vastleggen“ ofwel om een video op te nemen, drukt u op “Opnemen“. 2. Na 3 seconden wordt de foto of video automatisch opgenomen (de maximale opnamelengte voor een video is 10 seconden. U kunt deze instelling in "Geavanceerde instellingen" wijzigen). 3. Na de opname kunt u selecteren of u de foto/video onder “Foto’s“ wilt opslaan, naar een contact wilt sturen of wilt verwijderen. U kunt de foto/video per WhatsApp, e-mail of een andere gepaste app verzenden. 5.5 Selfie Een “selfie" is een portret dat u van zichzelf neemt. Daartoe wordt de voorste camera gebruikt. 5.6 Zaklamp U kunt de zaklamp in- of uitschakelen door de knop op de zijkant van de smartphone (1 in de afbeelding) of op “Zaklamp“ te drukken. 5.7 Pillen De ...
 • Page 23

  ANDERE FUNCTIES VERKENNEN 5.9 Instellingen 5.9.1 Nieuwe contactpersoon Een nieuw contact toevoegen aan uw contactenlijst (telefoonboek). 5.9.2 Contactpersoon bewerken Een bestaand contact in uw contactenlijst (telefoonboek) bewerken. 5.9.3 Snelkiezen De volgorde van uw contacten in uw contactenlijst (telefoonboek) bewerken. 5.9.4 Geavanceerde instellingen Hier kunt u verandering aanbrengen aan talrijke instellingen, zoals de duur van een klik, menu-opties, de SOS-functie, enz. Om naar de geavanceerde instellingen te gaan, moet u in de richting van de wijzers van de klok na elkaar op alle 4 hoeken van het beeldscherm tikken. U kunt op om het even welke hoek beginnen. Onder “SOS en assistentie“ kunt u instellen wie ingelicht wordt wanneer de batterij van uw apparaat bijna leeg is (nog 15% capaciteit over), wie gebeld moet worden wanneer de SOS-toets (op de achterkant van de telefoon) wordt ingedrukt, of wie een SMS met de locatie van uw telefoon moet ontvangen. El ...
 • Page 24

  ANDERE FUNCTIES VERKENNEN 5.9.5 Apparaatniveau wijzigen Uw M9500 beschikt over drie gebruikersniveaus: Basis, Geavanceerd en Ervaren. De M9500 is fabrieksmatig ingesteld op “Basis“, en vanuit dit niveau kunt u overstappen naar het niveau “Geavanceerd“. Op dit niveau kunt u door de lijsten (bv. de contactenlijst) scrollen in plaats van met de linker/rechterpijlen te gebruiken. Vanuit dit niveau kunt u dan overstappen naar het niveau “Ervaren“ waarin u in het hele systeem een handeling kunt uitvoeren met een korte klik in plaats van met een lange klik. 22 ...
 • Page 25

  HANDLEIDING 6 VOOR VERTROUWENSPERSONEN Handleiding voor vertrouwenspersonen De M9500 biedt niet alleen nuttige functies voor de gebruiker maar ook voor familieleden of vrienden die de gebruiker willen ondersteunen of helpen. Daartoe hoeft geen speciale app of programma op de smartphone of computer worden geïnstalleerd. U kunt als vertrouwenspersonen bijvoorbeeld een speciaal sms'je versturen om een handeling op de M9500 te activeren of om de M9500 op afstand te bedienen, alsof u hem zelf in handen hebt. En de gebruiker kan al deze handelingen op uw M9500 "live" volgen. Dit soort besturing op afstand kan vanuit elke smartphone of Mac of Windows-pc worden uitgevoerd. 6.1 Een persoon als vertrouwenspersoon instellen 1. 2. 3. 4. 5. Druk in het hoofdscherm op “Meer...“. Druk op “3“. Druk op “Instellingen“. Druk op “Geavanceerde instellingen“. Om de geavanceerde instellingen te bereiken, drukt u tegen de wijzers van de klok in op alle 4 de hoeken van het bee ...
 • Page 26

  HANDLEIDING VOOR VERTROUWENSPERSONEN SMS-inhoud Beschrijving 24 1213 Noodoproep: Na het ontvangen van dit sms'je geeft de M9500 enkele seconden lang een sirenegeluid en wordt de vertrouwenspersoon teruggebeld met ingeschakelde handsfree-functie. 1214 Smartphone vinden: Na ontvangst van dit sms'je stuurt de M9500 een sms'je terug met een locatiegegevens van de smartphone en een link naar Google Maps. 1310 Status van smartphone: Na ontvangst van dit sms'je stuurt de M9500 een sms'je terug met de toestand van de smartphone (instelling beltonen, batterijpeil, etc.). 1311 Stille modus uitschakelen: Na ontvangst van dit sms'je wordt de 'standaard' beltoon op de M9500 ingeschakeld. 1325 Besturing op afstand inschakelen: Na ontvangst van dit sms'je kan de M9500 door een vertrouwenspersoon op afstand worden bediend (zie -> Bediening van M9500 op afstand door vertrouwenspersoon). 1666 Opnieuw opstarten: Na ontvangst van dit sms'je wordt de ...
 • Page 27

  HANDLEIDING VOOR VERTROUWENSPERSONEN 6.2 Bediening van M9500 op afstand door vertrouwenspersoon 1. Om de bediening op afstand te starten, hebt u twee opties: Optie 1: De gebruiker drukt in het hoofdscherm op “Hulp“ en “Volgen“ - ofwel Optie 2: Stuur een sms'je met de tekst “1325“ naar de M9500. 2. De gebruiker drukt dan op “Start“ en kiest uw naam in zijn contactenlijst. 3. U ontvangt een sms'je met een tijdelijke link (deze link is 20 minuten geldig). 4. Tik of klik op deze link. Uw browser gaat open en maakt verbinding met de M9500. 5. Op de M9500 moet het verzoek voor bediening op afstand goedgekeurd worden (drukken op “OK“). 6. U ziet het bedieningspaneel van de M9500 op uw display/monitor en kunt het op afstand bedienen (vergeet niet de "lange klik", ongeveer 1 seconde), markeringen tekenen op het beeldscherm van de M9500 (tik op het potlood-pictogram onderaan rechts) enz. Houd rekening met het volgende: De hier beschreven functies worden uitsluitend geactive ...
 • Page 28

  BIJLAGE 7 Bijlage 7.1 Technische gegevens Band GSM (850/900/1800/1900 MHz) , WCDMA (2100/850 MHz) , 4G Band-FDD LTE (800/1800/2100/2600 MHz) Dual cards SIM + 4G USIM; dual standby HAC M4/T4 Processor MTK 6735M Quad-cortex 1GHz CPU Besturingssysteem Android 5.1 Geheugen RAM 1 GB DDR2, ROM 8 GB, ondersteunt een TF-geheugenkaart tot 32 GB (optioneel) Camera vooraan 2 M pixel, achteraan 8 M pixel, autofocus Wifi/WLAN / Mobiele data IEEE 802.11b/g/n, 2G GPRS, 3G: WCDMA/HSPA, 4G:FDD-LTE Batterij Lithium-ion, 3.7V, 3200 mAh Max. volume in hoorn tot +40dB Gesprekstijd tot 6 uur Stand-by tot 210 uur Afmetingen / Gewicht ca. 144 x 72 x 11 mm / ca. 177 g met batterij, ca. 118 g zonder batterij USB-ingang Micro-USB, standaard EU Aansluiting voor headsets 3,5 mm telefooningang SAR GSM 900 - Head: 0.133 W/kg Body: 0.518 W/kg DCS 1800 - Head: 0.265 W/kg Body: 0.928 W/kg WCDMA Band I - Head: 0.161 W/kg Body: 0.626 W/kg WCDMA Band VIII - Head: 0.223 W/k ...
 • Page 29

  BIJLAGE 7.2 Service-Hotline Bij technische problemen kunt u contact opnemen met onze service-hotline. Het telefoonnummer vindt u op onze website www.amplicomms.com Voor garantieclaims neemt u contact op met uw winkelier. De garantie is 2 jaar geldig. 7.3 • • • • • • • Tips voor de omgang met de accu Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde accu’s, kabels en opladers omdat de accu anders beschadigd kan raken. Werp de batterijen nooit in vuur of water. Sluit de accu nooit kort. Laat de accu altijd in de telefoon zitten om onbedoelde kortsluiting van de accucontacten te voorkomen. Houd de accucontacten schoon en vrij van vuil. De accu kan honderden malen worden opgeladen en ontladen; zijn levensduur is echter begrensd. Vervang de accu als de accucapaciteit merkbaar gedaald is. 7.4 Bedoeld gebruik Deze telefoon is geschikt voor telefoneren binnen een netwerk voor mobiele telefonie. Alle overige toepassingen zijn niet bedoeld. Eigenmachtige w ...
 • Page 30

  BIJLAGE 7.6 • • • • • • • • • • • • 28 Veiligheidsinstructies Voorkom rook, stof, schokken, chemicaliën, vocht, hitte en directe zonnestraling. De telefoon is niet waterdicht; houd hem droog. Vloeistoffen beschadigen het toestel en doen de garantie van de fabrikant vervallen. Vocht in het toestel wordt aangeduid doordat een etiket binnen in de telefoon van kleur verandert. Gebruik alleen originele accessoires en originele accu’s. Probeer nooit andere producten aan te sluiten. Als u de telefoon op andere apparaten wilt aansluiten, leest u de gebruiksaanwijzing voor dit apparaat om gedetailleerde veiligheidsinformatie te verkrijgen. Probeer nooit incompatibele producten aan te sluiten. Reparaties aan dit apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel van de technische dienst. Bij alle apparaten voor mobiele telefonie kunnen interferenties optreden, die de prestaties nadelig kunnen beïnvloeden. Houd telefoon en accessoires bu ...
 • Page 31

  BIJLAGE • • gehoorapparaat informeren naar eventuele schade door apparaten voor mobiele telefonie. Vertrouw voor de veiligheid bij noodgevallen nooit alleen op de mobiele telefoon. Door diverse technische oorzaken is het niet mogelijk om onder alle omstandigheden een veilige verbinding te waarborgen. De toegang tot de adapter mag niet worden belemmerd door meubels of andere voorwerpen. 7.7 Gescheiden inzameling Als u het apparaat wilt afdanken, brengt u het naar een inzamelingspunt (bijvoorbeeld KCA−depot). Volgens de wet op elektrische en elektronische apparaten zijn eigenaars van oude apparaten verplicht om oude elektrische en elektronische apparaten naar een gescheiden afvalinzameling te brengen. Het pictogram betekent dat u het apparaat in geen geval bij het huisvuil mag plaatsen! Gevaar voor de gezondheid en het milieu door accu’s en batterijen! Maak accu’s en batterijen nooit open. Voorkom beschadiging en inslikken en laat ze niet in het milieu terec ...
 • Page 32

  BIJLAGE 7.8 Netadapter De bijgeleverde netadapter voldoet aan de Ecodesign−eisen van de Europese Unie (richtlijn 2005/32/EG). Dit betekent dat zowel gedurende het bedrijf als in rusttoestand het stroomverbruik in vergelijking met netadapters van een ouder type duidelijk lager is. 7.9 • Apparaat reinigen Reinig de behuizing met een zacht, pluisvrij doek. 7.10 Verklaring van overeenstemming Dit apparaat voldoet aan de eisen van de EU−richtlijn: RED 2014/53/EU. De overeenstemming met de bovengenoemde richtlijn wordt bevestigd door het CE−merk op het apparaat. Een volledige versie van de Verklaring van overeenstemming kunt u kosteloos downloaden op onze website www.amplicomms.com 7.11 • • • • 30 Merken Het Android-logo, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store en Google Talk™ zijn merken van Google, Inc. Bluetooth® is een wereldwijd gedeponeerd merk van Bluetooth SIG, Inc. Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Di ...
 • Page 33

  BIJLAGE 7.12 Garantie AMPLICOMMS apparaten worden gefabriceerd en gecontroleerd volgens de modernste fabricagemethoden. Zorgvuldig gekozen materialen en geavanceerde technologieën waarborgen voor een storingvrije werking en lange levensduur. De garantie dekt geen schade die het gevolg is van storingen bij de aanbieder van het (mobiele) netwerk. De garantie geldt niet voor de accu’s of accupacks die in de producten worden gebruikt. De garantieperiode bedraagt 24 maanden, gerekend vanaf de datum van aankoop. Binnen de garantieperiode worden alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal− of fabricagefouten, kosteloos verholpen. De aanspraak op garantie vervalt bij ingrepen door de koper of derden. Schade die het gevolg is van onjuiste behandeling of bediening, natuurlijke slijtage, verkeerde plaatsing of verkeerd opbergen, van foutieve aansluiting of installatie valt evenals schade door overmacht of overige externe invloeden niet onder de garantie. Wij behouden ons het r ...
 • Page 34

  KENWOORDENLIJST 8 Kenwoordenlijst A Aan/uit-knop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Apparaat reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Apparaatniveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 B Basisinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Batterijstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Bediening van M9500 op afstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Bedoeld gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Berichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
 • Page 35

  KENWOORDENLIJST I Inbedrijfstelling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Inhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Interne handleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 19 L Luidspreker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 M Mobiele telefoon in-/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 O Oproeplijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
 • Page 36

  KENWOORDENLIJST V Veiligheidsinstructies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Verklaring van overeenstemming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Versterkertoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Video zoeken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Video's. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 W WhatsApp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Z Zaklamp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Zaklamptoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
 • Page 37

  ...
 • Page 38

  4 250711 994525 Audioline GmbH D-41460 Neuss 12/2016 – Editie 1.0 ...Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Amplicomms PowerTel M9500 at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Amplicomms PowerTel M9500 in the language / languages: Dutch as an attachment in your email.

The manual is 2,38 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

Others manual(s) of Amplicomms PowerTel M9500

Amplicomms PowerTel M9500 User Manual - English - 38 pages

Amplicomms PowerTel M9500 User Manual - German - 38 pages


The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info