Zoom out
Zoom in
Previous page
1/25
Next page
ÖKO-LAVAMAT 14800-16800
12700 TURBO ELECTRONIC
De was/droogautomaat die het milieu ontziet
La lavante-séchante qui respecte l’environnement
Informatie voor de gebruiker
Notice d’utilisation
AUS ERFAHRUNG GUT
ÖKO_LAVAMAT TURBO
16800
95
60
50
40
30
60
50
40
40
KOUD
30
40
KOUD
30
DROGEN
40
DROGEN
E-STAND
KORT CENTRIFUGEREN
CENTRIFUGEREN
POMPEN
WASVERZACHTEN
SPOELEN
STRIJKVRIJ
1200
1000
900
700
400
VOORWAS
HOOFDWAS
SPOELEN
SPOELEN
+
CENTRIFUGEREN
DROGEN
EINDE
SPOELSTOP
KASTDROOG
DROOGTIJD
LOOP-
TIJD
KORT
VLEKKEN
INWEKEN
STARTTIJD-
KEUZE
START/PAUZE
STRIJKDROOG
VOORWA S
UIT
KREUK-
HERSTELLEND
WITTE WAS
BONTE WAS
FIJNE WAS
WOL
OVERDOSERING
1


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Content of pages


 • Page 1

  ÖKO-LAVAMAT 14800-16800 12700 TURBO ELECTRONIC De was/droogautomaat die het milieu ontziet La lavante-séchante qui respecte l’environnement Informatie voor de gebruiker Notice d’utilisation KORT CENTRIFUGEREN ÖKO_LAVAMAT TURBO VOORWAS KORT VOORWAS 1200 1000 INWEKEN 900 HOOFDWAS START/PAUZE SPOELEN DROOGTIJD 700 SPOELEN + 400 CENTRIFUGEREN LOOPTIJD SPOELSTOP DROGEN EINDE 16800 VLEKKEN KASTDROOG AUS ERFAHRUNG GUT STRIJKDROOG STARTTIJDKEUZE 95 E-STAND POMPEN 60 50 40 WASVERZACHTEN SPOELEN 30 KOUD WOL WITTE WAS BONTE WAS UIT CENTRIFUGEREN 30 40 DROGEN 60 50 KOUD 30 40 40 40 OVERDOSERING KREUKHERSTELLEND STRIJKVRIJ FIJNE WAS DROGEN ...
 • Page 2

  Geachte klant, INHOUD Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Lees vooral de aanwijzingen m.b.t. de veiligheid op de eerste pagina’s van deze gebruiksaanwijzing! Bewaar de gebruiksaanwijzing goed, zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef hem door aan een eventuele volgende eigenaar van het toestel. Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van de machine. Let goed op deze aanwijzingen. Dit symbool voert u stap voor stap door de bediening van het toestel. Bij dit symbool vindt u aanvullende informatie m.b.t. bediening en praktisch gebruik van het toestel. Het klaverblad staat voor tips en aanwijzingen m.b.t. economisch en milieuvriendelijk gebruik van het toestel. Mocht er een storing optreden, dan vindt u onder “Wat is er aan de hand als ...” aanwijzingen om kleine storingen zelf op te heffen. Bij technische problemen ku ...
 • Page 3

  Inhoud Voordat u gaat drogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Vulgewichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Niet geschikt om te drogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Textielbehandelingsetiketten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Droogtijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Wijzigen van de droogtijd resp. van de droogheidsgraad. . . . . . . . . . . . . . . 23 Pluizen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Nadrogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Drogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
 • Page 4

  Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid GEBRUIKSAANWIJZING Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid De veiligheid van elektrische toestellen van AEG voldoet aan de Europese en Nederlandse normen. Toch zien wij ons als fabrikant genoodzaakt, u en uw eventuele medegebruikers op het volgende te wijzen. Algemene veiligheid • Reparaties aan elektrische toestellen mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risico’s voor de gebruiker leiden. Wend u daarom altijd tot onze afdeling Klantenservice. Alleen originele AEG-onderdelen voldoen aan alle eisen! • De machine nooit in gebruik nemen, als het aansluitsnoer beschadigd is of als bedieningspaneel, bovenblad of sokkel zo beschadigd zijn, dat de binnenkant van het toestel toegankelijk is. • Als u het toestel gaat schoonmaken, moet het altijd uitgeschakeld zijn: stekker uit het stopcontact trekken of bij vaste aansluiting de groepenhoofdschakelaar uitschakelen of de zekering in de huisinsta ...
 • Page 5

  Afvalverwerking Verpakkingsmateriaal Alle gebruikte verpakkingsmaterialen zijn niet milieu-onvriendelijk en kunnen zonder gevaar bij het afval worden gezet. De kunststoffen kunnen hergebruikt worden en hebben de volgende aanduidingen: >PE<=voor polyethyleen >PS<=voor polystyreen >PP<=voor polypropyleen Het karton kunt u het beste in een container voor oud papier deponeren. Oude machine Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden voor afvalverwerking in uw woonplaats. Milieutips • Normaal verontreinigd wasgoed hoeft u niet voor te wassen. Zo bespaart u wasmiddel, water en tijd (en u ontziet het milieu). • De wasautomaat werkt het zuinigst met een volle trommel. • Doseer bij kleine hoeveelheden wasgoed slechts 1/2 tot 2/3 van de aangegeven hoeveelheid wasmiddel. • Door een geschikte voorbehandeling kunnen vlekken en lichte verontreinigingen verwijderd worden. Dan kunt u op een lagere temperatuur wassen. • Was licht tot normaal verontreinigde witte was op de E-sta ...
 • Page 6

  Beschrijving van het toestel Bedieningspaneel A B E G Frontaanzicht KORT CENTRIFUGEREN VOORWAS INWEKEN Lade voor was- en nabehandelingsmiddel KORT Bedieningspaneel VOORWAS 1200 1000 900 HOOFDWAS START/PAUZE SPOELEN DROOGTIJD 700 SPOELEN + 400 LOOP- CENTRIFUGEREN TIJD DROGEN SPOELSTOP KASTDROOG STARTTIJDKEUZE 1200 1000 INWEKEN KORT 900 VOORWAS START/PAUZE DROOGTIJD HOOFDWAS SPOELEN 700 SPOELEN + 400 LOOP- CENTRIFUGEREN TIJD DROGEN SPOELSTOP EINDE 16800 VLEKKEN KASTDROOG STRIJKDROOG STARTTIJDKEUZE UIT CENTRIFUGEREN 95 60 50 40 WASVERZACHTEN SPOELEN 30 KOUD WOL 30 40 DROGEN 60 50 KREUK- KOUD 30 OVERDOSERING 40 40 40 HERSTELLEND STRIJKVRIJ FIJNE WAS WASVERZACHTEN SPOELEN 30 KOUD WOL 30 40 DROGEN 60 50 KOUD 30 40 40 KREUKHERSTELLEND 40 STRIJKVRIJ F DROGEN ...
 • Page 7

  Beschrijving van het toestel E 12 E-STAND: energiebesparend programma op ca. 67°C voor licht tot normaal verontreinigde witte was, verlengde wastijd (niet te combineren met KORT). DROGEN (witte/bonte was) Droogprogramma met vol verwarmingsvermogen voor witte/bonte was. KREUKHERSTELLEND (SYNTHETICA) Hoofdwas voor kreukherstellend goed (wassen op 40-60°C spoelen/wasverzachten - centrifugeren) STRIJKVRIJ in het programma voor kreukherstellend goed Met deze keuze wordt het wasgoed voorzichtig gewassen en gecentrifugeerd om kreuken te voorkomen zodat strijken gemakkelijker gaat. DROGEN (kreukherstellend) Droogprogramma met half verwarmingsvermogen voor kreukherstellend goed. FIJNE WAS Hoofdwas voor fijne was (wassen koud-40°C - spoelen/wasverzachten centrifugeren). WOL/HANDWAS Hoofdwas voor in de machine wasbare wol en voor wasbare wol en zijde met het wasetiket (handwas). (wassen koud-40°C - spoelen/wasverzachten - centrifugeren, sterk verminderde trommelbeweging). ...
 • Page 8

  Beschrijving van het toestel Beschrijving van het toestel Toets KASTDROOG of STRIJKDROOG (elektronisch drogen) KORT Door indrukken van deze toets kiest u de gewenste droogheidsgraad voor witte/bonte was en synthetica: - kastdroog - strijkdroog (alleen voor witte en bonte was) Als het droogprogramma begint, regelt de machine de droogtijd automatisch: het wasgoed wordt zo lang gedroogd tot het de gewenste droogheidsgraad heeft bereikt. Verkorte hoofdwas voor licht verontreinigd wasgoed, kan niet bij instelling WOL/HANDWAS, ENERGIEBESPAREN en met functie VLEKKEN gekozen worden. Toets DROOGTIJD Met deze toets kunt u een bepaalde droogtijd kiezen. Bij iedere druk op de toets wordt de tijd 5 minuten langer. Druk de toets zo vaak in tot de gewenste droogtijd in het multidisplay wordt aangegeven. Voor witte/bonte was kan de droogtijd van 10 minuten tot 130 minuten worden ingesteld. Voor synethetica kan de droogtijd van 10 minuten tot 100 minuten worden ingeste ...
 • Page 9

  Beschrijving van het toestel Beschrijving van het toestel Na beëindiging van het programma brandt het lampje EINDE in de indicatie van het programmaverloop, de deur is vergrendeld. Hiermee wordt aangegeven dat het water nog moet worden weggepompt, voordat de deur kan worden geopend. U hebt 2 mogelijkheden: • toets START/PAUZE indrukken; de machine pompt het water weg en centrifugeert daarna; • programma POMPEN kiezen om het water weg te pompen. Er wordt dan niet gecentrifugeerd. Attentie! Voordat u programma POMPEN kunt instellen, moet u eerst de programmakiezer op UIT draaien. Als u het water niet laat wegpompen, wordt het na 18 uur automatisch door de machine weggepompt. De functie SPOELSTOP kan niet gekozen worden bij NON-STOP wassen en drogen. Multidisplay LOOPTIJD Dit display geeft de volgende informatie: • Duur van het gekozen programma; wordt automatisch berekend aan de hand van het max. vulgewicht. • Ingestelde droogtijd (maximaal 130 minuten voo ...
 • Page 10

  Lade voor was- en nabehandelingsmiddel Voordat u gaat wassen Wasgoed sorteren en voorbereiden Doseervakje voor voorwasmiddel/inweekmiddel of vlekkenzout. Het voorwasmiddel wordt aan het begin van het wasprogramma ingespoeld. Het vlekkenzout wordt bij programma VLEKKEN op het juiste moment tijdens de hoofdwas ingespoeld. Doseervakje voor poedervormig of vloeibaar hoofdwasmiddel. Wordt aan het begin van de hoofdwas ingespoeld. Doseervakje voor vloeibaar nabehandelingsmiddel (wasverzachter, stijfsel). Wordt in de laatste spoelgang ingespoeld. Attentie! Vakje niet verder dan markering MAX vullen. Vóór het in gebruik nemen Voer een wasgang zonder wasgoed uit (BONTE WAS 60°C) met een halve maatbeker wasmiddel. Daardoor worden vetresten (die bij de fabricage zijn ontstaan) in de wastrommel en de kuip verwijderd. 18 • Wasgoed volgens soort en wasetiket sorteren (zie “Textielsoorten en wasetiketten”). • Zakken leegmaken. • Metalen delen (paperclips, veiligheidssp ...
 • Page 11

  Voordat u gaat drogen Textielsoorten en wasetiketten De wasetiketten helpen u bij de keuze van het juiste wasprogramma. Het wasgoed moet volgens textielsoort en wasetiket gesorteerd worden. De aangegeven temperaturen in de wasetiketten zijn maximale temperaturen. Witte was 95 Textiel van katoen en linnen met dit wasetiket is ongevoelig voor mechanische belasting en hoge temperaturen. Voor deze textielsoort is het programma WITTE/BONTE WAS geschikt. Bonte was 60 40 30 Textiel van katoen en linnen met dit wasetiket is ongevoelig voor mechanische belasting. Voor deze textielsoort is het programma WITTE/BONTE WAS geschikt. Kreukherstellend goed 40 60 Textiel van kreukherstellend gemaakte katoen, weefsels gemengd met katoen, synthetische weefels met dit wasetiket vereisen een mechanisch voorzichtiger behandeling. Voor deze textielsoort is het programma KREUKHERSTELLEND geschikt. Fijne was 40 Textiel dat uit verschillende lagen bestaat, textiel van microvezels, synthetisc ...
 • Page 12

  Voordat u gaat drogen Voordat u gaat drogen Textielbehandelingsetiketten De wasdroger werkt volgens het condensatieprincipe. Daarom moet ook bij het drogen de waterkraan open zijn en moet de afvoerslang in een gootsteen of badkuip hangen. Vulgewichten Textielsoort Witte en bonte was Synthetica Max. vulgewicht (droog wasgoed) 2,75 kg (14800/16800) 2,5 kg (12700) 2 kg Attentie: Grotere hoeveelheden wasgoed moeten voor het drogen beslist in tweeën gedeeld worden, anders wordt het droogresultaat niet bevredigend. Niet geschikt om te drogen • Bijzonder tere weefsels, bijv. gordijnen van synthetische vezels, wol, zijde, textiel met metalen versieringen, nylons, grote stukken wasgoed zoals anoraks, doorgestikte dekens, slaapzakken en dekbedden mogen niet in de machine gedroogd worden. • Stukken wasgoed die schuimrubber of op rubber lijkend materiaal bevatten mogen niet in de machine gedroogd worden. Brandgevaar! • Stukken wasgoed die resten van haarspra ...
 • Page 13

  Voordat u gaat drogen Nadrogen Is het wasgoed na beëindiging van het droogprogramma nog te vochtig, dan kan door instellen van een korte droogtijd nagedroogd worden. Droogprogramma opnieuw instellen. Voorzichtig! Om kreukvorming en krimpen te vermijden, wasgoed niet te droog laten worden. Drogen Alleen drogen Belading: - witte/bonte was . max. 2,75 kg (14800/16800) max. 2,5 kg (12700) - kreukherstellend goed max. 2 kg Tijdens het drogen moet de waterkraan geopend zijn en moet de afvoerslang in een gootsteen of badkuip hangen. Droogprogramma kiezen, afhankelijk van textielsoort. Bij drogen met tijdsinstelling toets DROOGTIJD zo vaak indrukken, tot de gewenste droogtijd in het multidisplay wordt aangegeven. Bij elektronisch drogen de betreffende toets indrukken, tot de gewenste droogheidsgraad ingesteld is: het betreffende lampje brandt. Toestel starten door toets START/PAUZE in te drukken. Aan het einde van het programma de programmakiezer op UIT draaien. W ...
 • Page 14

  Wassen Wassen Eventueel VOORWAS, VLEKKEN, INWEKEN of KORT kiezen Afhankelijk van mate van verontreiniging en textielsoort. Het betreffende lampje brandt. VOORWAS Programma starten Toets START/PAUZE indrukken om het ingestelde programma te starten. INWEKEN KORT VLEKKEN Centrifugetoerental instellen of SPOELSTOP kiezen Toets CENTRIFUGEREN indrukken tot het gewenste toerental of SPOELSTOP ingesteld is: het betreffende lampje brandt. 1200 1000 900 700 400 SPOELSTOP Eventueel EXTRA SPOELEN kiezen De machine is ontworpen om zo weinig mogelijk water te verbruiken. Voor personen die allergisch voor wasmiddelen zijn kan het nodig zijn het wasgoed met meer water te spoelen. De extra spoelgang kan alleen uitgevoerd worden bij de programma’s voor witte/bonte was, synthetica en fijne was. START/PAUZE DROOGTIJD Als bij het starten van het programma het lampje naast de toets rood knippert is de deur niet dicht. Deur sluiten en opnieuw op START/P ...
 • Page 15

  Wassen Einde van het programma De machine stopt automatisch. Op het display verschijnt een nul en er klinkt een geluidssignaal. Het lampje EINDE brandt. Als het lampje OVERDOSERING brandt heeft u teveel wasmiddel gebruikt. Houdt u zich de volgende keer goed aan de instructies van de wasmiddelfabrikant en doseer het wasmiddel volgens de hoeveelheid, het type en de vuilgraad van het wasgoed en de hardheid van het water. Dit lampje gaat ook branden wanneer het pluizenfilter verstopt is. Als de optie SPOELSTOP gekozen is, het water wegpompen - of door op START/PAUZE te drukken (het wasgoed wordt gecentrifugeerd met de snelheid die voor het soort wasgoed van het zojuist afgelopen programma gekozen is, u kunt deze snelheid verminderen met behulp van de toets CENTRIFUGEREN), of door de programmakiezer eerst op UIT en daarna op POMPEN te draaien en op START/PAUZE-toets te drukken. Er wordt niet gecentrifugeerd. Programmakiezer op UIT draaien. Wasgoed uit de machine nemen. Con ...
 • Page 16

  Programmatabellen Programmatabellen Wassen Mogelijke Vulge- Verbruikswaarden* wicht Stroom Water Tijd extra functies max. kWh liter min. 16800 Witte was, normaal VLEKKEN 1,9 51 154 VOORWAS verontreinigd, bijv. INWEKEN 6 kg 14800 95°-60° beddegoed, tafella- KORT 1,95 51 152 EXTRA SPOELEN kens, ondergoed, 12700 CENTRIFUGEREN handdoeken SPOELSTOP 5 kg 1,9 47 150 Programma Temp. WITTE WAS Energiespaarprogramma Extra programma’s 60° Soort wasgoed Witte was, licht verontreinigd, bijv. beddegoed, tafellakens, enz. Bont wasgoed, normaal verontrei60°-50° nigd, katoen en 40°-30° linnen, bijv. overhemden, ondergoed, handdoeken VOORWAS EXTRA SPOELEN 6 kg CENTRIFUGEREN SPOELSTOP 5 kg VLEKKEN VOORWAS INWEKEN BONTE KORT WAS EXTRA SPOELEN CENTRIFUGEREN SPOELSTOP VLEKKEN VOORWAS Synthetische weef- INWEKEN KREUKHER- 60°-50° sels, ondergoed, KORT STELLEND 40° EXTRA SPOELEN blouses CENTRIFUGEREN SPOELSTOP VLEKKEN ...
 • Page 17

  Programmatabellen Verbruikswaarden voor droogprogramma’s met tijdsinstelling Drogen met tijdsinstelling Droogheidsgraad Soort wasgoed Katoenen textiel van gelijkmatige dikte dat door en door droog moet worden, bijv. badstof, tricot, handdoeken Kastdroog (*) Strijkdroog Kreukherstellend textiel dat geen nabehandeling (bijv. strijken) meer behoeft, bijv. overhemden, tafellakens, babygoed, sokken, ondergoed Katoen die nog moet worden gestreken, bijv. beddegoed, tafellakens Vulgewicht max. 2,75 kg 2,5 kg 1,5 kg 2 kg 1 kg 2,75 kg 2,5 kg 1,5 kg Centrifugetoerental Duur in minuten 1600 75-85 1400 80-90 1200 75-85 1600 45-55 1400 50-60 1200 45-55 900 85-95 900 50-60 1600 1400 1200 1600 1400 1200 55-65 60-70 55-65 35-45 40-50 35-45 De waarden in onderstaande tabel zijn onder normomstandigheden bepaald en dienen alleen als richtlijn. Soort wasgoed/ droogheidsgraad ...
 • Page 18

  Reiniging en onderhoud Reiniging en onderhoud In het dagelijks gebruik Na beëindiging van het programma de wasmiddellade een klein stukje naar buiten trekken, opdat hij kan drogen. De deur na het wassen en drogen open laten staan, opdat de was/droogautomaat kan drogen. Als u de machine langere tijd niet gebruikt: Waterkraan dichtdraaien en de was/droogautomaat spanningloos maken. Bedieningselementen reinigen Wastrommel De wastrommel is van roestvrij edelstaal. Door roestende vreemde voorwerpen in het wasgoed kunnen roestvlekken op de trommel ontstaan. Attentie! De trommel niet met zuurhoudende ontkalkingsmiddelen, chloor- of ijzerhoudende schuurmiddelen of staalwol reinigen. Bij de afdeling Onderdelen is onder ET-nummer 644 003 006 een geschikt ontkalkingsmiddel te verkrijgen. Roestvlekken op de trommel met een reinigingsmiddel voor roestvrij staal verwijderen. Deur Regelmatig controleren of zich aanslag of vreemde voorwerpen in de rubber manchet achter d ...
 • Page 19

  Reiniging en onderhoud Reiniging en onderhoud Pluizenfilter Water aftappen In het pluizenfilter worden pluizen opgevangen en kleine voorwerpen die in het wasgoed zijn achtergebleven. Als het pluizenfilter verstopt is, kan de machine niet goed werken. Daarom moet het pluizenfilter regelmatig gereinigd worden. U gaat als volgt te werk: Filterklepje openen door erop te P0860 drukken. Een bakje eronder zetten, omdat er water kan uitlopen. Knop van het pluizenfilter linksom draaien, tot het pluizenfilter losgenomen kan worden. Pluizenfilter naar buiten trekken, schoonmaken, weer inzetten en stevig vastdraaien. P0859 36 Als om dwingende redenen het toestel moet worden geleegd, gaat u als volgt te werk: Stekker uit het stopcontact trekken. Waterkraan dichtdraaien. Wachten tot het evt. opgewarmde sop is afgekoeld. Bakje voor het uitlopende water neerzetten. Pluizenfilter losnemen. Kans op vorst Als de machine aan temperaturen onder 0°C wordt bloo ...
 • Page 20

  Wat is er aan de hand als ... Wat is er aan de hand als … Storing De was/droogautomaat heeft een modern aandrijfsysteem, dat in vergelijking met oudere wasautomaten een ietwat fluitend geluid maakt. Als in de trommel geen water zichtbaar is, komt dat door het moderne wassysteem van de machine. Moderne wasautomaten verbruiken minder water dan oude, was- en spoelresultaat blijven echter optimaal. Hulp bij storingen Aan de hand van onderstaande aanwijzingen kunt u kleine storingen aan het toestel zelf opheffen. Helpt deze informatie u niet verder, neem dan contact op met de Klantenservice. Als u toch voor één van de hier vermelde storingen of vanwege foutieve bediening de Klantenservice inschakelt, wordt dit bezoek ook tijdens de garantietermijn niet door onze garantiebepalingen gedekt. Sommige storingen worden in het multidisplay aangegeven: - E10: er wordt geen water toegevoerd (het lampje SPOELEN+brandt). - E20: het water wordt niet weggepompt (het lampje SP ...
 • Page 21

  Wat is er aan de hand als ... Storing Wat is er aan de hand als ... Mogelijke oorzaak Oplossing Er wordt een programma afgewerkt. De deur is nog vergrendeld. De deur is tijdens het programma vergrendeld. De machine is uitgerust met een veiligheidsvergrendeling. 2-3 minuten na beëindiging van het programma kan de deur geopend worden. Water laten wegpompen, voordat de deur kan worden geopend. De deur kan niet geopend worden. Het waterniveau in de machine bevindt zich boven het onderste deel van de deur. De machine is aan het opwarmen of aan het drogen. Het elektronische stabilisatie-controlesysteem is in werking getreden. Het centrifugeren begint traag resp. het wasgoed wordt na afloop van het programma niet gecentrifugeerd. De waterkraan is In de wasmiddellade bevin- niet geheel open. den zich wasmiddelresten. De zeef in de koppeling van de toevoerslang is verstopt. Waarschijnlijk hebt u wasmiddel met hoog Het spoelwater is troebe ...
 • Page 22

  Technische gegevens KLANTENSERVICE Hoogte x breedte x diepte 84x60x60 Diepte bij open deur 93 cm In hoogte verstelbaar ca. 13 mm Nettogewicht (16800-14800) ca. 79 kg (12700) ca. 75 kg Vulgewicht (afhankelijk van het programma)(16800-14800) max. 6 kg (12700) max. 5 kg Toepassingsgebied huishouden Trommeltoerental wassen max. 55 tpm Trommeltoerental centrifugeren (16800) 1600/1200/900/700/400 Trommeltoerental centrifugeren (14800) 1400/1200/900/700/400 Trommeltoerental centrifugeren (12700) 1200/1000/900/700/400 Waterdruk 50-800 kPa Als u vragen hebt waar deze gebruiksaanwijzing geen antwoord op geeft, kunt u de volgende afdelingen raadplegen: Dit toestel voldoet aan de volgende EG-richtlijnen: - 73/23/EEG van 19.2.1973 “laagspanningsrichtlijn”, incl. wijzigingsrichtlijn 93/68/EEG - 89/336/EEG van 3.5.1989 “EMC-richtlijn”, incl. wijzigingsrichtlijn 92/31/EEG Ser.-nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Consumentenbelangen tel. (vo ...
 • Page 23

  Afmetingen van het toestel Vooraanzicht en zij-aanzicht 600 935 606 ÖKO_LAVAMAT TURBO KORT CENTRIFUGEREN VOORWAS INWEKEN 1200 DEUR VOORWAS 1000 START/PAUZE HOOFDWAS 900 DROOGTIJD VLEKKEN LOOP- CENTRIFUGEREN TIJD 400 DROGEN SPOELSTOP KASTDROOG SPOELEN SPOELEN + 700 KORT 16800 STARTTIJDKEUZE EINDE CENTRIFUGEREN 95 SPOELEN 30 KOUD WOL 30 40 KOUD E-STAND 60 50 40 WASVERZACHTEN OVERDOSIERING STRIJKDROOG WITTE WAS BONTE WAS UIT POMPEN DROGEN 60 30 40 40 50 KREUK40 HERSTELLEND STRIJKVRIJ FIJNE WAS DROGEN 835 Als u toch voor één van de in deze gebruiksaanwijzing vermelde storingen of vanwege foutieve bediening de AEG service-afdeling inschakelt, wordt dit bezoek ook tijdens de garantietermijn niet door onze garantiebepalingen gedekt. Elektrische toestellen van AEG voldoen aan de betreffende veiligheidsbepalingen. Reparaties aan elektrische to ...
 • Page 24

  Installatie Installatie Transportbeveiliging verwijderen Vóór opstelling en aansluiting van het toestel moet beslist de transportbeveiliging verwijderd worden! U gaat als volgt te werk: Draai met een sleutel de rechter schroef aan de achterzijde van de machine uit. Trek de drie plastic stopjes naar buiten. Sluit de drie schroefgaten af met de plastic plugjes die u bij de gebruiksaanwijzing vindt. Attentie: Alle delen van de transportbeveiliging goed bewaren. Bij een evt. later transport (verhuizing) hebt u ze weer nodig. Plaats van opstelling voorbereiden Leg de machine op z’n achterkant en let erop dat de slangen niet geknikt worden. Leg daarom één van de verpakkingshoeken op de vloer onder de machine. Verwijder het polystyreen blok van de onderkant van de machine. 2 Maak de plak1 strips los en trek zorgvuldig de rechter nylon hoes (1) met het polystyreen naar buiten. Trek daarna de linker hoes (2) naar buiten, door hem naar het midden te trekken. ...
 • Page 25

  Installatie Aansluiting aan koud water Met het toestel wordt een drukslang van 1,5 meter lang meegeleverd. Voor de wateraansluiting is een waterkraan met schroefdraad R 3/4” nodig. De waterdruk moet 50 tot 800 kPa (0,5-8 bar) bedragen. De machine kan zonder extra terugstroombeveiliging aan de waterleiding worden aangesloten. Lavamat 12700 Lavamat 12700 Draai, nadat u eerst de waterinloopzeef in de wartel hebt gelegd, de wartel van de toevoerslang stevig op de 3/4” schroefdraad van de kraan. Waterinloopzeef Lavamat 16800-14800 Lavamat 16800-14800 De toevoerslang stevig aan de waterkraan schroeven. Vóór in gebruik nemen van de machine de waterkraan langzaam opendraaien en controleren of de aansluiting dicht is. Als u een langere toevoerslang nodig hebt, gebruikt u dan uitsluitend een bij de AEG Klantenservice verkrijgbare, goedgekeurde complete slangenset met gemonteerde slangkoppeling. Eventuele speciale voorschriften van het plaatselijke waterleidingbedrijf di ...Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for AEG Lavamat 16800 at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of AEG Lavamat 16800 in the language / languages: Dutch as an attachment in your email.

The manual is 0,46 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

Others manual(s) of AEG Lavamat 16800

AEG Lavamat 16800 User Manual - English - 55 pages

AEG Lavamat 16800 User Manual - German - 56 pages

AEG Lavamat 16800 Manual - Dutch - 14 pages


The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info