97469
2
Zoom out
Zoom in
Previous page
1/18
Next page
73
Waarschuwingen en belangrijke adviezen
Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat behorende
instructieboekje bewaard blijft. Zou het apparaat door u aan iemand
anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van
waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over
het instructieboekje en de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen
beschikken.
Deze waarschuwingen zijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid. U
wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/
of in gebruik neemt.
Dit apparaat is bedoeld en gemaakt voor het gebruik door
volwassenen. Het is gevaarlijk om kinderen het apparaat te laten
bedienen of als speelgoed te laten gebruiken.
Installatie en aansluiting dienen door een daartoe erkend
installateur uitgevoerd te worden, volgens de hem bekende
voorschriften. Bij aflevering door de fabrikant of importeur is het
kookplateau uitsluitend geschikt voor gebruik op aardgas. Een
eventuele ombouw voor het gebruik op flessengas, mag alleen door
een erkend installateur gebeuren, onder gebruikmaking van
origineel, door de fabrikant van het kookplateau geleverd
ombouwmateriaal.
Een eventueel noodzakelijke wijziging van de gas- en/of
elektriciteitsvoorzieningen ten behoeve van de installatie van dit
apparaat, dienen eveneens door een erkend installateur uitgevoerd
te worden.
Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de
eigenschappen daarvan te veranderen.
Gebruik nooit te kleine of onstabiel staande pannen.
Wees uiterst voorzichtig met olie en vet.
Houd tijdens het in gebruik zijn van het kookplateau kinderen uit
de buurt.
NEDERLANDS
2


Need help? Post your question in this forum.

Forumrules


Report abuse

Libble takes abuse of its services very seriously. We're committed to dealing with such abuse according to the laws in your country of residence. When you submit a report, we'll investigate it and take the appropriate action. We'll get back to you only if we require additional details or have more information to share.

Product:

For example, Anti-Semitic content, racist content, or material that could result in a violent physical act.

For example, a credit card number, a personal identification number, or an unlisted home address. Note that email addresses and full names are not considered private information.

Forumrules

To achieve meaningful questions, we apply the following rules:

Register

Register getting emails for AEG 35601G at:


You will receive an email to register for one or both of the options.


Get your user manual by e-mail

Enter your email address to receive the manual of AEG 35601G in the language / languages: Dutch as an attachment in your email.

The manual is 0,16 mb in size.

 

You will receive the manual in your email within minutes. If you have not received an email, then probably have entered the wrong email address or your mailbox is too full. In addition, it may be that your ISP may have a maximum size for emails to receive.

Others manual(s) of AEG 35601G

AEG 35601G User Manual - German - 21 pages

AEG 35601G User Manual - Dutch - 15 pages

AEG 35601G User Manual - Dutch - 15 pages


The manual is sent by email. Check your email

If you have not received an email with the manual within fifteen minutes, it may be that you have a entered a wrong email address or that your ISP has set a maximum size to receive email that is smaller than the size of the manual.

The email address you have provided is not correct.

Please check the email address and correct it.

Your question is posted on this page

Would you like to receive an email when new answers and questions are posted? Please enter your email address.Info