Zoom out
Zoom in
Previous page
1/20
Next page
Operator's manual (GB) 1~17
APW10
PLL FM STEREO/ MW/ SW RECEIVER
1


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Content of pages


 • Page 1

  PLL FM STEREO/ MW/ SW RECEIVER APW10 Operator's manual (GB) 1~17 ...
 • Page 2

  BENAMING VAN DE ONDERDELEN & TOETSEN ANTENNE LCD-DISPLAY CIJFERTOETSEN 0~9 STROOM VOLUME VERLICHTING KEUZESCHAKELAAR GOLFBAND FM ZOEKEN OPWAARTS / TIJD + FM ZOEKEN NEERWAARTS / TIJD HOOFDTELEFOON AANSLUITING MODUSTOETS EXTERN GELIJKSTROOMCONTACT AUTOMATISCH ZOEKEN GEHEUGEN METER GOLFBAND INSLAAPFUNCTIE AAN / UIT TERUGSTELLEN TOETS INVOEREN / VERGRENDELEN AANSLUITING VOOR EXTERNE ANTENNE LANG / KORT KEUZESCHAKELAAR REIKWIJDTE BATTERIJKLEPJE GEHEUGEN / TIJD KEUZESCHAKELAAR TOON WEKKER / SLUIMERFUNCTIE Beschrijving van het LCD-display 1. 2. 3. 4. Indicator frequentie / tijd Indicator sluimerfunctie Indicator FM/stereo Indicator inslaaptimer automatisch uitschakelen 5. Indicator timer automatisch aanschakelen 6. Indicator tijd- en wekkerfunctie 7. Stroomindicator 8. Symbool toetsenvergrendeling 9. FM/SW frequentie-eenheid (KHZ) 10. MW frequentie-eenheid (MHZ) 11. Geheugenlocatie voor geheugenzender 12. SW (2) golfbandindicator 13. MW-go ...
 • Page 3

  u ze zo recht mogelijk, sluit u het ene uiteinde aan op het contact voor de externe antenne op de radio en bevestigt u het andere uiteinde aan het raam. Dit gaat de ontvangst van SW en FM-uitzendingen in grote mate verbeteren. Gelieve de externe antenne niet te gebruiken bij (mogelijke) bliksem! Routinebescherming van de radio 1. Om de goede werking van de radio in stand te houden voorkomt u plaatsing of gebruik van het apparaat in de volgende plaatsen: a. Badkamers of andere vochtige ruimtes. b. Onder sterk zonlicht of vlakbij warmtegenerende apparatuur. c. Stoffige plaatsen. 2. Voorkom dat de radio tijdens het gebruik kan vallen of ertegen wordt gestoten. 3. Wanneer het apparaat defect is moet u de gebruiksaanwijzing en de garantiekaart aandachtig lezen of het apparaat laten nakijken door onze klanten- of hersteldienst. Probeer de interne onderdelen nooit zelf aan te passen of te demonteren. Specificaties Frequentie bereik: FM1 : 76.0 - 87.0 MHz FM2 : 87.0 - ...
 • Page 4

  • Wanneer u de radio niet kunt uitschakelen of tijdens de ontvangst een onstabiel volume heeft is het wellicht tijd om de batterijen te vervangen. Zet dan het volume zachter of vervang de batterijen. • Om te voorkomen dat de gegevens uit het geheugen worden gewist wanneer de radio uitschakelt, moeten de batterijen tijdig worden vervangen. Vervangen van de batterijen 1. Vervang de batterijen zo snel mogelijk terwijl de radio is uitgeschakeld. 2. Vervang de batterijen binnen de minuut. Zoniet, gaan de klokinstelling en zendergegevens uit het geheugen verloren en ziet u op de klokdisplay 0:00, zodat u de radio opnieuw moet instellen. 3. Wanneer u de batterijen vervangt terwijl de radio is aangeschakeld verliest u alle in het geheugen opgeslagen gegevens. Daarom is het beter de radio uit te schakelen voordat u de batterijen gaat vervangen. Tips: 1. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen samen. 2. Wanneer u de radio een lange tijd niet gaat gebruiken is het beter de b ...
 • Page 5

  Het gebruik van de terugsteltoets In de radio is een microcomputer CMOS chip ingebouwd voor het verwerken van gegevens. Wanneer tijdens het vervangen van de batterijen of het overschakelen naar externe stroom een fout voorkomt of wanneer het apparaat aan sterke storingen wordt blootgesteld, is het mogelijk dat de ingebouwde chip in een bevroren status raakt en niet meer op externe bewerkingen reageert. 1. Wanneer de radio niet op de toetsen reageert terwijl het symbool " " van de toetsenvergrendeling niet op de display is aangegeven, of wanneer er helemaal geen display is, is het mogelijk dat de radio geblokkeerd is. In dit geval moet u de toets Reset met behulp van de punt van een balpen of ander gelijkaardig voorwerp indrukken om de radio terug te stellen. 2. Wanneer de radio een normale ontvangst heeft maar alle toetsen behalve de stroomtoets, de lichtschakelaar, de zoektoets op / neer niet werken, dan kan de radio ook geblokkeerd zijn en moet u hem terugstellen. T ...
 • Page 6

  Wanneer u ver van een radiotransmissiestation verwijderd bent, moet u de keuzeschakelaar Long/Short Range gebruiken om de radiosignalen beter te ontvangen. Instellen van de klok Het apparaat werkt met de 24-uursaanduiding. Wanneer de stroom wordt aangeschakeld is de fabrieksingestelde tijd van het apparaat 0:00. Door in de uitgeschakelde status kort op de modustoets te drukken kunt u afwisselen tussen de display van de tijd " ", de tijd " " en de huidige tijd; wanneer u kort op de modustoets drukt terwijl het apparaat is aangeschakeld kunt u achtereenvolgens overgaan naar de display van de huidige tijd, de tijd " ", de tijd " " en de frequentie van de zender. Instellen van de tijd 1. Schakel de radio naar de modus tijddisplay. Wanneer de radio op dat moment is aangeschakeld moet u hem eerst uitschakelen om de modus tijddisplay binnen te gaan. 2. Druk terwijl de radio is uitgeschakeld kort op de toets Memory/ Clock om de cijfers van het uur 5 keer te zien knipperen. ...
 • Page 7

  uitschakelt, " " de wekker niet gaat activeren. Wanneer de tijd " " is ingesteld binnen de 5 minuten na de tijd " " en beide geselecteerd zijn, en wanneer u de toets Alarm/Snooze indrukt wanneer " " start om de sluimerstand binnen te gaan, dan wordt " " tijdelijk gestopt. Wanneer de tijd " " is bereikt verlaat het apparaat de sluimerstand " " starten start de wekker " " . Door herhaaldelijk kort te drukken op de toets Alarm/Snooze tot de symbolen" " en " " van de display verdwijnen, kunt u de modi Timer stroom aan en timerwekker verlaten. Druk terwijl het apparaat is aangeschakeld herhaaldelijk kort op de toets Alarm/Snooze om de tijd van" " en " " ongeveer 1 seconde lang op de display te zien. Inslaaptimer automatisch uitschakelen 1. Instellen van de Inslaaptimer automatisch uitschakelen BASS a. Druk op de toets Sleep om de modus inslaaptimer automatisch uitschakelen binnen te gaan. Het scherm geeft het inslaapsymbool aan, samen met de fabrieksingestelde ...
 • Page 8

  verkeerde input wordt beoordeeld als buiten de frequentiereikwijdte), wordt er “Err” (fout) op het scherm aangegeven en is de ingevoerde frequentie ongeldig. In dergelijk geval moet u nakijken of u de gewenste zender op de correcte golfband zoekt en dan opnieuw proberen. Indicator golfbandmeter en conversie Aangezien SW kortegolfzenders vooral binnen een korte reikwijdte van de golfband geconcentreerd liggen, is het apparaat uitgerust met een afzonderlijke toets Meter Band, die een conversie binnen de reikwijdte van golfbandmeters van SW1 en SW2 kan maken die constant worden gebruikt. Er zijn in totaal 12 golfbandmeters in het apparaat, waarvan 5 golfbandmeters in de reikwijdte van SW1 en 7 golfbandmeters in de reikwijdte van SW2. Nadat de radio is aangeschakeld in de status SW1 of SW2, kunt u de golfbandmeter converteren en selecteren door herhaald kort te drukken op de toets. De geselecteerde golfbandmeterfrequentie wordt dan de beginfrequentie van de golfbandmeter. ...
 • Page 9

  Stappen: 1. Houd de zoektoets frequentie + of - minstens 0,5 seconde lang ingedrukt en laat de toets los wanneer de display van de radiofrequentie begint te veranderen. 2. Het automatische zoeken stopt wanneer de radio een relatief helder signaal ontvangt. U luistert dan naar de gevonden zender. • Wanneer de gevonden zender u niet bevalt, kunt u de bovenstaande stappen herhalen om automatisch naar een andere zender te zoeken. • Wanneer u de zoektoets tijdens het scannen ingedrukt blijft houden, worden de gevonden zenders tijdens het automatische zoeken telkens overgeslagen. • Druk tijdens het zoeken nogmaals op de zoektoets om het automatische zoeken te stoppen. Tips: • Het automatische zoeken is geschikt voor het zoeken naar zenders met een sterk signaal. • Om snel zenders met een zwakker signaal te vinden kunt u gebruik maken van de voordelen van het automatische zoeken en dan fijn afstemmen door handmatig te zoeken. • Wanneer tijdens het automatisc ...
 • Page 10

  van de frequentiereikwijdte is bereikt. Daarna luistert u automatisch naar de laatst gevonden en opgeslagen zender. Druk kort op eender welke toets behalve Light, Mode, Tone en Alarm/Snooze om het automatische zoeken en opslaan te stoppen en verlaten. Opmerking: het proces van zoeken en opslaan vervangt eventuele zenders die al in het geheugen waren opgeslagen. BASS BASS MHz KHz MHz BAND FM 1 2 MW SW12 SNOOZE MHz KHz MHz FM 1 2 MW SW12 SNOOZE MEMO MEMO 4. Ontvangen en in het geheugen programmeren van zenders De ADT-S06 radio heeft een opslagcapaciteit voor FM 20 stations, FM2 60 Stations, MW 40 stations, SW1 30 stations, SW2 50 stations, allen samen 200 stations. U kunt uw favoriete stations nummeren en opslaan. Wanneer u naar de radio luistert, kunt u het adres selecteren om naar het opgeslagen station te luisteren. 1. Druk op de toets Band om de gewenste golfband te selecteren. 2. Druk op de cijfertoetsen 0 tot 9 om rechtstreeks naa ...
 • Page 11

  zien als de afbeelding op de linkerzijde. c. Voer de cijfers 1.0.4.7 met behulp van de cijfertoetsen in, druk binnen de 8 seconden nadat u de frequentie heeft ingevoerd opnieuw o p de toets Input/Lock. U ontvangt dan de zender op FM2 104.7 MHZ. 2. Voor het invoeren van MW 567 KHZ BASS BASS BASS a. Selecteer nadat u de radio heeft aangeschakeld de golfband MW. b. Druk op de toets Input/Lock om een display te zien als de afbeelding op de linkerzijde. c. Voer de cijfers 5.6.7 in met behulp van de cijfertoetsen, druk nadat u de frequentie heeft ingevoerd opnieuw op de toets Input/Lock. U ontvangt dan de zender op MW 567 KHZ. MHz KHz MHz FM 1 2 MW SW12 SNOOZE 3. Voor het invoeren van SW 6.125 MHZ MEMO BASS MHz KHz MHz FM 1 2 MW SW12 SNOOZE MEMO BASS MHz KHz MHz FM 1 2 MW SW12 SNOOZE MEMO BASS a. Selecteer nadat u de radio heeft aangeschakeld de golfband SW1 door kort op de toets Band te drukken. b. Druk op de toets Input ...
 • Page 12

  Selectie van de toon Het apparaat biedt u de keuze uit drie verschillende tonen. Een juiste selectie van de toon stelt uw apparaat in staat het beste ontvangsteffect te verkrijgen. De toon kan terwijl de radio is uitgeschakeld worden geselecteerd met de toets toonconversie. Mono dient voor de ontvangst van zwakke signalen of gesproken programma’s in monogeluid van FMuitzendingen; Stereo dient voor de ontvangst van sterke signalen van muziekprogramma’s of FM-stereo-uitzendingen; Bass is een soort geluidseffect voor de ontvangst van stereogeluidssignalen, waarbij het schermdisplay " " bovenaan het scherm is aangegeven en u kort moet drukken op de toontoets voor het selecteren van de modus mono of stereo. Door 2 seconden lang op deze toets te drukken kunt u het bass-effect selecteren of annuleren, en wanneer het bass-effect is geselecteerd wordt het symbool "Bass" op de display aangegeven. Opmerking: U verkrijgt een helderder geluidseffect wanneer u het bass-effect uitscha ...
 • Page 13

  4. Druk nogmaals op Memory/Clock om de zender in het geheugen op te slaan en het symbool MEMORY van het scherm te zien verdwijnen. Tips: 1. Wanneer u tijdens het 4 keer knipperen van MEMORY geen getal tussen 0~9 van een geheugenlocatie invoert, verdwijnt het symbool MEMORY van het scherm en wordt het voorgaande geannuleerd. 2. Wanneer de geheugenlocatie van een zender een tweede keer wordt gebruikt, wordt de oorspronkelijke zender in die geheugenlocatie gewist en vervangen door de nieuwe zenderfrequentie. Controleer bijgevolg of de huidige geheugenlocatie niet al in gebruik is voordat u een zender in het geheugen gaat opslaan. Instellen van de "timer automatisch aanschakelen" Ga de functie " timer automatisch aanschakelen" binnen door kort te drukken op de toets Mode. Druk terwijl het symbool " " knippert kort op de toets Memory/ Clock zodat de uurcijfers 5 keer gaan knipperen. Voer terwijl de uurcijfers knipperen rechtstreeks het gewenste uur in met behulp van de ci ...
 • Page 14

  drukken op de toets "+" of "-" en dan op de toets Memory/ Clock terwijl de uurcijfers knipperen. Daarna gaan de minutencijfers 5 keer knipperen. Voer terwijl de minutencijfers 5 keer knipperen de minutencijfers in met behulp van de cijfertoetsen 0~9 of selecteer het aantal minuten door te drukken op de toets "+" of "-". Opmerking: Bevestig de ingevoerde tijd door kort te drukken op de toets Memory/Clock terwijl de cijfers knipperen of wacht tot de cijfers 5 keer hebben geknipperd om de ingevoerde tijd automatisch te bevestigen. De functie "Timer automatisch aanschakelen en starten van de wekker" Na het instellen van de "Timer voor het automatisch aanschakelen" drukt u in de klokmodus kort op de toets Alarm/Snooze om de functies "Timer automatisch aanschakelen" en "Starten van de wekker" te selecteren. Bijvoorbeeld, " " aan of " " aan, of beide aan. " " De status aan: wanneer de lopende tijd bij de ingestelde tijd komt schakelt de radio aan en wordt de zender die u voo ...
 • Page 15

  na elkaar wilt indrukken. 2. Aanschakelen met de functie “Timer automatisch aanschakelen” Druk terwijl de radio is uitgeschakeld kort op de toets Alarm/Snooze om de functie "Timer automatisch aanschakelen" te activeren. Wanneer u al een tijd voor het automatische aanschakelen had ingesteld, moet u alleen de Wekker / sluimerfunctie functie "timer automatisch aanschakelen" activeren om de radio automatisch op de ingestelde tijd te laten aanschakelen. BASS MHz KHz MHz FM 1 2 MW SW12 SNOOZE MEMO Tip: - Gelieve voor de selectie en het annuleren van de functie “timer automatisch aanschakelen” te verwijzen naar de gedetailleerde beschrijving van het automatische aanschakelen op pagina 10. 3. De functie "Inslapen automatisch uitschakelen" Met de functie "timer automatisch uitschakelen" kunt u de weergaveduur van de radio instellen tussen 10 en 100 minuten. Wanneer de weergaveduur bij de ingestelde tijd is gekomen schakelt de radio automatisch uit, om te voo ...
 • Page 16

  annuleren drukt u herhaaldelijk op de toets Sleep tot het symbool " " van het scherm is verdwenen. b. Om de functie inslaaptimer automatisch uitschakelen in de inslaapstatus te annuleren drukt u op de toets Sleep zodat het symbool " " van de display verdwijnt. Tips: 1. Wanner u de radio in de inslaapstatus uitschakelt wordt de inslaapfunctie automatisch geannuleerd. Voor de golfbanden SW en FM kunt u de ontvangstgevoeligheid instellen met behulp van de druktoets Long/Short Range. Normaal gezien stelt u de toets in op de stand long-range (lange golf). Wanneer u echter een zeer sterk signaal van een plaatselijke zender ontvangt of wanneer veel storingen voorkomen, kunt u de toets drukken naar de stand long-range (lange golf). Lange reikwijdte Selecteren van de gevoeligheid van de lange / korte golf Korte reikwijdte 2. Om de tijd voor het automatisch uitschakelen terug te stellen terwijl u naar de radio luistert, moet u de functie timer automatisch uitschake ...
 • Page 17

  het symbool voor de leeglopende batterij " " aangeeft moeten de batterijen onmiddellijk worden vervangen om lekkage te voorkomen. Wanneer het apparaat na het aanschakelen automatisch weer uitschakelt, wijst dit erop dat de batterijen leeg zijn en onmiddellijk moeten worden vervangen. Wanneer de radio automatisch uitschakelt omdat de batterijen leeg zijn is het mogelijk dat de batterijenindicator verandert, doch dit betekent niet dat de batterijen nog voldoende stroom hebben. De batterijstroom moet worden beoordeeld op basis van de stroomindicator terwijl de radio is aangeschakeld. 2. Wij bevelen het gebruik van alkalinebatterijen aan om een lange gebruiksduur te garanderen. Geen recht op garantie bestaat voor schade die het gevolg is van corrosie, oxidatie, batterijlekkage en enig ander geleidelijk inwerkend defect. Na te kijken voor gebruik 1. Nakijken van de schakelaar toetsenvergrendeling Wanneer na het aanschakelen van Vergrendelde status Status voorvergrendeli ...
 • Page 18

  verlichting heel zwak zijn, terwijl de radio nog normaal kan functioneren. In dit geval is het best de batterijen tijdig te vervangen, om te voorkomen dat gegevens uit het geheugen verloren gaan. Het gebruik van de ondersteuning Bevestig het ondersteunende stuk op de polsband op de achterzijde van de radiobehuizing om de radio te ondersteunen. Trek de antenne 360º verticaal om de best mogelijke positie ten opzichte van de luidspreker te behouden. Het gebruik van de antenne 1. Luisteren naar een MW-uitzending Er werd geopteerd voor een ingebouwde magnetische antenne voor de ontvangst van middengolfuitzendingen. Omdat de antenne richtinggevoelig is moet u de radio in verschillende richtingen draaien tot u het beste effect verkrijgt. 2. Luisteren naar een FM-uitzending Er werd geopteerd voor een 360º antenne voor de ontvangst van FM-uitzendingen. Trek de antenne uit en pas de lengte en richting aan tot u de beste ontvangst verkrijgt. 3. Luisteren naar een SW- ...
 • Page 19

  1. Stop de adapter (niet meegeleverd) in een stopcontact van 220 V gelijkstroom en schakel de stroomschakelaar aan. 2. Sluit de adapter aan op het voedingcontact van het apparaat. 3. Schakel de radio aan. 220 V wisselstroom stopcontact Het gebruik van een externe stroombron Stroomcontact Opmerkingen: 1. Wanneer u een externe stroombron gebruikt wordt het verbruik van de batterijstroom in de radio automatisch afgesneden. 2. Voordat u de adapter gebruikt moet u de polariteit van de externe stroombron nakijken om beschadiging van het apparaat te voorkomen. De polariteit van de externe stroombron is als volgt aangeduid: (de negatieve pool bevindt zich in het midden). 3. De voltage van de externe stroombron kan worden ingesteld tussen 3 V en 4,5 V. 4. Gelieve wanneer de adapter niet in gebruik is de schakelaar uit te schakelen. Wanneer de adapter voor het luisteren naar de radio lange tijd op de netvoeding is aangesloten moeten de batterijen uit het apparaat ...
 • Page 20

  Batterijen niet weggooien, maar inleveren als KCA. NL Verwijdering van Oude Elektrische en Elektronische Apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden ophaalsystemen) Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recyclage van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Voor verdere info ...Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for Akai APW-10 at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of Akai APW-10 in the language / languages: Dutch as an attachment in your email.

The manual is 3,43 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

Others manual(s) of Akai APW-10

Akai APW-10 User Manual - English - 19 pages

Akai APW-10 User Manual - French - 20 pages

Akai APW-10 User Manual - Spanish - 22 pages


The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info